Caruna vastuullisuus: Yritysvastuun johtaminen

Yritysvastuun johtaminen

Yrityksemme arvot ja toimintaohje määrittelevät työskentelyä ja johtamistamme.

Eettiset periaatteet

Toimintaohjeemme ja yhtiöpolitiikkamme sisältävät kannanottomme ja sitoumuksemme kestävän kehityksen periaatteisiin ja luovat perustan tavallemme tehdä työtä.

Johtaminen Carunassa

Caruna Networks Oy:n päätöksentekoelimet ovat yhtiökokous ja hallitus. Hallituksen päätöksentekoa valmistelevat ja avustavat kolme valiokuntaa.

Strategia

Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme ja suomalaista yhteiskuntaa energiamurroksen läpi, jotta hiilineutraalius saavutetaan sille asetetussa aikataulussa.

Toimintaympäristö

Arvioimme säännöllisesti toimintaympäristöämme ja sopeutamme toimintaamme niin pitkän aikavälin trendeihin kuin päivänpolttaviin ilmiöihin.