Tuulivoimala taivasta vasten

Yhteiskuntasuhteet

Yhteiskuntasuhdetoiminnalla tuemme suomalaisen yhteiskunnan sähköistymistä ja viemistä energiamurroksen läpi. Tavoittelemme toimivaa yhteistyötä päättäjien, median, järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Tehtävänämme on myös kehittää Carunan julkisuuskuvaa ja toimia kumppanina yhteiskunnallisella kentällä.

Yhteiskunnan sähkönsaannin turvaaminen ovat keskeinen osa huoltovarmuutta

Riippuvuutemme turvallisesta ja varmasta sähkönsaannista vähäisimmissäkin häiriötilanteissa on kasvanut maailman sähköistymisen ja Venäjän aloittaman hyökkäyssodan synnyttämän energiakriisin myötä. Sähkönkulutuksen arvioidaan myös edelleen kasvavan lähes 50 % vuoteen 2040 mennessä. Energiajärjestelmämme on uudistettava seuraavien vuosikymmenien aikana saavuttaaksemme ilmastotavoitteemme ja vahvistaaksemme energiaomavaraisuutta.

Huoltovarmuudesta huolehtivat Suomessa Huoltovarmuuskeskuksen ja valtionhallinnon lisäksi erilaiset yritykset, kuten Caruna, joiden toiminta häiriötilanteissa on kriittistä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Yhteiskunnan sähkönsaannin ja siirtokapasiteetin turvaaminen ovat keskeinen osa huoltovarmuutta. Jos sähkönjakelu katkeaa, on meidän tehtävämme huolehtia siitä, että sähkönjakelu saadaan palautettua turvallisesti ja mahdollisimman nopeasti asiakkaillemme. 

Sähköjärjestelmään kohdistuu uusia riskejä. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä, mikä haastaa sähköverkkojen ja säästä riippuvan sähköntuotannon toimintaa. Kyberuhkat voivat vaarantaa sekä yritysten että yksityishenkilöiden turvallisuutta. Onkin olennaista, että sähköjärjestelmän toimitusvarmuutta ja palautumiskykyä vahvistetaan.

Toimivat sähköverkot mahdollistavat energiamurroksen

Sekä sähkön valtakunnallinen kantaverkko että paikalliset jakeluverkot ovat kriittisiä energiamurroksen mahdollistamisessa. Kantaverkkoon kytkeytyy suuria tuulipuistoja ja sähköistyvää raskasta teollisuutta. Jakeluverkot mahdollistavat kaksisuuntaisen siirron ja kaikkien uusien teknologioiden, kuten satojen tuhansien sähköautojen ja aurinkopaneelien, kytkeytymisen sähköjärjestelmään sekä lämmityksen sähköistymisen. Teknologian kehitys ja digitalisaatio ohjaavat myös sähköverkkoyhtiöiden toimintaa tehokkaampaan verkkoinfran hallintaan ja laadukkaampaan palveluun. 

Energiamurroksen toteutumiseksi energiajärjestelmiin investoidaan ennätykselliset yli 40 miljardia euroa vuoteen 2035 mennessä. Sähköntuotantokapasiteetti Suomessa kaksinkertaistuu ennusteiden mukaan. Ilman tehokkaasti toimivia sähköverkkoja sähkö ei siirry sinne missä sitä kulloinkin tarvitaan.

Sähköverkkoyhtiöillä onkin keskeinen rooli, kun suunnitellaan matkaa hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi. Pelkästään kolmen suurimman jakeluverkkoyhtiön investoinnit ovat 3,2 miljardia vuoteen 2035 mennessä.

Verkkoyhtiöt tulevat investoimaan paitsi säävarmaan sähköverkkoon, myös uusiin digitaalisiin palveluihin ja kyberturvallisuuteen. Näillä investoinneilla ja uusilla palveluilla on myös merkittävä työllistävä vaikutus Suomessa. Työmme kotimaisuusasteeksi on arvioitu 100 %. Investoinnit vaativat toteutuakseen kuitenkin ennakoitavaa toimintaympäristöä, sujuvaa luvitusta, uutta osaamista, innovaatioiden hyödyntämistä sekä uudenlaisia taloudellisia kannustimia älykkäille ratkaisuille.

Lataa esite

Tavoitteemme

1

Kansallista energiaturvallisuutta, kyberturvallisuutta ja fyysisen infrastruktuurin resilienssiä on parannettava. 

2

Ennustettava ja kannustava lainsäädäntö ja toimintaympäristö mahdollistavat taloudellisesti kannattavat investoinnit.

3

Sektori-integraation hyödyntämiseksi eri energiajärjestelmiä tulee suunnitella ja kehittää kokonaisuutena.

4

Puhtaan energian tuotantoon ja siirtoon liittyvää luvitusta on nopeutettava.

5

Sääntelyn tulee mahdollistaa sähköverkkoyhtiöille taloudelliset kannustimet pilottiprojekteille ja kokeiluille

Keittiössä kaksi henkilöä laittamassa kattilaa liedelle.

Suomalaisten halu siirtää sähkönkäyttöä ruuhkahuippujen ulkopuolelle on kasvanut

Jakeluyhtiö Caruna toteutti syyskuussa 2022 kyselyn*, jossa selvitettiin suomalaisten asenteita sähkönkulutuksesta ja energiankulutuksen tehostamisesta. Viimeksi suomalaisten asenteita energiansäästöön kysyttiin maaliskuussa 2022, jolloin suomalaiset olivat jo selvästi valmiita muuttamaan sähkön käyttöään. Halu joustaa on kuitenkin kasvanut edelleen.

Sähkölautta Electran aurinkopaneeleja.

Caruna julkaisi visionsa energiajärjestelmän matkasta 2040-luvulle

Suomessa on käynnissä ennennäkemätön energiamurros, kun siirrytään fossiilisista uusiutuviin energialähteisiin. Energiajärjestelmään investoidaan 40 miljardia euroa seuraavien vuosikymmenien aikana. Esitteessä kuvaamme minkälainen maailma meitä odottaa 2040-luvulla.

Yhteyshenkilöt

yhteiskuntasuhdejohtaja

Sanna Rauhansalo

yhteiskuntasuhdejohtaja
Kehityspäällikkö

Bengt Söderlund

kehityspäällikkö
Ruskeahiuksinen nainen hymyilee.

Rosa Natri

vaikuttamisen asiantuntija, EU-asiat
Carl-Emil Wickström

Carl-Emil Wickström

vaikuttajaviestinnän asiantuntija

Ota meihin yhteyttä!

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)caruna.fi.