Liittymän suunnittelijalle

Oletko tekemässä sähkösuunnittelua tai kartoitusta asiakkaalle uuden liittymän tai liittymän muutoksen toteutuksesta? Katso täältä mitä suunnittelussa on hyvä huomioida.

Yleistä liittymien suunnittelusta

Suunnittelu kannattaa aloittaa selvittämällä onko kyseessä nykyisen liittymän suurennos, vai tarvitaanko kohteeseen kokonaan uusi sähköliittymä. Liittymän omistajan tulee tilata uusi liittymä tai liittymisoikeuden muutos meiltä verkkolomakkeella hyvissä ajoin, kun kohteen tarve on tiedossa.

Tilaa uusi liittymä

Mikäli uutta liittymää ei tarvita, eikä nykyistä liittymisoikeutta tarvitse nostaa, riittää toimenpiteeksi useimmiten muutokset sähköpääkeskukseen ja/tai liittymiskaapeliin. Kohteen sähköurakoitsijan tulee ilmoittaa kiinteistön sähkölaitteistoon tehdyistä muutoksista meille yleistietolomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua muutosajankohtaa.

Urakoitsijan Caruna+

Saamme usein kyselyitä sähköauton latauspisteiden liittymäratkaisuista sekä mahdollisuudesta ottaa useamman liittymän tontille. Suosittelemme hankkimaan yhden liittymän per tontti. Mikäli on kuitenkin tarve poiketa suositellusta, tulee huomioida vähimmäisedellytykset ja tarkastuttaa niiden toteutuminen alan ammattilaiselta: 

  • Liittymien pitää olla galvaanisesti toisistaan erillään 
  • Liittymien tulee syöttää selväpiirteisesti toisistaan erillisiä kokonaisuuksia 
  • Eri liittymien syöttämien kiinteistöjen, sekä niiden liittymisjohtojen, tulee olla toisistaan paloeroteltuja

Uuden liittymän suunnittelu

Tutustu ja tilaa uusi liittymä vaivattomasti täältä. Suosittelemme, että tilaat liittymän mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hanketta, jotta pystyt huomioimaan liittymän toteutuksen omassa suunnittelussasi. Vahvistamme liittymän toimitusajan, liittämiskohdan ja hinnan liittymissopimuksella. 

Liittämiskohta: Määrittelemme liittämiskohdan tilauksen yhteydessä ja ilmoitamme sen liittymissopimuksella. Lähtökohtaisesti uuden liittymän liittämiskohtana toimii tontin raja, mikäli tontilla ei ole valmista liittämiskohtaa sähköverkkoon tilausvaiheessa. Mikäli liittymissopimuksella on ilmoitettu toimitusaika, tulee liittämiskohdan sijainnin ja teknisen toteutustavan vahvistusta odottaa Carunan yhteistyöurakoitsijalta. 

Tontin raja liittämiskohtana tarkoittaa sitä, että rakennamme liittymissopimuksen allekirjoituksen jälkeen kaapelin pään, jakokaapin tai muuntamon tontin rajalle tapauskohtaisesti liittymän koosta ja verkon nykytarpeesta riippuen. Yhteistyöurakoitsijamme suunnittelee liittämiskohdan teknisen toteutustavan edellä mainituista vaihtoehdoista sekä tarkan sijainnin tontin rajalla ja on tästä yhteydessä asiakkaaseen tai asiakkaan yhteyshenkilöön verkonrakennuksen maastosuunnitteluvaiheessa noin kaksi viikkoa liittymissopimuksen allekirjoituksen jälkeen. 

Jos tontilla on entuudestaan liittämiskohta sähköverkkoon, on se ensisijainen liittämiskohta, mikäli muutoksia sähköverkkoon ei tarvita. Vahvistamme liittämiskohdan liittymissopimuksella ja suosittelemme suunnittelemaan tontin liittymisjohdon reitin vasta liittämiskohdan varmistuttua. 

Oikosulkuvirta: Liittymän sisäverkon suojausten mitoituksessa tulee käyttää ET:n suosituksen mukaisia mitoitusoikosulkuvirtoja, vaikka todellinen laskennallinen oikosulkuvirta suunnitteluhetkellä olisi suurempi. Syöttävä jakeluverkko voi muuttua, mikä voi tarkoittaa muutosta myös oikosulkuvirran suuruuteen. Rinnakkaisten päävarokkeiden tapauksessa mitoitusoikosulkuvirtana voidaan käyttää taulukon 1 oikosulkuvirtojen kerrannaisia.

Liittymiskaapeli: Liittymisjohto on mitoitettava ja rakennettava verkkoyhtiön edellyttämällä tavalla. Liittymisjohtoina käytetään pääsääntöisesti 4-johdinkaapeleita (esim. AXMK) ja ne mitoitetaan liittymän koon mukaan. Johtimen poikkipinnan on oltava uusilla liittymillä kuitenkin vähintään 25 mm² alumiinijohdin tai 16 mm² kuparijohdin.

Liittymän muutoksen suunnittelu

Suosittelemme tilaamaan liittymisoikeuden muutoksen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hanketta, jotta pystyt huomioimaan liittymän toteutuksen suunnittelussasi. Vahvistamme liittymän toimitusajan, liittämiskohdan ja hinnan sopimuksella.

Liittämiskohta: Tarkistamme liittämiskohdan muutostilauksen käsittelyn yhteydessä ja vahvistamme sen sopimuksella. Vahvistamme verkkoa tarvittaessa liittämiskohtaan saakka, mikäli verkko ei ole nykyisellään riittävä. Huomaathan, että liittämiskohta voi olla tarpeen muuttaa, jos liittymisoikeus ja/tai liittymän käyttötarkoitus muuttuvat huomattavasti muutoksen myötä. Ilmoitamme tästä erikseen lisäliittymissopimuksella. 

Liittymisoikeus: Liittymän omistaja pystyy tarkistamaan nykyisen liittymisoikeutensa Caruna Plussasta sopimuksen tiedoista. Mikäli asiakas ei löydä liittymän tietoja plussasta, on liittymän omistajuus mitä luultavimmin jäänyt päivittämättä. Omistajan vaihdosta voi ilmoittaa meille helposti lomakkeella.

Ilmoita omistajuuden muutoksesta

Mikäli muutoksen yhteydessä uusitaan liittymiskaapeleita, tulee kaapelit mitoittaa muutoksen tekohetkellä voimassa olevien standardien ja suositusten mukaisesti.

Oikosulkuvirta: Liittymän sisäverkon suojausten mitoituksessa tulee käyttää ET:n suosituksen mukaisia mitoitusoikosulkuvirtoja, vaikka todellinen laskennallinen oikosulkuvirta suunnitteluhetkellä olisi suurempi. Syöttävä jakeluverkko voi muuttua, mikä voi tarkoittaa muutosta myös oikosulkuvirran suuruuteen. Rinnakkaisten päävarokkeiden tapauksessa mitoitusoikosulkuvirtana voidaan käyttää taulukon 1 oikosulkuvirtojen kerrannaisia.

Sähköliittymän tiedot sähköauton hankintaa tai lämmitysmuodon muutosta varten 

Jos olet selvittämässä omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon sähköliittymän riittävyyttä, ole yhteydessä sähkösuunnittelijaan tai laitteiston toimittajaan. Jos he tarvitsevat selvitystä varten tietoja nykyisestä kulutuksestasi ja sähköliittymästäsi, voit tarkistaa liittymäsi kulutus- ja muut tiedot helposti Caruna Plussasta. 

Jos olet konsultti tai sähkösuunnittelija tai olet selvittämässä esimerkiksi rivitalon tai kerrostalon liittymän vapaana olevaa kapasiteettia kustannuslaskentaa varten, olethan meihin yhteydessä alla olevan linkin lomakkeen kautta. Huomiothan, että jos kysyt tietoja liittymän omistajan puolesta, tarvitset valtakirjan.

Siirry tehokyselylomakkeelle