Caruna's Annual Report 2021 published

Press release
The Caruna Group (Caruna) Annual Report for 2021 has been published at caruna.fi/vuosiraportti2021. The Annual Report contains sections on Corporate Responsibility and Governance and, as separate pdf files, also the ESG indicator section that summarises number data, as well as the financial statements for 2021.

Vuoden 2021 vuosiraportti kertoo aiempia vuosia enemmän Carunan vastuullisuudesta - myös numeroin, jotka on koottu raportin dataosioon.  

Koko yhteiskuntaa koskeva energiamurros näkyi Carunan toiminnassa vuonna 2021 muun muassa strategian päivityksenä. Myös Carunan organisaatio muutettiin kertomusvuoden lopulla vastaamaan päivitettyä strategiaa.  

Carunan yritysvastuuraportti noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) standardeja yritysvastuun raportoinnista. Vastuullisuuden painopisteet ja teemat päivitettiin vuonna 2021 ja ne on otettu käyttöön vuonna 2022.  

Vuosiraportti 2021 ja tilinpäätös löytyvät osoitteesta caruna.fi/caruna/vuosiraportti2021.

Read more