Yleistietolomake

Yleistietolomakkeella tilaat Carunalta asiakkaan asian edistämiseksi vaaditut verkkoyhtiön työt, ja teet ilmoitukset asiakkaan laitteistoihin tehdyistä muutoksista. Tältä sivulta löydät tärkeitä ohjeita lomakkeen täyttämisestä ja tilausten käsittelystä.

Tilaamme urakoitsijaltamme yleistietolomakkeen perusteella muun muassa uuden liittymän kytkennän sähköverkkoon, keskuksen uusimisen yhteydessä tarvittavat mittarin siirron ja jännitekatkon tai oman tuotannon liittämisen sähköverkkoon. Lomakkeella tehdään myös sulakemuutosilmoitukset. Siispä on tärkeää, että lomake täytetään oikein ja huomioidaan muut tarvittavat asiat kuntoon. 

Täytä yleistietolomake Caruna Plussassa, kun sinulla on työtä koskevat tiedot ja olet varmistanut, että edustamasi asiakas on tehnyt tarvittavat toimenpiteet sähkösopimusten ja sähkönliittymissopimuksen osalta. Pääsulakkeiden tai mittausta edeltävien sulakkeiden muutoksesta on ilmoitettava ennen muutosta tai välittömästi sulakekoon vaihdon jälkeen. Sulakkeet saa suurentaa enintään liittymisoikeuden mukaisiksi. 

Ilmoita tuotantolaitteiston asentamisesta viimeistään viikon kuluttua asennuspäivästä. Tuotantolaitteistoa ei saa ottaa käyttöön ennen verkkoyhtiön kytkentälupaa.

Yleistietolomakkeella vahvistetaan, että asiakkaan sähkölaitteistoon tehtävät asennus- tai muutostyöt suoritetaan standardien mukaisesti siten, että laitteisto ei aiheuta käyttäjälleen, ympäristölleen tai sähköverkkoon vaaraa tai häiriötä.

Tutustu ohjeisiin

Uuden liittymän liittäminen sähköverkkoon

Uuden liittymän liittäminen sähköverkkoon

Olemassa olevan sähkölaitteiston muutostyö tai tarkastus

Olemassa olevan sähkölaitteiston muutostyö tai tarkastus

Tuotantolaitteiston liittäminen sähköverkkoon

Tuotantolaitteiston liittäminen sähköverkkoon

Keskijänniteliittymä

Keskijänniteliittymä

Käsittely- ja toimitusajat

Käsittely- ja toimitusajat