Uuden liittymän liittäminen sähköverkkoon

Tilaa uuden liittymän kytkentä ja mittarointi täyttämällä yleistietolomake Urakoitsijan Caruna Plussassa. Tutustu alla oleviin ohjeisiin ennen lomakkeen täyttämistä.

Tarkista asiakkaan liittymissopimus ja liittymispiste

Varmista asiakkaaltasi, että hän on tilannut uuden sähköliittymän, ja saanut sopimusvahvistuksen. Kytkentätilaus etenee yhteistyöurakoitsijallemme vasta, kun asiakkaalla on Carunan kanssa tehty liittymissopimus.

Tarkista liittymissopimukselta asiakkaan kanssa sovittu liittymispiste. Yleensä liittymispisteeksi on sovittu tontin raja, ilmalinjan liittimet pylväällä, jakokaappi, muuntamo tai yhdistelmäkaappi. Jos liittymispiste on jokin muu kuin yhdistelmäkaappi, tilaa sähköliittymän sähköverkkoon liittäminen yleistietolomakkeella. Kun liittymispiste on yhdistelmäkaappi, yleistietolomaketta ei tarvita, yhdistelmäkaappi toimii myös asiakkaan pääkeskuksena.

Kytkentä edellyttää sähkönmyyntisopimusta

Varmista, että asiakkaasi on tehnyt sähkönmyyjän kanssa sähkönmyyntisopimuksen. Jokaisella asennettavalla sähkömittarilla, eli uudella sähkönkäyttöpaikalla, tulee olla voimassa oleva sähkönmyyntisopimus sähkönmyyjän kanssa.

Kytkentätilaus etenee yhteistyöurakoitsijallemme vasta, kun asiakkaan sähkönmyyjä on ilmoittanut meille voimassa olevasta sähkönmyyntisopimuksesta.

Suora vai epäsuora mittaustapa?

Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulake enintään 63 A. Jos sulakkeet ovat suuremmat kuin 63 A, käytetään epäsuoraa mittausta.

Kun asennettavan mittarin etusulake on yli 63 A (epäsuora mittaus), tarkista, että keskuksen virtamuuntajat ovat sallitun kokoisia ja virtamuuntajan tarkkuusluokka on 0,2S. Sulakkeen koko määrittelee virtamuuntajan pienimmän ja suurimman sallitun koon Urakoitsijaohjeesta löytyvän virtamuuntajataulukon mukaisesti.

Lue lisää
Määräaikaisen liittymän kytkentä

Selvitä ennen yleistietolomakkeen lähettämistä määräaikaisen liittymän liittämiskohta Carunan urakoitsijapalvelusta. 

Määräaikaiselle liittymälle ei rakennetta uutta sähköverkkoa, vaan liittämiskohta on löydyttävä olemassa olevasta verkosta. Jos asiakkaan toivomaa liittymää ei ole mahdollista liittää verkkoon, voidaan sen tilalle hankkia pienempi liittymä, aggregaatti tai pysyvä sähköliittymä.

Urakoitsijana vastuullasi on rakentaa tilapäinen sähköverkko Carunan määrittelemälle liittämiskohdalle saakka sekä hankkia ja asentaa tilapäinen keskus. Asennusten tulee olla standardien mukaiset.

Tilaa määräaikainen liittymä ja sen kytkentä sähköverkkoon yleistietolomakkeella valitsemalla "uuden liittymän liittäminen sähköverkkoon". Teemme määräaikaisen sopimuksen asiakkaalle yleistietolomakkeen tietojen perusteella, ja ilmoitamme asiakkaalle määräaikaisen liittymän käyttöpaikkanumeron sähkösopimusta varten.

Yleistietolomakkeen käsittelyn yhteydessä luodaan määräaikaiselle liittymälle käyttöpaikkatunnus, johon asiakkaan tulee tehdä sopimus sähkönmyyjän kanssa. Kytkentätilaus etenee yhteistyöurakoitsijallemme vasta, kun asiakkaan sähkönmyyjä on ilmoittanut meille tehdystä sähkösopimuksesta. Sähkösopimus tulee voimaan, kun mittari asennetaan.

Veloitamme määräaikaisesta liittymästä palveluhinnastomme mukaisen maksun keskuksen mittaroinnista, kytkennästä ja irroituksesta sekä lisäkaapeleista, jos kaapeleita on enemmän kuin yksi. 

Käsittely- ja toimitusaika

Tilauksen toimitusaika on 15 arkipäivää, joka koostuu lomakkeen käsittelyajasta (viisi arkipäivää) ja yhteistyöurakoitsijaltamme tilattavien töiden toimitusajasta (10 arkipäivää).

Yhteistyöurakoitsijamme on sinuun yhteydessä kytkennän tarkan aikataulun sopimiseksi. Kytkentä pyritään suorittamaan mahdollisimman pian asennustyösi valmistuttua.

Virheellisillä tai puutteellisilla tiedoilla lähetetyt lomakkeet pidentävät käsittely- ja toimitusaikaa.

Täytä yleistietolomake

Täytä yleistietolomake, kun sinulla on työtä koskevat tiedot ja olet varmistanut, että edustamasi asiakas on tehnyt tarvittavat toimenpiteet.

Kirjaudu lomakkeelle