Jakeluverkot mahdollistavat energiamurroksen

Suomessa on käynnissä ennennäkemätön energiamurros, kun siirrytään fossiilisista uusiutuviin energialähteisiin. Energiajärjestelmään investoidaan 40 miljardia euroa seuraavien vuosikymmenien aikana. Minkälainen maailma meitä odottaa?

Sähköautoilu lisääntyy.

Sähköistyvä yhteiskunta

Yhteiskunnasta tulee nykyistäkin riippuvaisempi sähköstä päästöjen vähentämisen ja digitalisoitumisen myötä.

Aurinkovoimala pellolla.

Uusiutuva sähköntuotanto

Kasvava sähkön kysyntä katetaan uusiutuvalla energialla, ja se vaatii valtavia investointeja sähköjärjestelmään. Kasvavan kysynnän vuoksi sähkön tuotantoa on lisättävä lähivuosina voimakkaasti, ja sähkön tuotantokapasiteetin on yli kaksinkertaistuttava nykyisestä. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet rakentaa puhdasta sähköntuotantoa, varsinkin tuuli- ja aurinkovoimaa. Rakentaminen vie kuitenkin aikansa. Lupaprosessit ja kuntakohtaiset vaatimukset voivat viivästyttää rakentamista vuosilla.

Mies ja sähköpyörä.

Aktiivinen asiakas

Asiakkaiden kannattaa osallistua sähkömarkkinoille. Energiamurros ja digitalisaatio luovat asiakkaille uusia mahdollisuuksia osallistua.

Latauksessa oleva sähköauto

Sähköautot

Älykäs sähköauton lataus tuo säästöjä kuluttajalle ja tasapainottaa sähköjärjestelmää.

Sähköistyvä lämmitys. Nainen säätää lämpötilaa.

Sähköistyvä lämmitys

Lämmitys sähköistyy vauhdilla - vaatii investointeja jakeluverkkoihin.

Sähkölossi liikenteessä

Tulevaisuuden verkkoyhtiö

Tulevaisuuden verkkoyhtiö tarjoaa monipuolisia palveluita ja alustan energiamurroksen toteuttamiseen.

Sääntelyn on mahdollistettava sähköistäminen ja uuden teknologian käyttöönotto

Suomi on edelläkävijä älykkäiden energiaratkaisujen laajamittaisessa kehittämisessä ja soveltamisessa. Sääntelyllä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiaomavaraisuuden saavuttamiseen. Suomen edelläkävijäaseman säilyttämiseksi lainsäädäntöä ja sääntelyä tulee kehittää:

Sääntelyn tulee mahdollistaa sähköverkkoyhtiöille taloudelliset kannustimet pilottiprojekteille ja innovaatioille

Toimintatapoja uudistamalla sähköverkkoyhtiöt parantavat palvelun laatua, toteuttavat ympäristöä säästäviä ratkaisuita sekä pienentävät asiakkaiden kustannuksia.

Sähköverkon kehittämiseen liittyvät investoinnit ovat pitkäikäisiä, ja investointien houkuttelemiseksi toimintaympäristön ja lainsäädännön on oltava ennustettavaa ja kannustavaa

Sääntelyn tulee tukea verkkoinvestointien lisäksi älykkäitä digitaalisia ratkaisuita, jouston hyödyntämistä ja palveluiden kehittymistä.

Eri energiajärjestelmiä tulee suunnitella kokonaisuutena, ei erillisinä järjestelminä

Paras hyöty saadaan, kun kokonaisuus on alusta alkaen mietitty ja sitä kehitetään markkinaehtoisesti.
Sähköverkoilla on tärkeä tehtävä yhdistää eri energiajärjestelmät toisiinsa.

Puhtaan energian tuotantoon ja siirtoon liittyvää luvitusta on nopeutettava,

jotta varmistetaan ilmastotavoitteiden saavuttaminen asetetussa kunnianhimoisessa aikataulussa. Tiukentuneet rakentamisvaatimukset voivat nostaa investointien kustannustasoa jopa kolmanneksella.

Investointien mahdollistaminen

Investointien mahdollistamiseksi toimintaympäristön ja lainsäädännön on oltava ennustettavaa ja kannustavaa.