Sopimusehdot

Noudatamme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja, jotka antavat selkeät säännöt asiakkaan ja sähkönjakeluyhtiön välisille sopimuksille.

Energiateollisuus ry:n suosittelemat sopimusehdot antavat selkeät säännöt asiakkaan ja sähkönjakeluyhtiön välisille sopimuksille. Noudatamme annettuja sopimusehtoja aina liittymis- ja verkkopalvelusopimuksia tehdessämme.

Verkkopalveluehdot

Jos sähkönkäyttöpaikkasi sijaitsee Carunan verkkoalueilla, solmimme kanssasi sähkönjakelun verkkopalvelusopimuksen.

Liittymisehdot

Jos omistat sähköliittymän Carunan verkkoalueilla, liittymisehdot koskevat liittymissopimustasi.

Sähköntuotannon liittymis- ja verkkopalveluehdot

Sähköntuotannon liittymisehdot liitetään liittymissopimukseen. Ehtoja sovelletaan tilanteessa, jossa liittyjän tai liittyjän puolella olevan kolmannen osapuolen sähköntuotantolaitteisto liitetään sähköverkkoon ja toimii rinnan jakeluverkon kanssa niin, että tuotettu sähkö voidaan syöttää osin tai kokonaan jakeluverkkoon. Edellä mainituissa tapauksissa sähkönsyötöstä on tehtävä sähköntuotannon verkkopalvelusopimus ja mahdollisesta sähkön ostosta samassa pisteessä oma sopimuksensa.

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymis- ja verkkopalveluehdot

Nämä ehdot liitetään suurjännitteisen jakeluverkon liittymis- tai sähköverkkosopimukseen.

Sähköntoimitusehdot

Sähköntoimitusehtoja sovelletaan jakeluverkkoon liitetylle sähkönkäyttäjälle toimitettavassa sähköntoimituksessa.