Tuotantolaitteiston liittäminen sähköverkkoon

Huomioitavaa tuotannon yleistietolomaketta täyttäessä

Sähköntuotantolaitteiston tai sähkövaraston asennuksesta tulee ilmoittaa täyttämällä yleistietolomake ennen kuin laitteisto voidaan liittää sähköverkkoon. 

Tuotantolaitteiston saa liittää sähköverkkoon vasta, kun asiakas on tehnyt sähkönmyyjän kanssa ostosopimuksen ylijäämäsähköstä ja Caruna on myöntänyt laitteelle käyttöönottoluvan.

Kun olemme vastaanottaneet yleistietolomakkeen, varmistamme tuotantolaitteiston teknisten vaatimusten täyttymisen ja liitettävyyden sähköverkkoon.

Max 10 kW laitteisto voidaan yleensä liittää olemassa olevan sähkönkäyttöpaikan yhteyteen eikä Carunan verkkoa tarvitse vahvistaa. 

Yli 10 kW laitteistojen osalta suosittelemme liitettävyyden tarkistamista meiltä ennen laitteiston hankintaa.

Yli 100 kW tapauksissa liitettävyys tulee aina tarkistaa meiltä ennen hankintaa. Ammattimaisen sähköntuotannon ratkaisut selvitetään ja suunnitellaan aina tapauskohtaisesti.

Tuotantolaitteiston saa asentaa vain sähköasennusluvat omaava ammattitaitoinen henkilö, ja laitteiston saa ottaa käyttöön, kun Carunalta on saatu kytkentälupa. Tuotantolaitteiston tulee täyttää yleisten sähkön laatua ja sähköturvallisuutta koskevien standardien vaatimukset.

Tutustu sähköntuotannon urakoitsijaohjeisiin

Lomakkeen täyttämistä varten tarvitset käyttöpaikka- tai mittarinumeron

Kun ilmoitat tuotantolaitteiston tai sähkövaraston liittämisestä sähköverkkoon, tulee yleistietolomakkeelle täyttää käyttöpaikka- tai mittarinumero. Käyttöpaikan numeron löydät asiakkaan sähkölaskulta ja mittarinumeron mittarin etuosasta viivakoodin alapuolelta.

Lomakkeen käsittelyaika

Tuotantolaitteiston tai sähkövaraston asennusilmoitusten käsittelyaika on noin kaksi arkipäivää, jonka jälkeen ilmoitamme asiakkaalle käyttöpaikan ylijäämäsähkön ostosopimusta varten. Ilmoitamme kytkentäluvasta asiakkaalle, kun sähkösopimus on tehty. 

Huom. Virheellisillä tai puutteellisilla tiedoilla lähetetyt lomakkeet pidentävät käsittelyä.

Täytä yleistietolomake tuotantolaitteen liittämisestä sähköverkkoon

Täytä yleistietolomake