Caruna vastuullisuus: Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Toiminnallamme on merkittäviä suoria ja epäsuoria yhteiskunnallisia vaikutuksia niin paikallisesti kuin kansallisestikin.

Arvoketju

Vastuullinen arvoketju on meille tärkeä ja siitä syystä haluamme, että myös hankintamme ovat läpinäkyviä.

Caruna työnantajana

Henkilöstömme hyvinvointi, yhdessä tekeminen ja tasapuolisuus ovat toimintamme kulmakiviä.

Huoltovarmuus

Carunalla on sähkönjakelun huoltovarmuutta ja poikkeustilanteisiin varautumista varten päivitettävä suunnitelma, joka tarkastetaan määrävälein.

Turvallinen sähköverkko

Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme sähköverkkoamme lakisääteisten vaatimusten, toimialan standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Vaikutukset yhteiskuntaan

Toiminnallamme on merkittäviä suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia niin paikallisesti kuin kansallisestikin.

Yhteisötoiminta

Keskustelemme asiakkaidemme kanssa muun muassa säännöllisissä tapaamisissa sekä verkkokyselyiden avulla.

Turvallisuuskulttuuri eläväksi Carunan toimitusketjussa

Turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa on osa Carunan turvallisuusjohtamista. Turvallisuusjohtamisemme perustuu jatkuvan parantamisen malliin.