Sähköverkon kunnossapito – tietoa puuston käsittelystä

Tarkastamme sähköverkkoamme säännöllisesti. Osana verkon kunnossapitoa hoidamme sähköverkon ympäristöä oksimalla, kaatamalla tai lyhentämällä puita ja muuta kasvustoa.

Sähköverkon kunnossapito – tietoa puuston käsittelystä

Miksi sähköverkon lähellä raivataan puustoa?

Verkkoyhtiöiden on pidettävä sähköverkko sähköturvallisuuden edellyttämässä kunnossa. Siksi raivaamme ja käsittelemme puustoa sähköverkon varrella ja sähköasemilla sekä niiden läheisyydessä säännöllisesti. Kiitos huoltotoimien, sähkökatkot lyhentyvät ja vähenevät ja sähkönjakelu pysyy turvallisena.

Teemme huoltotöitä vuoden ympäri. Huomioimme aina rauhoitetut tai muuten arvokkaat luontokohteet sekä Natura- ja luonnonsuojelualueet.

Huoltoraivausten tavoitteena on sähköturvallinen ja laadukas sähkönjakelu

Raivaustarpeet tulevat esille sähköverkon tarkastuksissa. Tarkastuksia tehdään määrävälein niin maasta kuin ilmasta helikoptereilla ja droneilla. Raivaussuunnitelmissa huomioidaan myös alueen tulevat maakaapeloinnit ja kasvuston pituus, ja siksi samalla alueella ei aina raivata kaikkia ilmalinjoja.

Piha-alueiden suunniteltujen raivausten yhteydessä tiedotamme työskentelystä. Raivauksista löytyy tietoa verkkosivultamme ja ilmoitamme niistä Caruna+ palvelun kautta tekstiviestillä tai jälkikäteen jättämällä ilmoituksen raivauksesta kiinteistön postilaatikkoon. Raivaajiemme käyttämät ajoneuvot on merkitty Caruna-kyltein. Vikatapauksissa ilmoittaminen puuston poistosta ei valitettavasti ole aina mahdollista.

Hyödynnämme raivauksessa sekä koneita että metsureita

Raivaukset toteutetaan yleensä sekä kone- että metsurityönä. Metsurit ottavat huomioon myös yksittäisten puiden kaadot mahdollisista erityskohteista, joita ovat esimerkiksi tontit, pellonreunat ja suojelualueet. Lisäksi voidaan raivata yksittäisiä johtoalueen ulkopuolella olevia sähköverkolle selkeää riskiä aiheuttavia puita, joita ovat esimerkiksi vaurioituneet ja linjaa kohti kallistuneet puut.

Sähköverkon varrella kasvustoa käsitellään linjan alapuolella alustaraivauksena, johtokadun reunoja oksimalla tai helikopterin avulla. Alustaraivauksessa linjan alla kasvava kasvusto poistetaan ja samalla oksitaan johtokadulle yltävä puusto maasta käsin. Helikopteria käytetään erityisesti korkean puuston oksinnassa apuna.

Normaalin säännönmukaisesti ylläpidettävän johtokadun tai voimajohdoilla johtoaukean ulkopuolelle sijoittuvista reunavyöhykehakkuista ilmoitetaan aina maanomistajille ja hakkuun laajuudesta sovitaan erikseen.

Voimajohtojen varrella puut saavat olla reunavyöhykkeen etualalla enintään 10 metrin ja takana 20 metrin korkuisia. Näitä mittoja korkeammat puut sahataan tai oksitaan osana reunavyöhykehakkuita.

Katso videolta, mitä helikopterilentäjä kertoo työstään!
Helikopteri sahaa puita sähköverkon läheltä.

Puuston käsittely sähköverkon lähellä

Raivaamme, oksimme ja hakkaamme säännöllisesti puustoa keskijänniteverkon johtokaduilta ja 110 kV suurjänniteverkon johtoaukeilta sekä pienjänniteverkon läheisyydessä.

Mahdollisen piha-alueelle istutetun puuston kaadon osalta olemme yhteydessä kiinteistön omistajaan. Jos haluat kaataa itse puun sähköverkon läheisyydestä, tutustu puiden kaatoa käsitteleviin ohjeisiimme ja sähköverkon raivausalueen eli johtokadun ohjeellisiin mittoihin.

Pienjänniteverkon johtimien ympäriltä oksitaan puita muutaman vuoden välein. Johdon ympäriltä poistetaan oksat ja tarvittaessa johdon alapuolelta myös yksittäisiä puita siten, että oksat tai rungot eivät voi vahingoittaa johtoa.

Keskijänniteverkon johtokadun leveys on tyypillisesti 10 metriä, ja sillä kasvava puusto ja kasvusto raivataan. Johtokadun reunimmaiset puut oksitaan muutaman vuoden välein.

Suurjänniteverkon johtoaukean leveys on yleensä 26–42 metriä. Puustoa ja ympäristöä raivataan muutaman vuoden välein. Mahdollisen johtoaukean ulkopuolella tehtävän reunavyöhykkeen käsittelystä sovitaan maanomistajan kanssa erikseen.

Pienjänniteverkko, keskijänniteverkko ja suurjänniteverkko

Pienjänniteverkko
Pienjänniteverkko (0,4 kV)
Keskijänniteverkko
Keskijänniteverkko (20 kV)
Suurjänniteverkko
Suurjänniteverkko (110 kV)

Kysymyksiä ja vastauksia

Kuinka usein raivaatte sähköverkkoa?

Tyypillinen raivauskierron aikaväli sähköverkon varrella kasvavalle puustolle on kuusi vuotta, mutta tässä on jonkin verran vaihtelua verkon sijainnista johtuvan kasvukauden pituuden ja johdon alla olevien kasvuolosuhteiden vuoksi.

Saanko poistaa puita itse?

Et saa poistaa puita itse. Puiden poisto sähköverkon läheltä on aina ammattilaisten vastuulla työn vaarallisuuden vuoksi. Valtuuttamamme sähköalan ammattilaiset saavat tehdä töitä sähköverkon lähellä, ja heihin kuuluvat myös metsurit sekä helikopterikumppanimme.

Turvallisuussyistä emme voi ottaa muilta vastaan apua puunkaatoon esimeriksi myrskytilanteissa, vaikka tilanne huolestuttavalta näyttäisikin.

Miten voin ilmoittaa huoltoraivaustarpeesta sähköverkon varrella?

Huomioimme myös asiakkaiden tekemät ilmoitukset raivaustarpeesta sähköverkon varrella osana tulevien kausien kunnossapitoa.

Voit ilmoittaa raivaustarpeista asiakaspalveluumme esimerkiksi chatin kautta.

Miten voin ilmoittaa, jos puu on kaatunut linjalle?

Jos näet sähköverkon vaurioituneen esimerkiksi linjalla olevan puun vuoksi, nopein tapa ilmoittaa siitä meille on itsepalvelukanavamme Caruna+ tai häiriökartan chat-palvelu.

Siirry häiriökartalle
Mitä tarkoittaa puunkaatoapu?

Voit kysyä meiltä neuvoa puunkaatoon ilmajohtojen läheltä, autamme mielellämme! Jos haluat kaataa puita kiinteistölläsi ilmajohtojen läheisyydessä, ota ensin yhteyttä paikalliseen metsuriin.

Lue lisää
Pitääkö minun valmistautua raivauksiin jotenkin?

Ei tarvitse. Raivauksista on yleisesti tietoa saatavilla verkkosivuilla ja piha-, tontti- ja asutusalueilla tiedotetaan raivauksista etukäteen mm. tekstiviestein. Viestissä kerromme yhteystiedot ja raivaustyön arvioidun ajankohdan. Tarkistathan Caruna Plussasta, että meillä on oikeat yhteystietosi, jotta viesti tulee oikeaan osoitteeseen.

Jos tilalla on tuotantoeläimiä, ne kannattaa pitää sisätiloissa varsinkin, jos oksintoa tehdään helikopterilla. Tämän vuoksi helikopterisahauksista tiedotetaan alueen asukkaita erikseen.

Siirry Caruna Plussaan
Mitä hakatuille puille tapahtuu?

Raivauksesta syntyneet oksat, risut ja muut tähteet ovat maanomistajan omaisuutta. Piha-alueilla ja yleisillä paikoilla raivaustähteet kootaan siisteihin kasoihin. Muilla alueilla ne jätetään maastoon maanomistajan hyödynnettäväksi ja niin, etteivät ne ole teillä, poluilla, pelloilla, ojissa tai niiden pientareilla, eivätkä aitojen päällä tai puissa roikkumassa.

Mahdollisen johtoaukean ulkopuolella tehtävän suurjänniteverkon reunavyöhykkeen käsittelystä sovitaan maanomistajan kanssa erikseen.

Voinko vierailla kunnossapitoalueella?

Emme suosittele vierailua, sillä alueella voi liikkua metsäkoneita. Jos vierailu on aivan pakko tehdä, niin ilmoitathan tulostasi etukäteen työmaakyltissä mainitulle yhteyshenkilölle.

Mihin voin antaa palautetta raivauksista?

Voit antaa palautetta asiakaspalveluumme esimerkiksi chatin kautta.

Voinko pyytää raivaajia kaatamaan tontillani olevia puita samalla?

Raivaustyömme keskittyvät vain sähköverkon varrella olevan puuston/kasvuston käsittelyyn. Jos haluat kaataa tontillasi puita, otathan yhteyttä puunkaatotyötä tekevään palveluntarjoajaan.

Lue lisää
Tuleeko metsäkone tontilleni?

Pidämme hyvän huolen tonttialueista, eli metsäkonetta käytetään vain niillä alueilla, joihin se soveltuu. Näitä ovat yleensä asutusalueiden ulkopuoliset linjojen varrella olevat metsäalueet.

Mihin ilmoitan, jos puu on kaatunut telejohdon päälle?

Telejohdoilla on avoin kilpailutus eli telelinjan voi omistaa oikeastaan kuka operaattori tahansa. 

  • Telejohdon tunnistat siitä, että se on yksilankainen ja ohuempi kuin pylväästä lähtevä sähkölinja
  • Katuvalojohdon tunnistat puolestaan siitä, että pylväässä on valaisin ja linja muistuttaa paljon kierteistä pienjännitejohtoa