Tuotantolaitteiston liittäminen sähköverkkoon

Viime vuosien aikana kiinnostus omaan sähköntuotantoon on kasvanut. Carunan jakeluverkkoon on liitetty tähän mennessä yli 20 000 voimalaitosta, joista suurin osa on pientalojen yhteyteen liitettyjä aurinkovoimaloita. Energiamurroksen myötä lähes kaikki uudet voimalaitokset hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä.

Pienimuotoinen sähköntuotanto liitetään useimmiten asiakkaan nykyisen sähkönkäyttöpaikan sähköliittymälle. Laitetoimittaja mitoittaa, hankkii ja asentaa tuotantolaitteiston. Laitteiston saa ottaa käyttöön vasta, kun Caruna on myöntänyt sille kytkentäluvan.

Tuotettu sähköenergia mitataan samalla sähkömittarilla kuin käyttöpaikan kulutus, ja tuotettu energia vähennetään kulutetusta energiasta samalla aikajaksolla.

Vaikka et kuluttaisi itse kaikkea tuottamaasi sähköä, hyödyt silti voimalaitoksesta. Voit myydä tuotannostasi syntyneen energian netotuksen jälkeen valitsemallesi sähkönmyyjälle. Tätä varten tarvitset sopimuksen ylituotannon myynnistä, ja se on edellytys myös kytkentäluvan saamiseksi. Sopimus tarvitaan, vaikka laitteisto olisi mitoitettu hyödyntämään mahdollisimman paljon tuotettua sähköenergiaa kiinteistösi sähkönkulutuksessa.

Suoraan invertteriin kytketyissä tuotantolaitoksissa (aurinkopaneelit, pientuulivoimalat, akustot ym.) suurimman mahdollisen tuotantotehon määrittää invertterin nimellisteho (kW/kVA) tai useamman invertterin yhteenlaskettu nimellisteho (kW/kVA).

Näin etenee tuotantolaitteiston liittäminen olemassa olevan liittymän yhteyteen

1

Ole ensin yhteydessä laitetoimittajaan ja selvitä tarpeisiisi soveltuvan tuotantolaitteiston koko

Laitetoimittaja mitoittaa ja suunnittelee tarpeisiisi sopivimman tuotantolaitteiston optimikoon.

2

Jos tuotantolaitteiston koko on yli 10 kW, tarkista sen liitettävyys chat-asiakaspalvelustamme ennen laitteiston hankkimista

Teholtaan enintään 10 kW aurinko- ja tuulivoimalat voidaan liittää Carunan verkkoon, kun käytössäsi on 3x16A tai suuremmat sulakkeet. Jos käyttöpaikan sulakekoko tai verkkolaite on 1-vaiheinen, laitteiston teho saa olla enintään 3,7 kW.

Yli 10 kW laitteistojen liitettävyystarkasteluun vaikuttaa sähköverkon vahvuuden lisäksi käyttöpaikan sulakekoko ja liittymän liittymisoikeus. Käyttöpaikan sulakekoko ja liittymisoikeuden mukainen liittymän suurin sallittu sulakekoko rajoittavat tuotantotehon määrää. Käyttöpaikan sulakekokoa pitää suurentaa, jos tuotantolaitteiston teho ylittää käyttöpaikan sulakekokoa vastaavan huipputehon. Jos laitteiston teho ylittää lisäksi liittymisoikeuden mukaisen suurimman tuotantotehon, sulakkeen suurentamisen lisäksi pitää tehdä tuotannon liittymissopimus ennen laitteiston käyttöönottoa.

Liitettävyyden tarkistaminen on nopeampaa, kun olet selvittänyt tuotantolaitteiston koon etukäteen.

3

Asentaja lähettää laitteiston tiedot Carunalle

Laitetoimittaja huolehtii siitä, että Carunan edellyttämät tuotantolaitteiston tekniset vaatimukset täyttyvät.

Tarkistamme tuotantolaitteiston tiedot yleistietolomakkeelta. Asiakaspalvelumme tekee tietojen perusteella tuotannolle oman käyttöpaikan kulutuskäyttöpaikkasi rinnalle. Tämän jälkeen aktivoimme sähkömittarille kaksisuuntaisen mittauksen.

4

Saat meiltä tuotannon käyttöpaikkatunnuksen ylijäämäsähkön ostosopimuksen tekemistä varten

Ota yhteyttä valitsemaasi sähkönmyyntiyhtiöön ja tee sopimus ylijäämäsähkön myynnistä. Sopimus kannattaa sopia alkamaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun saat käyttöpaikkatunnuksen meiltä, kuitenkin aikaisintaan seuraavana päivänä viestin saamisesta. Tällöin kaikki etenee sutjakkaasti ja sinulla on parhaat mahdollisuudet saada kytkentälupa niin, että voit ottaa laitteiston käyttöön heti asennuspäivästä alkaen.

Löydät pientuotettua sähköä ostavat yhtiöt esimerkiksi Energiaviraston sahkonhinta.fi-palvelusta.

5

Saat tuotantolaitteiston kytkentäluvan tekstiviestillä

Saat kytkentäluvan, kun valitsemasi sähkönmyyjä on ilmoittanut meille tehdystä ylijäämäsähkön ostosopimuksesta.

Ethän ota tuotantolaitteistoasi käyttöön ennen kuin olet saanut meiltä kytkentäluvan. Ole yhteydessä sähkönmyyjääsi hyvissä ajoin, niin saat kytkentäluvan laitteistolle toivomallesi ajankohdalle.

6

Seuraa jakeluverkkoon siirtämääsi ylijäämäsähkön määrää sähkönseurannasta

Caruna Plussan sähkönseurannasta näet sähkömittarin tallentamia tietoja eli kokonaissiirtoa, laskutettavaa kulutusta, ylituotantoa, hyvitettävää tuotantoa ja myytävää tuotantoa.

Carunan tietoihin ei välity kiinteistössäsi ennen sähkömittaria tapahtuvia asioita. Näitä ovat aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön määrä ja kuinka suuren osuuden tuottamastasi sähköstä olet käyttänyt kiinteistössäsi.

Lue lisää sähkönseurannasta ja tuotannon netotuksesta

Tarkista käyttöpaikan sulakekoon ja liittymisoikeuden liittymän sulakekoon mukainen suurin tuotantoteho alla olevasta taulukosta.

Jos et tiedä mikä liittymäsi liittymisoikeus on, voit tarkistaa sen Caruna Plussasta. Jos liittymissopimuksen tietoja ei näy palvelussamme, on mahdollista, että sähköliittymän omistajatietoa ei ole päivitetty Carunalle esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä. Jos liittymän pitäisi olla omistuksessasi, päivitä sähköliittymä nimiisi omistajanvaihtolomakkeella.

Päivitä sähköliittymän omistajuus

Oli liittymän sulakekoko mikä tahansa, kaikkien yli 10 kW tuotantolaitteistojen liitettävyys tulee tarkistaa Carunalta ennen laitteiston hankintaa.

Liittymän sulakekokoSuurin tuotantoteho (kW tai kVA)
3x16 A11
3x25 A17
3x35 A24
3x50 A34
3x63 A43
3x80 A55
3x100 A69
3x125 A86
3x160 A110
3x200 A138
3x250 A173

Usein kysyttyä

Pitääkö kaikista tuotantolaitteistoista ilmoittaa Carunalle?

Kaikista Carunan verkkoon liitettävistä laitteista, jotka voivat syöttää sähköä sähköverkkoon tulee toimittaa tiedot yleistietolomakkeella. Näitä ovat aurinkopaneelien lisäksi mm. kaksisuuntaiset autonlatauspisteet, akustot ja pientuulivoimalat. Sähköurakoitsijasi täyttää yleistietolomakkeen Carunan verkkosivuilla.  

Miksi tarvitsen sopimuksen tuotetun sähkön myynnistä, kun kulutan kaiken sähkön itse?

Vaikka tuotantolaitteisto olisi mitoitettu hyödyntämään suurin osa tuotannosta omassa kulutuksessa, tuottamasi sähköenergia voi ylittää hetkellisesti oman kulutuksesi, jolloin ylituotantoa siirtyy Carunan verkkoon. Tilanne on yleinen esimerkiksi aurinkovoimaloilla, joilla suurin tuotanto osuu kesäkuukausille, jolloin käyttöpaikan kulutus on usein vähäisempi kuin lämmityskautena.

Pientuottajalla tulee olla tuottamalleen sähkölle ostaja. Vaikka ylituotantoa ei syntyisikään, sinun pitää tehdä sopimus yleisten verkkopalveluehtojen mukaisesti. Tämä koskee myös tilannetta, jossa sähkönmyyjän sopimus on päättynyt esimerkiksi muuton tai myyjän vaihdon yhteydessä, jolloin tuotantokäyttöpaikalle on tehtävä uusi sopimus valitun sähkönmyyjän kanssa.

Katso verkkopalveluehdot
Paljonko tuottamastani sähköstä veloitetaan?

Kun voimalaitoksen nimellinen tuotantoteho on enintään 100 kW, tuotetusta sähköstä ei tarvitse maksaa sähköveroa eikä Caruna laskuta verkkoon syötetystä ylijäämäsähköstä. Näihin lukeutuvat suurin osa pientalojen ja maatalouden rakennusten tavanomaisista aurinkovoimaloista.

Jos tuotantoteho on yli 100 kW, veloitamme verkkoon syötetystä ylijäämäsähköstä sähköntuotannon verkkopalvelu- ja liittymismaksuhinnaston mukaisesti.

Miten voin seurata tuottamani sähkön määrää?

Voit seurata sähkönkulutusta sekä tuotetun ylijäämäsähkön määrää Caruna Plussassa tuotantolaitteiston kytkentäluvan saatuasi.

Aurinkopaneelien kokonaistuotannon määrää pystyt seuraamaan aurinkopaneelien invertterin näytöltä tai laitetoimittajasi palvelussa.

Lue lisää sähkönseurannasta
Miten tuotettu sähkö on mitattu?

Caruna vastaa kulutetun ja verkkoon syötetyn sähkön mittaamisesta, jotka mitataan saman sähkömittarin kautta. Mittaamme kulutetun ja tuotetun sähköenergian tunnin keskiarvona. Tuotannon ja kulutuksen netotus hoidetaan Fingridin ylläpitämässä datahub-palvelussa.

Lähes kaikki Carunan sähkömittarit voidaan aktivoida etänä kaksisuuntaisiksi vaihtamatta mittaria. Aktivointi tapahtuu sähköurakoitsijaltasi saadun tuotannon yleistietolomakkeen käsittelyn yhteydessä. Jos joudumme vaihtamaan mittarin, olemme sinuun erikseen yhteydessä. Toimitamme mittaustiedon datahubin kautta sähkönmyyntiyhtiöllesi, joka ostaa Carunan verkkoon siirtyvän ylijäämätuotannon.

Miten varmistan, onko tuotantoni netotuksen piirissä?

Kaikki alle 100 kW laitteistot ovat automaattisesti netotuksen piirissä, kun kytkentälupa on myönnetty.

Kuinka mitoitan tuotantolaitoksen, jotta tuotanto olisi kannattavaa?

Tuotantolaitoksen mitoittaminen riippuu useasta seikasta, kuten nykyisen sähkönkulutuksen määrästä ja kulutusprofiilista (muun muassa lämmitystavan ja sähköauton latauksen vaikutus), sijainnista ja budjetistasi.

Aurinkovoimalassa vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi katon pinta-ala, ilmansuunta ja mahdolliset varjostukset. Asiantunteva laitetoimittaja tai sähköurakoitsija osaa ohjeistaa sinua mitoittamaan voimalaitoksen ihanteellisesti.

Mikä määrittää tuotantolaitteiston maksimitehon?

Tuotantolaitteiston maksimiteho määräytyy tuotantolaitteiston teknisten ominaisuuksien perusteella. Esimerkiksi aurinkovoimalalla nimellinen tuotantoteho määräytyy invertterin tietojen pohjalta. Tehon yksikkönä voi olla kW (kilowatti) tai kVA (kilovolttiampeeri), jotka ovat tässä tapauksessa yhtä suuria yksiköitä.

Millaisen korvauksen saan tuottamastani sähköstä ja kannattaako tuotetun sähkön myynti?

Hyvityksen määrä riippuu sopimuksestasi ja sähkönmyyjäsi tarjoamista palveluista. Saat hyvityksen määrän selville, kun pyydät tarjouksia eri sähkönmyyjiltä. Voit kilpailuttaa sopimuksesi esimerkiksi Energiaviraston sahkonhinta.fi-palvelussa.

Mitä lupia voimalaitoksen asentaminen vaatii?

Osa kunnista voi edellyttää toimenpidelupaa esimerkiksi aurinkopaneelien asentamiselle. Varmista oman kuntasi tilanne rakennusvalvonnasta.

Carunalta saat käyttöönottoluvan tuotantolaitteistolle, kun sähköurakoitsijasi on toimittanut meille laitteiston tiedot yleistietolomakkeella, ja olet tehnyt ylijäämäsähköstä sopimuksen sähkönmyyntiyhtiösi kanssa. Jos emme voi antaa tuotantolaitteistolle suoraan kytkentälupaa, otamme sinuun yhteyttä.

Millaiset vaatimukset erotuskytkimelle on asetettu?

Carunan asentajan tulee voida erottaa sähköverkosta tuotantolaitteistosi esimerkiksi viankorjauksen yhteydessä. Erottamisessa käytetään erotuskytkintä, joka asennetaan esimerkiksi rakennuksen ulkoseinälle tai muuhun esteettömään paikkaan. Jos erotuskytkin on lukitussa tilassa kuten kiinteistön tekninen tila, tulee sinun järjestää sinne pääsy ohjeistuksemme mukaisesti.

Asun taloyhtiössä tai paritalossa, voinko ryhtyä pientuottajaksi?

Taloyhtiöille hankitaan yleensä yhteinen tuotantolaitteisto, joka yhdistetään kiinteistösähkön mittariin. Myös asuntokohtainen voimalaitos on mahdollinen, jos esimerkiksi rivitalon tai erillistalon katolle saa asentaa aurinkopaneeleja ja taloyhtiö on myöntänyt asennukselle luvat. Paritaloissa asiasta kannattaa sopia myös naapurin kanssa. Molemmille asunnoille voidaan hankkia omat voimalaitokset.

Taloyhtiön ja paritalojen voimalaitoksen mitoituksessa tulee huomioida, että eri käyttöpaikkojen voimalaitosten teho lasketaan yhteen, myös eri tuotantomuodot kuten aurinkovoimala ja tuulivoimala, koska ne ovat fyysisestä saman sähköliittymän takana. Varmista liitettävyys Carunan asiakaspalvelusta chatissä.

Laajennan voimalaitostani, miten ilmoitan asiasta?

Jos tuotantolaitoksen teho tai tekninen toteutus muuttuu, tulee sähköurakoitsijasi ilmoittaa muutoksista yleistietolomakkeella. Tarkastelemme laitteiston liitettävyyden muuttuneen tuotantotehon perusteella.

Esimerkki: aurinkovoimalan nykyinen, pienitehoinen 3 kW invertteri poistetaan ja sen tilalle asennetaan suurempitehoinen 10 kW invertteri. Tarkastamme liitettävyyden uuden invertterin teknisten tietojen mukaisesti.

Esimerkki: 3 kW pienen tuulivoimalan yhteyteen asennetaan 15 kW tehoinen aurinkovoimala. Tarkastamme liitettävyyden yhteenlasketun tuotantotehon 18 kW mukaisesti.

Jos uusi tuotantoteho on suurempi kuin 10 kW, varmista tuotantolaitteiston liitettävyys meiltä hyvissä ajoin.

Voinko sijoittaa voimalaitoksen kiinteistön ulkopuolelle ja hyödyntää sähköä nykyisessä käyttöpaikassa?

Voit sijoittaa voimalaitoksen eri kiinteistölle kuin tähän liitetty kulutuskäyttöpaikka (esimerkiksi pientalo tai teollisuushalli). Kiinteistöt voi omistaa eri taho eikä niillä tarvitse olla maantieteellistä yhteyttä.

Voimalaitoksen sijoittamisella tulee olla maanomistajan myöntämä sijoituslupa sekä tarvittavat luvat viranomaisilta ja kunnalta. Sinä vastaat liittymisjohdon rakentamista tuotantolaitoksen ja käyttöpaikan (kulutus) sähkökeskuksen välillä.

Voiko voimalaitoksellani tuottaa sähköä, kun sähköt katkeavat?

Ei voi. Sähköturvallisuuden vuoksi voimalaitos kytkeytyy automaattisesti pois päältä sähkökatkon alkaessa ja kytkeytyy takaisin päälle katkon jälkeen.

Jos voimalaitoksen yhteyteen on liitetty akku, voit käyttää akkuun varastoitua sähköä sähköverkon vikatilanteen aikana. Varmista tekninen toteutus laitteiston toimittajalta tai omalta sähköurakoitsijaltasi.

Lisätietoa varavoimasta löydät ohjeistamme
Voidaanko sähköntuotanto siirtää uudelle omistajalle esim. muuton myötä?

Pienvoimala on yleensä kannattava investointi, joka kasvattaa kiinteistön arvoa. Kiinteistöä myydessä kannattaa potentiaalisille ostajille kertoa pienvoimalastasi, kuten aurinkopaneeleista katolla.

Kun kiinteistökaupat on tehty, uusi omistaja siirtää sähköliittymän nimiinsä ja tekee valitsemansa sähkönmyyntiyhtiön kanssa sopimuksen sekä kulutus- että tuotantokäyttöpaikalle. Tämän myötä ostaja pääsee hyödyntämään tuotettua sähköenergiaa.

Aion luopua tuotantolaitoksestani, miten ilmoitan asiasta?

Ilmoita tuotantolaitoksen purkamisesta meille asiakaspalveluun chatin välityksellä. Poistamme laitteiston tiedot käyttöpaikalta ja päätämme tuotantokäyttöpaikan sopimuksen, josta lähtee ilmoitus myös sähkönmyyjällesi.

Jos tuotantolaitteisto poistuu rakennuksen purkamisen yhteydessä, voidaan muutos tehdä sähköliittymän ylläpidon tai irtisanomisen yhteydessä. Tuotantokäyttöpaikan sopimus voidaan päättää samalle päivälle, kun asentajamme on poistanut sähkömittarin. Sen jälkeen poistamme laitteiston tiedot käyttöpaikalta.

Tuotantolaitteistoni teho on suurempi kuin liittymisoikeuteni mukainen enimmäisteho. Voiko laitteiston kuitenkin liittää verkkoon?

Jos tuotantolaitteiston verkkoon syöttämää maksimitehoa rajoitetaan erillisellä älysäätöjärjestelmällä, voidaan verkkoon liitettävyyttä tarkastella rajoitetun tuotantotehon perusteella. Tämä voi olla järkevää esimerkiksi kohteissa, joissa on useampia eri tuotantomuotoja. Ilman rajoitusta tuotantoteho ei saa ylittää liittymän pääsulakekoon mukaista tehoa.

Ovatko voimalaitokset sähköverovelvollisia?

Sähköverovelvollisuuden kannalta sähköntuottajat jaetaan kolmeen ryhmään:

Tuotantoteho enintään 100 kVA

Pientuottaja ei ole velvollinen maksamaan sähköveroa. Pientuottajan ei tarvitse rekisteröityä verovelvolliseksi eikä tehdä veroilmoituksia omasta sähköntuotannosta.

Tuotantoteho yli 100 kVA, tuotettu sähköenergia enintään 800 000 kWh vuodessa

Sähköntuottajan tulee rekisteröityä sähköverovelvolliseksi Verohallinnolle. Sähköntuottaja toimittaa veroilmoituksen kerran vuodessa, jotta säädettyä vuosituotantorajaa voidaan valvoa.

Tuotantoteho yli 100 kVA, tuotettu sähköenergia yli 800 000 kWh vuodessa

Sähköntuottajan tulee rekisteröityä sähköverovelvolliseksi Verohallinnolle. Sähköntuottaja toimittaa veroilmoituksen kerran kuukaudessa, riippumatta syöttääkö voimalaitos sähköenergiaa sähköverkkoon. Voimalaitoksen omakäyttösähkö on sähköverotonta.