Caruna's Annual Report 2019 published

Press release Wed, 03/11/2020 - 16:29
The Caruna Group (Caruna) Annual Report for 2019 has been published at caruna.fi/annualreport2019. The Annual Report consists of three parts: Caruna in 2019, Corporate Governance, and Financial Statements.

Caruna vuosi 2019 kertoo, miten Caruna valvoo, ylläpitää ja kunnostaa säänkestävää sähköverkkoa yli 692 000 asiakkaalleen kahden toisistaan poikkeavan verkkoyhtiön, haja-asutusalueilla toimivan Caruna Oy:n ja kaupunkiverkkoyhtiö Caruna Espoo Oy:n alueilla.

Vuosiraportti valottaa myös, kuinka luomme arvoa eri sidosryhmillemme ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja digitalisaatio sähkön käyttöä. Vahva älyverkko mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun, sähköautoilun lisääntymisen ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Olemme siirtymässä keskijänniteverkosta pienjänniteverkon saneeraamiseen ja sitä tehdessämme otamme huomioon paikalliset olosuhteet ja asiakkaidemme tarpeet.

Caruna on tehnyt yritysvastuuraportointia Global Reporting Initiativen (GRI) G4-olennaisuusprosessin mukaisesti vuodesta 2015 lähtien. Caruna on käyttänyt yritysvastuuraportoinnissaan GRI Standardeja vuodesta 2018 lähtien. Yritysvastuu sisältyy Carunan vuosi 2019 -osioon.

Hallinnointi-osio sisältää tietoa yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä periaatteineen ja toimenpiteineen. Tilinpäätös-osio sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen.

Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös ovat saatavilla osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019.

Read more