Hanko on suunnannäyttäjä kuntien aurinkosähkön käytössä – ”Paneelit tuottavat parhaimmillaan 20 prosenttia kohteen kokonaissähkön kulutuksesta”

Artikkeli
Hanko on yksi viidestä alkuperäisestä Hinku-kunnasta, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuosien 2007 ja 2030 välisenä aikana. Aurinkovoimaloiden käyttö on kunnalle tärkeä osa kohti päämäärää.

Hangossa toimii tällä hetkellä yhteensä 12 erillistä aurinkovoimalaa, joista suurin osa sijaitsee kaupungin kiinteistöjen katoilla. Voimaloiden yhteisteho on noin 700 kilowattia. Paneeleita voi nähdä esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja kaupungintalon katolta.  

"Voimaloiden tuottamaa energiaa käytetään niissä kiinteistöissä, joiden katoille ne on asennettu. Parhaimmillaan voimalat tuottavat 20 prosenttia kohteen kokonaissähkön kulutuksesta. Useimmiten tätä parempiin lukuihin on vaikea päästä. Esimerkiksi koulut ovat ongelmallisia, sillä ne käyttävät sähköä eniten talvella, ja aurinkopaneelit taas tuottavat energiaa eniten kesällä, jolloin kulutus kouluissa on pienintä", Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell summaa. 

Ensimmäinen voimala asennettiin Hangon kaupungintalon katolle vuonna 2018, minkä jälkeen voimaloiden määrä on kasvanut tasaiseen tahtiin. Viimeisin eli kahdestoista voimala asennettiin vuonna 2021. Lisää on kuitenkin vielä luvassa. 

"Meillä on muutama iso aurinkovoimahanke meneillään, jopa kymmenkertainen siihen verrattuna, mitä on tällä hetkellä. Tulevaisuudessa toivomme myös, että pystyisimme siirtämään aurinkosähköä kiinteistöstä toiseen tarpeen vaatiessa", Strandell kertoo.  

Aurinkovoimalat ovat saaneet positiivista huomiota 

Hangon kaupunki on hankkinut osan aurinkovoimaloistaan Suomen ympäristökeskuksen järjestämän yhteishankinnan kautta ja osan yhteistyössä yksityisen yrityksen kanssa. 

Forus Oy tarjoaa kunnille sähkön ostosopimusta asentamistaan aurinkovoimaloista. Hanko sitoutuu ostamaan aurinkovoimaloiden tuottaman sähkön yritykseltä, kunnes voimaloiden investointi on katettu. Tämän jälkeen paneelit siirtyvät kaupungin omistukseen. 

"Suurin osa kunnista pähkäilee rahoituksen löytymisen kanssa. Tällä mallilla me olemme saaneet tuotettua aurinkosähköä 12 voimalassa ilman investointi- ja käyttökustannuksia. Projekti vaati ainoastaan ennakkoluulottomuutta ja pitkäjänteisyyttä", Strandell toteaa. 

Aurinkosähkön käyttö on herättänyt mielenkiintoa sekä mediassa että muissa kunnissa. Myös kaupunkilaiset ovat olleet tyytyväisiä. 

"Suurin osa hankolaisista on ylpeitä siitä, että kaupunki on tällä tavalla edelläkävijä. Silloin kun aurinkovoimalat rakennettiin, ei missään kaupungissa ollut rakennettu samassa mittasuhteessa aurinkoenergiantuotantoa. Hankkeemme on ollut yleinen ylpeyden aihe ja herättänyt positiivista huomiota", Strandell kertoo. 

Hanko kannustaa muitakin kuntia mukaan aurinkoenergiantuotantoon 

Aurinkoenergia on tärkeässä asemassa, kun siirrymme puhtaaseen energiatuotantoon ja pienennämme hiilijalanjälkeämme. Carunan avainasiakaspäällikkö Petri Parviainen näkee kunnilla pelipaikan ryhtyä aurinkosähkön tuottajiksi. Aurinkosähkö on niin taloudellisesti kuin hiilineutraaliustavoitteidenkin takia järkevä investointi. Panostus aurinkoenergiaan tuottaa kohtuullisen takaisinmaksuajan jälkeen pitkään puhdasta ja ilmaista energiaa ja näin säästää kuntalaisten rahoja. 

"Hangossa on ymmärretty aurinkoenergian taloudelliset hyödyt kaupunkilaisille ja tehty vastuullisia valintoja ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseksi. Caruna haluaa tukea kuntia ilmastomuutoksen torjunnassa, ja mielellämme yhdessä löydämme keinoja kuntien hiilineutraalisuustavoiteisiin pääsemiseksi." 

Myös Strandell toivoo, että yhä useampi kunta lähtisi rohkeasti mukaan kokeilemaan aurinkovoimaloiden käyttöä.  

"Aurinkovoima on erittäin kannattavaa Suomessa tänä päivänä. Ei pidä pelätä uusia rahoitusmuotoja, niitä on pilvin pimein. Me olemme hyvä esimerkki siitä, että voidaan investoida käyttämättä penniäkään rahaa ja saada yhteistä hyvää aikaiseksi. Me mielellämme neuvomme ja autamme muiden kaupunkien ja kuntien kanssa, jos mallimme kiinnostaa", Strandell kannustaa. 

Aurinkopaneelit katolla järvimaisemassa

Lue lisää