Sähköntuotanto

Viime vuosien aikana kiinnostus omaan sähköntuotantoon on kasvanut. Carunan jakeluverkkoon liitetyistä voimalaitoksista suurin osa koostuu pientalojen yhteyteen liitetyistä aurinkovoimaloista. Energiamurroksen myötä lähes kaikki uudet voimalaitokset hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä.

Aurinkopaneelit katolla järvimaisemassa

Tuotantolaitteiston liittäminen sähköverkkoon

Pienimuotoinen sähköntuotanto liitetään useimmiten asiakkaan nykyisen käyttöpaikan yhteyteen. Carunalle pitää ilmoittaa kaikista liittymän kautta Carunan jakeluverkkoon sähköä syöttävistä tuotantolaitteista, joita ovat muun muassa aurinkopaneelit, pientuulivoimalat, akustot ja kaksisuuntaiset sähköautojen latauslaitteet.

Nainen sohvalla tietokone sylissään.

Palvelumme pientuottajille

Voit seurata sähkönkulutusta sekä tuotetun ylijäämäsähkön määrää Caruna Plussassa, kun olet saanut tuotantolaitteistollesi kytkentäluvan. Tuotettu ja kulutettu sähkö mitataan saman sähkömittarin kautta 15 minuutin mittausjaksoissa. Nämä netotetaan, eli lasketaan yhteen samalle vartille, kun tuotantolaitteiston teho on enintään 100 kW.

Carunan liittymishinnasto

Energiayhteisöt

Taloyhtiöt voivat ottaa oman sähköntuotannon monipuolisemmin käyttöön perustamalla energiayhteisön. Energiayhteisön perustaminen mahdollistaa tuotetun sähkön käyttämisen asuntojen ja liiketilojen hyödyksi. Energiayhteisön voi perustaa kuka tahansa pientuottaja. Yhteisesti tuotettu energia jaetaan energiayhteisön jäsenille sovittujen jakosuhteiden mukaisesti.

Aurinkopaneeleita asennettuna niitylle.

Tuotantoliittymät

Tuotantolaitteiston liittäminen verkkoon edellyttää sähköliittymää. Jos olemassa olevalle liittymälle asennettavan tuotantolaitteiston teho on suurempi kuin mitä liittymän sulakekoko mahdollistaa, voi kyseeseen tulla kulutusliittymän muuttaminen tuotantoliittymäksi. Jos liittymää ei vielä ole olemassa, tulee tuotantolaitteiston käyttöönottoa varten tilata uusi liittymä.