Carunan työntekijä metsässä.

Usein kysyttyä Carunalla työskentelystä

Saako Carunalla tehdä etätöitä?

Saa tehdä! Lähes kaikissa tiimeissä on mahdollista työskennellä joustavasti läsnä tai etänä, mutta tarkemmat etätyösäännöt sovitaan oman esihenkilön kanssa. Huomioimme kuitenkin työtehtävien luonteen ja pyrimme pitämään tietynlaiset tapahtumat (kuten projektien kick-off tai uuden työntekijän perehdytys) läsnätapaamisina. Täysiaikainen (100%) etätyö on poikkeus ja siitä sovitaan kirjallisesti.  

Millaiset tilat ja välineet teillä on käytössänne?

Meillä on modernit, valoisat ja ilmastoidut toimistotilat Leppävaarassa Espoossa. Tiloihin sisältyy lounasruokala Laturi, kuntosali ja rentoutumishuoneet. Lisäksi meillä on isot keittiöt, joissa henkilöstö voi nauttia omia eväitä. Keittiössä on tarjolla maksuttomasti kahvia ja hedelmiä.  
  
Toimistossamme on avokonttoritilaa sekä erikokoisia kokoushuoneita, jotka ovat kaikkien varattavissa.  

Onko tiloissanne lounasruokala?

On, ravintola Laturissa on tarjolla aamupalaa, lounasta ja välipalaa. Myös kasvisruokailijat on huomioitu.  

Millainen työilmapiiri Carunalla on? 

Työilmapiirimme on erinomainen, minkä huomaa työpaikan yhteisissä tapahtumissa! Työilmapiiri onkin yksi niistä asioista, joihin työntekijämme ovat erityisen tyytyväisiä. Me toimimme rohkeasti, hyvällä energialla ja yhdessä. Nämä ovat arvomme, jotka jokainen työntekijämme tuntevat.  
  
Jokainen carunalainen on tutustunut Johdatus carunalaiseen kulttuuriin -opaskirjaan, jossa kerrotaan visiostamme, tavoitteistamme ja siitä, mistä hyvä tiimihenki syntyy. Periaatteemme on, että teemme työtämme ahkerasti ja ylpeydellä, mutta nuttura sopivasti löysällä. Tarjoamme apua työkavereille silloin, kun sitä tarvitaan.  
  
Lisäksi järjestämme yhteishenkeä lisääviä tapahtumia. Esimerkiksi pari kertaa vuodessa lounasruokalamme muuttuu pubiksi, jossa vietämme aikaa ja opimme tuntemaan toisemme paremmin.  
  
Uskomme, että ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara. Mittaamme työilmapiiriä ja henkilöstön jaksamista säännöllisesti Pulse-kyselyillä, ja reagoimme tuloksiin matalalla kynnyksellä. Lisäksi olemme saaneet Great Place to Work –sertifikaatin vuodesta 2019 lähtien. Sertifioinnin saa yritys, jonka Trust Index © on vähintään 70 prosenttia. Sertifiointi on kansainvälisesti arvostettu tunnustus hyvästä työpaikasta.  
  
“Meillä on aivan normaalia saapastella juttelemaan toimitusjohtajalle kahviautomaatilla”, kuten eräs työntekijä asian ilmaisi.  

Millainen on Carunan henkilöstön sukupuolijakauma?

Vuonna 2022 naisten osuus henkilöstöstä oli 35 prosenttia ja miesten 65 prosenttia. Lisäksi johtoryhmästämme puolet on naisia.  
  
Haluamme edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä. Meille on laadittu sekä yhdenvertaisuussuunnitelma että tasa-arvosuunnitelma (päivitetty vuonna 2021).  

Kuinka paljon pääsen vaikuttamaan omaan työhöni?

Carunalaisilla on hyvin erilaisia työnkuvia, ja suurimpaan osaan niistä pääsee itse vaikuttamaan. Olemme joustavia sen suhteen, milloin ja miten työtä tehdään. Lisäksi kuulemme ilolla carunalaisten kehitys- ja muutosehdotukset.  

Millaiset mahdollisuudet minulla on päästä osallistumaan projektiluontoisiin hankkeisiin oman varsinaisen työn ohella?

Suhtaudumme positiivisesti työntekijöiden aktiiviseen osallistumiseen ja työkiertoon. Carunalla on jatkuvasti meneillään kehityshankkeita ja projekteja, joihin osallistumisesta voi sopia esihenkilön kanssa. Meillä järjestetään jatkuvasti myös tapahtumia, joita järjestämään toivotamme kaikki halukkaat tervetulleiksi.  
  
Lisäksi meillä toimii työhyvinvointiryhmä sekä liuta vapaa-ajan harrastusryhmiä, joihin kuka tahansa voi liittyä.  

Miten Carunalla pidetään huolta työntekijöiden hyvinvoinnista? 

Työntekijöiden hyvinvointi on meille tärkeää, ja haluamme edistää niin työntekijöiden fyysistä kuin psyykkistäkin hyvinvointia.  
  
Työntekijöidemme käytössä on liikunta- ja kulttuurietu (ePassi), jonka avulla voi maksaa vaikka joogakurssin tai teatteriesityksen sekä hyvinvointietu, jolla pääsee esimerkiksi hierontaan. Työterveyshuollon lisäksi työntekijämme voivat liittyä Enerkemi-työpaikkakassan jäseneksi, jolloin esimerkiksi reseptilääkkeet, hammaslääkäri ja erikoislääkärin vastaanotolle pääsy hoituvat kohtuuhintaisesti.  
  
Toimistollamme käy fysioterapeutti pitämässä huolta työntekijöiden ergonomiasta. Lisäksi toimistollamme on kuntosali työntekijöiden vapaassa käytössä.  
  
Työhyvinvointiryhmämme järjestää tapahtumia ja luentoja ja suunnittelee työntekijöiden hyvinvointia edistäviä toimia. Lisäksi mittaamme työntekijöiden hyvinvointia säännöllisesti.  

Millaiset etenemismahdollisuudet Carunalla on? 

Meillä on hyvät etenemismahdollisuudet. Moni työntekijämme on tullut Carunalle harjoittelijana tai kesätyöntekijänä ja jäänyt taloon.  

Miten Carunalla otetaan huomioon työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet?

Meillä työskentelee kaikenikäisiä ihmisiä, ja elämäntilanteet ja uratarinat vaihtelevat. Moni asia on sovittavissa elämäntilanteen mukaan.  
  
Tavallista suuremmasta etätyön määrästä voidaan sopia yhdessä esimiehen kanssa, jolloin työskentely onnistuu vaikka toisesta kaupungista käsin.  
  
Joskus elämäntilanne ottaa hyvinvoinnista yliotteen, ja silloin työterveyshuoltomme auttaa.  
  
Olemme tehneet Pilke-lastenhoidon kanssa sopimuksen, jonka puitteissa työntekijällä on mahdollisuus tilata työnantajan kustantamana hoitaja sairaalle lapselle enintään neljäksi päiväksi. Järjestely on saanut paljon kiitosta henkilökunnaltamme.  

Miten Carunalla johdetaan? Koulutetaanko esimiehiä?

Koulutamme esimiehiämme jatkuvasti. Järjestämme monta kertaa vuodessa esihenkilöiltapäivän, jossa esihenkilöt saavat koulutusta ja vertaistukea rooliinsa. Tavoitteemme on, että asiat hoituvat mutkattomasti ja ilman turhaa byrokratiaa. Olemme määritelleet carunalaiset esimiehen tavoiteprofiilin, ja esimiehet saavat henkilöstökyselyjen kautta palautetta siitä, miten se toteutuu heidän kohdallaan.