Olemassa olevan sähkölaitteiston muutostyö tai tarkastus

Yleistietolomakkeella ilmoitat asiakkaan olemassa olevan sähkölaitteiston muutostyöstä tai tarkastuksesta:

 • Liittymiskaapelin muutos
 • Liittymän pääsulakkeen suurentaminen
 • Mittauksen etusulakkeen muutos
 • Monimittauskeskuksen saneeraus
 • Käyttöönottotarkastus (ei muutoksia laitteistoon) 
 • Muut pientyöt

Ilmoitetuista muutostöistä riippuen tilaamme tarvittavat työt yhteistyöurakoitsijaltamme:

 • Lisämittarin asennus 
 • Mittarin siirto, vaihto tai poisto
 • Kytkentä verkkoon
 • Jännitekatko
 • Muut pientyöt

Huom. Pääsulakekoon tai mittausta edeltävien sulakkeiden muutoksesta on ilmoitettava välittömästi sulakekoon vaihdon jälkeen. Sulakkeet saa suurentaa maksimissaan liittymisoikeuden mukaisiksi.

Ilmoita olemassa olevan sähkölaitteiston muutostyöstä tai tarkastuksesta täyttämällä yleistietolomake Urakoitsijan Caruna Plussassa, kun olet ensin varmistanut alla olevat tiedot lomakkeen täyttämistä varten.

Tapahtuma-, käyttöpaikka-, tai mittarinumero

Tapahtuma-, käyttöpaikka- tai mittarinumero nopeuttavat yleistietolomakkeen käsittelyä, sillä ne auttavat meitä löytämään olemassa olevan liittymän tiedot. Kokoamme liittymään liittyvät tilaukset tapahtumien alle ja ilmoitamme tapahtumanumeron asiakkaalle, jos sellainen on luotu. Jos tapahtumanumeroa ei ole vielä ole, löytyy käyttöpaikan numero asiakkaan sähkölaskulta ja mittarinumero mittarin etuosasta viivakoodin alapuolelta.

Varmista, että asiakkaasi on liittymän omistaja

Varmista asiakkaaltasi, että hän on liittymän omistaja tai hänellä on liittymän omistajan valtuutus muutostöiden tilaamiseen. Ohjaa asiakkaasi täyttämään Liittymän omistajan vaihto -lomake. Asiakas voi toimia myös liittymän omistajan valtuutuksella tai etenkin yritysasiakkaiden tapauksessa omistajan tilauksesta. 

Tilaus etenee yhteistyöurakoitsijallemme, kun liittymän omistajuus tai tilaajan valtuutus toimia omistajan puolesta ovat selvillä.

Tarkista liittymän liittymisoikeus

Liittymisoikeuden muutos voi olla tarpeellinen, jos liittymän pääsulaketta suurennetaan. 

Tarkista asiakkaaltasi, että liittymisoikeus on varmasti riittävä suurennettua pääsulaketta varten. Jos liittymisoikeus ei ole riittävä, tulee asiakkaan tilata liittymisoikeuden muutos. Yleistietolomakkeella tilaamasi työ etenee yhteistyöurakoitsijallemme vasta, kun liittymisoikeuden muutos on tehty.

Liittymisoikeuden muutos voi vaatia sähköverkon rakentamista Carunan toimesta liittymän liittämiskohtaan saakka. Ilmoitamme toimitusajan ja liittämiskohdan asiakkaalle liittymisoikeuden muutoksen lisäliittymissopimuksella.

Sijoita mittauskeskus suositusten mukaisesti

Kun mittauskeskus uusitaan peruskorjauksen yhteydessä, tulee se sijoittaa kuten uusissa kohteissa. Suositeltavin mittauskeskus ja sen paikka on tontille tai tontin rajalle sijoitettava niin sanottu pihakeskus. Muita sijoitusvaihtoehtoja ovat kiinteistön ulkoseinä tai tekninen tila, josta on käynti suoraan ulos. Mittauskeskusta ei saa sijoittaa verkkoyhtiön pylvääseen tai lukittuun tilaan, kuten eteiseen, autotalliin, varastoon tai autokatokseen. 

Monimittarikohteissa mittaus on järjestettävä niin, että kaikki mittarit sijaitsevat samassa keskuksessa. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee kaikki yhden kokonaisuuden mittarit sijoittaa samaan tilaan, esimerkiksi kerrostalokohteissa rappukohtaisesti.

Muistuta asiakasta sähkösopimuksista, kun uusia mittareita asennetaan

Jos liittymän alle ollaan asentamassa uutta mittaria, varmista, että asiakkaasi tekee sähkösopimuksen mittaroitavalle käyttöpaikalle. Luomme käyttöpaikan ja ilmoitamme käyttöpaikkatunnuksen asiakkaalle sähkösopimuksen tekemistä varten viimeistään yleistietolomakkeen käsittelyn yhteydessä. 

Tilaamasi työ etenee yhteistyöurakoitsijallemme vasta, kun saamme asiakkaan valitsemalta sähkönmyyjältä tiedon käyttöpaikalle tehdystä sähkösopimuksesta.

Selvitä virtamuuntajatiedot

Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulake enintään 63 A. Jos sulakkeet ovat suuremmat kuin 63 A, käytetään epäsuoraa mittausta.

Epäsuoralla mittauksella, eli kun asennettavan mittarin etusulake on yli 63 A, tarkista että keskuksen virtamuuntajat ovat sallitun kokoisia ja virtamuuntajan tarkkuusluokka on 0,2S. Sulakkeen koko määrittelee virtamuuntajan pienimmän ja suurimman sallitun koon Urakoitsijaohjeesta löytyvän virtamuuntajataulukon mukaisesti. 

Epäsuora mittaus ja mittamuuntajat

Mittauksen etusulakkeen pienentämisen yhteydessä voidaan sallia 63 A käyttöpaikka epäsuoralla mittauksella, sillä ehdolla että virtamuuntajien tarkkuusluokka ja taakka tarkistetaan ja mittaustarkkuus säilyy. Tarvittaessa virtamuuntajat täytyy uusia, jos mittaus halutaan säilyttää epäsuorana. Virtamuuntajien vaihtokustannuksista vastaa asiakas.

Liittymiskaapelin muutos voi vaatia sopimusmuutoksen

Liittymiskaapelin uusiminen tai jatkaminen saattaa aiheuttaa liittymän liittämiskohdan muutoksen, jolloin sovimme muutoksesta liittymän omistajan kanssa erillisellä muutossopimuksella. Tarkistamme muutossopimuksen tarpeellisuuden yleistietolomakkeen käsittelyn yhteydessä ja lähetämme sopimuksen tarvittaessa allekirjoitettavaksi liittymän omistajalle. 

Tilaamasi työ etenee yhteistyöurakoitsijallemme, kun muutossopimus palautuu meille allekirjoitettuna.

Saneerauskohteet

Saneerauskohteella tarkoitetaan kohdetta, jossa sähköpääkeskukseen, mittauskeskuksiin ja mahdollisesti myös liittymiskaapeleihin tehdään päivityksiä tai uusitaan ne kokonaan. Tämä ohjeistus koskee erityisesti tapauksia, joissa monimittauskeskuksia vaihdetaan, esimerkiksi päivitetään vanhat yksivaiheiset mittauskeskukset kolmivaiheisiksi.

Huomaathan, että saneerattavan keskuksen mittareita ei saa hävittää ja mittauskeskuksen jännitteen katkaisusta tulee ilmoittaa Carunalle hyvissä ajoin etukäteen. Kadotamme yhteyden mittarille, jos keskus irrotetaan pidemmäksi aikaa verkosta.

Mittauskeskuksen sähköjen katkaisu

Sähkömittarille on oltava jatkuva sähkönsyöttö. Jos sähköt pitää katkaista, ilmoita siitä etukäteen Carunalle. Sähkömittareita ei saa irrottaa oma-aloitteisesti. Kaikki sähkömittareihin liittyvät työt tekee verkkoyhtiö.

Etäluettavan sähkömittarin yhteydet toimivat vain, kun mittarilla on sähköt. Jos yhteys mittariin katoaa eikä mittariin saada yhteyttä kolmen vuorokauden sisällä, lähetämme asentajan paikan päälle tarkistamaan asian. Jos asentaja toteaa, että häiriön syynä on sähköttömäksi tehty mittauskeskus tai irrotettu sähkömittari, Carunalla on oikeus periä tästä aiheutuneet kustannukset.

Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot

Ilmoita käyttöpaikkojen yhdistäminen yleistietolomakkeella. Kun useampi käyttöpaikka yhdistetään yhden sähkömittarin taakse, lähetä meille yleistietolomakkeella poistettavien ja yhdistettävien mittareiden numerot.

Kerros- ja rivitalot

Onko kyseessä keskusten vaihto ja sähköjärjestelmän saneeraus vai laajempi muutos? Tilaa mittaroinnit keskuksittain ja välitä Carunalle yleistietolomakkeen mukana tieto asiakkaan alustavasta aikataulusta, jos mittauskeskukset vaihdetaan keskus kerrallaan tai osissa.

Kohteen ensimmäisellä yleistietolomakkeella olisi hyvä mainita aikataulusta esimerkiksi kirjaamalla, että A-rapun mittarit vaihdetaan tammikuussa ja B-rapun mittarit helmikuussa. Aikataulun tarkentuessa B-rapun tilauslomakkeella voi sitten ilmoittaa päivämäärän, jolloin työt ovat siinä vaiheessa, että mittarit voidaan vaihtaa. 

Päivitä saneerauksen yhteydessä sähköpiirustukset ja lähetä päivitetyt sähkösuunnitelmat myös Carunalle, jotta voimme tarkastaa ne mittausten osalta. Lähetä suunnitelmat ensimmäisen yleistietolomakkeen yhteydessä tai sitä aikaisemmin sähköpostitse.

Katso urakoitsijapalvelun yhteystiedot 

Jos kohteessa siirrytään yhdestä verkkoyhtiön päämittauksesta kiinteistö- ja huoneistokohtaisiin mittauksiin, tulee erilliset verkkoyhtiön mittaukset asentaa rinnakkain, jotta mittarit eivät ole peräkkäin ja saman tilan sähkönkulutusta ei mitata useampaan otteeseen. Uusien mittauskeskusten tulee täyttää Carunan yleisohjeen vaatimukset sähkömittauksia sisältäville keskuksille

 

Sähkömittarin siirron tilaus

Jos mahdollista, järjestä siten, että vanhan keskuksen mittarit voidaan poistaa ja uuden keskuksen mittarit asentaa saman päivän aikana, eli mittarit voitaisiin siirtää uuteen keskukseen saman päivän aikana. Jos tämä ei onnistu, arvioi paljonko tarvitset aikaa uuden keskuksen asentamiseen ja mainitse asiasta yleistietolomakkeella.

Sähkömittarin poiston tilaus

Jos tarvitset ainoastaan tarpeettomaksi jäävän sähkömittarin poiston, voit tehdä tilauksen puhelimitse tai sähköpostilla eikä se edellytä yleistietolomakkeen lähettämistä. Saneerauskohteessa voit tilata mittareiden poistot ja asennukset samalla yleistietolomakkeella, sillä lomakkeella pyydetään toivepäivät mittareiden poistolle ja asennukselle.

Uusien mittareiden asennus

Täytä ja lähetä yleistietolomake kaksi viikkoa ennen kytkennän toivottua ajankohtaa. Liitä liitteeksi sähkökuvat, ja ota huomioon lomaketta täyttäessäsi, että uusien mittareiden käyttöpaikat luodaan yleistietolomakkeen perusteella.

Jos kyseessä on keskijänniteliittymä ja kohteeseen tulee uusia verkkoyhtiön laskutusperusteisia mittauksia (takamittauskohteet), ilmoita yleistietolomakkeella asiakkaaksi se, kenelle uudet käyttöpaikat tulee lähettää sähkönmyyntisopimusten tekoa varten.

Käsittely- ja toimitusaika

Tilauksen toimitusaika (15 arkipäivää) koostuu lomakkeen käsittelyajasta (viisi arkipäivää) ja yhteistyöurakoitsijaltamme tilattavien töiden toimitusajasta (10 arkipäivää).

Yhteistyöurakoitsijamme on sinuun yhteydessä kytkennän tarkan aikataulun sopimiseksi. Kytkentä tehdään mahdollisimman pian asennustyösi valmistuttua.

Virheellisillä tai puutteellisilla tiedoilla lähetetyt lomakkeet pidentävät käsittely- ja toimitusaikaa.