Carunan sähköverkon kehittämissuunnitelmat

Carunan sähköverkon kehittämissuunnitelmat

Yhteiskunnan sähköistyminen, uusiutuvan energiantuotannon kasvu ja sähköinen liikenne vaativat vahvan ja älykkään sähköverkon, jotta Suomen hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan 2035 mennessä. Tätä jokaista suomalaista koskettavaa energianlähteiden ja energiankäytön muutosta kutsutaan energiamurrokseksi. Uudistamme sähköverkkoamme pitkäjänteisesti energiamurroksen tarpeet huomioiden.

Yhteiskuntamme nojaa vahvasti sähköön, mutta sen kulutus ja tuottaminen on valtavassa murroksessa. Tähän asti energiajärjestelmämme on ollut erittäin suoraviivainen: sähköä ja lämpöä on tuotettu tasaiseen tahtiin suurissa tuotantolaitoksissa ja kuluttajat kodeissa, tehtailla ja toimistoissa ovat käyttäneet sitä silloin, kun ovat tarvinneet.

Sekä kulutus että tuotanto on ollut tasaista ja mahdolliset kulutuspiikit ennustettavissa, jolloin tuotantoa on voitu sopeuttaa muuttuneisiin tarpeisiin.

Parhaillaan on käynnissä muutoksen välivaihe, energiamurros, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttöä ajetaan alas ja siirrytään uusiutuviin energiamuotoihin. Suomessa rakennetaan parhaillaan valtavia määriä uusia tuulipuistoja, minkä lisäksi niin yritykset, kunnat kuin yksityishenkilöt ovat asentaneet katoilleen aurinkopaneeleja.

Kaikki tämä tulee vaikuttamaan, miten sähköverkkoa kehitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Energiamurros

Asiakaskuulemisten tulokset

Asiakaskuulemisten tuloksista voit lukea tarkemmin kehittämissuunnitelmien kappaleesta 8:

Caruna Espoo Oy

Caruna Oy

Alta näet Caruna Espoo Oy:n ja Caruna Oy:n kehittämissuunnitelmien tiivistelmän ja pitkä version, joissa esittelemme sähköverkon kehittämisen periaatteet ja tavoitteet kehittämisvyöhykkeittäin.

Suunnitelmissa kerromme, kuinka Carunan sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy turvallisena, auttaa asiakkaitamme ja yhteiskuntaa energiamurroksen läpiviennissä ja täyttää toimitusvarmuudelle asetut vaatimukset.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi julkaisette jakeluverkon kehittämissuunnitelmanne ja pyysitte siihen kommentteja asiakkailtanne?

Me Carunalla käymme aktiivista vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa ja kartoitamme heidän tarpeitaan sähköverkolle. jotta osaisimme kehittää sähkön jakeluverkkoamme palvelemaan heitä entistä paremmin ja vastaamaan asiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin.

Olemme toimittaneet kehittämissuunnitelmiamme vuodesta 2014 alkaen Energiavirastolle. Sähkömarkkinalakia muutettiin vuonna 2021 siten, että siihen lisättiin vaatimus asiakkaiden viralliseen kuulemiseen sähköverkon kehittämisessä. Vuonna 2022 julkaisemamme jakeluverkon kehittämissuunnitelmat olivat ensimmäistä kertaa avoinna asiakkaidemme kommenteille.

Lisätietoa Energiaviraston verkon kehittämisen valvonnasta
Miten vastaukseni otetaan huomioon ja saanko tietoa lopullisesta kehittämissuunnitelmasta?

Vastauksia hyödynnetään Carunan sähköverkon kehittämissuunnitelmia laadittaessa ja sähköverkon rakentamissuunnitelmien toteutuksessa. Voimme myös muuttaa laadittua kehittämissuunnitelmaa, jos se on ristiriidassa asiakkailta tulleen palautteen enemmistön kanssa.

Mistä voin seurata jatkossa verkon kehittämissuunnitelmia?

Valmistuneet kehittämissuunnitelmat on julkaistu tällä sivulla. Jatkossa suunnitelmia päivitetään kahden vuoden välein. 

Milloin saan tietää, miten vastaukseni vaikutti verkon kehittämissuunnitelmiin?

Näet kehittämissuunnitelmat tältä sivulta. Kerromme myös asiakaskuulemisten tuloksista ja siitä, miten ne ovat vaikuttaneet kehittämissuunnitelmiin.

Lue lisää