Carunan vuosikertomus 2021 on julkaistu

Mediatiedote
Caruna-konsernin (Caruna) vuotta 2021 koskeva vuosiraportti on julkaistu osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2021. Vuosiraportti sisältää yritysvastuu- ja hallinnointiosiot sekä erillisinä PDF-tiedostoina myös numerotiedon kokoavan ESG-tunnuslukuosion ja vuoden 2021 tilinpäätöksen. 

Vuoden 2021 vuosiraportti kertoo aiempia vuosia enemmän Carunan vastuullisuudesta - myös numeroin, jotka on koottu raportin dataosioon.  

Koko yhteiskuntaa koskeva energiamurros näkyi Carunan toiminnassa vuonna 2021 muun muassa strategian päivityksenä. Myös Carunan organisaatio muutettiin kertomusvuoden lopulla vastaamaan päivitettyä strategiaa.  

Carunan yritysvastuuraportti noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) standardeja yritysvastuun raportoinnista. Vastuullisuuden painopisteet ja teemat päivitettiin vuonna 2021 ja ne on otettu käyttöön vuonna 2022.  

Vuosiraportti 2021 ja tilinpäätös löytyvät osoitteesta caruna.fi/caruna/vuosiraportti2021.

Lue lisää