Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, kohtuullisesti ja läpinäkyvästi. Voit tutustua asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn osoitteessa www.caruna.fi/asiakasrekisteri.

Pääsy omiin tietoihin

Voit tarkastella ja ylläpitää asiakas- ja sopimustietojasi sähköisessä palvelussamme Caruna Plussassa. Löydät palvelusta mm. sähkönjakelulaskusi, sopimuksesi ja sähkön kulutustiedot. Kirjaudu sisään tai rekisteröidy käyttäjäksi sivuston yläkulmasta löytyvästä painikkeesta.

Sinulla on myös halutessasi oikeus tehdä omien tietojesi tarkastuspyyntö ja saada jäljennös sinusta käsitellyistä henkilötiedoista Carunalla. Henkilötietojen suojaamiseksi tarkastuspyynnön käsittely edellyttää henkilön tunnistamista, mistä syystä lähtökohtana on, että tarkastuspyyntö tehdään sähköisellä lomakkeella tai henkilökohtaisesti Carunan toimitiloissa Espoossa.

Huomaathan, että et voi hoitaa asiakkuutesi asioita tarkastuspyynnön avulla. Jos haluat hoitaa sopimuksiisi ja laskutukseesi liittyviä asioita, ole yhteydessä Carunan asiakaspalveluun tai käytä sähköistä palveluamme Caruna Plussaa. 

Tee tarkastuspyyntö sähköisellä lomakkeella

Voit tehdä tarkastuspyynnön oheisella sähköisellä lomakkeella. 

Kun painat Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -painiketta, henkilöllisyytesi tarkastetaan pankkitunnistautumisella, johon voit siirtyä valitsemalla sivustolta oman verkkopankkisi. 

Jollei lomakesivu avautunut automaattisesti tunnistautumisen jälkeen, paina uudestaan lomakepainiketta, niin voit täyttää tarkastuspyyntölomakkeen ja lähettää sen.

Sähköisesti tehtyihin tarkastuspyyntöihin toimitamme tiedot sähköisessä muodossa. Erillisestä pyynnöstä toimitamme tiedot postitse.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tee tarkastuspyyntö paikan päällä

Tietojen tarkastuspyynnön voi tehdä myös paikan päällä Carunan toimitiloissa osoitteessa Upseerinkatu 2, Espoo. Otathan mukaan passin tai valokuvallisen henkilökortin, sillä tarkistamme henkilöllisyytesi voimassa olevasta virallisesta henkilötodistuksesta.

Paikan päällä tehtyihin tarkastuspyyntöihin toimitamme tiedot ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Erillisestä pyynnöstä toimitamme tiedot postitse.

Muulla tavoin tehty tarkastuspyyntö

Jos kumpikaan edellä kerrotuista tarkastuspyyntötavoista ei sovellu sinulle, voit tulostaa lomakkeen alta löytyvästä linkistä ja täyttää sen käsin. Lähetä täytetty lomake osoitteeseen:

Caruna Oy 
Tietojen tarkastuspyyntö
PL 1 
00068 CARUNA

Tarkastuspyyntölomake

Voit lähettää lomakkeen myös sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja(a)caruna.fi. Huomioithan, että luottamuksellista tietoa sisältävät sähköpostiviestit on suositeltavaa salata.  

Postitse tai sähköpostitse toimitettuihin tarkastuspyyntöihin toimitamme vastauksen rekisteris-sämme olevaan/väestörekisteritietojen mukaiseen yhteystieto-osoitteeseen kirjattuna kirjeenä.

Muut pyynnöt

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista, pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista sekä saada henkilötietonsa siirretyiksi järjestelmästä toiseen tietosuojalainsäädännössä mainituissa tilanteissa. Näihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteyttä kyseisen rekisterin selosteessa kerrottuun Carunan rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Pyyntöjen käsittely

Käsittelemme pyyntösi kuukauden sisällä.

Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä käsiteltävistä henkilötiedoista, Caruna pidättää oikeuden periä tietojen antamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen toimistotyön tuntiveloituskorvauksen.

Säilytämme pyyntöihin liittyviä tietoja kahden vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan seuraavan kalenterivuoden kuluessa.

Puheluiden nauhoittaminen

Carunan eri toimintojen kuten esimerkiksi asiakaspalvelun, vikapalvelun, laskutuksen ja käyttökeskuksen vastaanottamat ja soittamat puhelut tallennetaan. Tallennamme puhelut tapahtumien todentamiseksi ja palvelun kehittämiseksi.

Viimeisimmät muutokset

Viimeisimmät muutokset asiakasrekisterin selosteessa koskevat energiayhtiöiden lakisääteisen keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, datahubin, aiheuttamia muutoksia henkilötietojen käsittelyssä. Voit lukea lisää datahubista osoitteessa caruna.fi/datahub.

Asiakasrekisterin seloste