Carunan vuosiraportti 2022

Carunan vuosi 2022

Caruna on suomalainen sähköverkkoyhtiö. Turvaamme luotettavan sähkönjakelun asiakkaille – myös sähkönkulutuksen kasvaessa ja siirtyessämme fossiilisesta uusiutuvaan energiaan. Investoimalla sähköverkkoon varmistamme, että asiakkaamme voivat käyttää kotimaista, uusiutuvaa energiaa sekä toimia sähkön pientuottajina. Tuomme sähkön 726 000 asiakkaallemme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa sekä Koillismaalla vastaten 20 % Suomen sähkönjakelusta.

Lataa PDF-raportit itsellesi

Vuosiraportti

Vuosiraportti

Hallinnointi

Hallinnointi

Tilinpäätös

Tilinpäätös

Avainlukuja

Avainlukuja

Avainluvun arvo

484,6

Avainluvun selite

Liikevaihto, M€

Avainluvun arvo

133,6

Avainluvun selite

Investoinnit, M€

Avainluvun arvo

99,3

Avainluvun selite

Investointien taksonomiakelpoisuus, %
Jyrki Tammivuori

Toimitusjohtajalta

Tulevina vuosina sähkönkulutuksen ennustetaan kasvavan Suomessa 50 % vuoteen 2040 mennessä samaan aikaan, kun siirrymme fossiilisesta energiasta uusiutuvan energian käyttöön. Sähköön vahvasti perustuva energiajärjestelmä tarkoittaa sitä, että vaatimukset sähköjärjestelmän toimintavarmuudelle kasvavat entisestään yhteiskunnan kriittisten toimintojen kuten sairaaloiden, tietoliikenneverkkojen ja maksujärjestelmien turvaamiseksi. Huolehdimme siitä, että toimitusvarmuus säilyy tulevaisuudessakin nykyisellä 99,98 prosentin tasolla.

Vuosi 2022 toi energiakriisin

Lorem ipsum.

Energiavarmuus

Sähkön ja energian rooli muuttui suomalaisten arjessa dramaattisesti vuoden 2022 aikana, ja etenkin syksyllä sähkön hinta ja riittävyys puhutti laajalti. Kallistuneen hinnan vuoksi monissa kodeissa, toimistoissa ja julkisissa rakennuksissa kiinnitettiin huomiota energiankulutukseen ja energiatehokkuuteen.

Energiamurros etenee.

Ympäristö ja energiamurros

Energiakriisi nopeuttaa energiamurrosta entisestään ja aiheuttaa akuutin huolen sähkön riittävyydestä ja koko sähköjärjestelmän toimivuudesta. Valmistauduimme tukemaan Suomen energiajärjestelmää energiakriisissä ja helpottamaan tehopulaa kierrätettävien sähkökatkojen avulla.

ESG-avainlukuja

ESG-avainlukuja

Avainluvun arvo

85

Avainluvun selite

SAIDI, min.

Avainluvun arvo

1 612

Avainluvun selite

Uusiutuva tuotanto, MW

Avainluvun arvo

4,1

Avainluvun selite

Tapaturmataajuus, LTIF

Avainluvun arvo

78

Avainluvun selite

Työtyytyväisyys, EEI

SAIDI kuvaa sähkönjakelun keskeytysten keskimääräistä keskeytysaikaa asiakasta kohden. Uusiutuva tuotantoteho kuvaa Carunan sähköverkkoon liitetyn uusiutuvan tuotantotehon määrää. Urakoitsijoiden tapaturmataajuus kertoo vähintään yhteen menetettyyn työpäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärän suhteessa tehtyihin työtunteihin. Työntekijöiden sitoutuneisuusindeksi mittaa työntekijöiden asennetta.

Lataa PDF-raportit käyttöösi

Voit ladata vuosiraportista haluamasi osiot käyttöösi. Valitse raportti ja klikkaa laatikkoa.

Vuosiraportti

Vuosiraportti

Hallinnointiraportti

Hallinnointiraportti

Tilinpäätös

Tilinpäätös