Sähköntuotanto

Viime vuosien aikana kiinnostus omaan sähköntuotantoon on kasvanut, ja Carunan jakeluverkkoon on liitettynä tähän mennessä runsaat 12 000 voimalaitosta, joista suurin osa koostuu pientalojen yhteyteen liitetyistä aurinkovoimaloista. Energiamurroksen myötä lähes kaikki uudet voimalaitokset hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä.

Sähköntuotanto jaetaan pientuotantoon ja ammattimaiseen sähköntuotantoon

Pientuotannon käynnistäminen soveltuu niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin, joiden tarpeeseen löytyy nykyisin useita vaihtoehtoja markkinoilta. Yleisimmät tuotantomuodot aurinkoenergia, tuulivoima ja pienet generaattorit esim. biopolttolaitokset. Asiakas hyödyntää tuotetun sähköenergian pääosin kattamaan kiinteistön sähkönkulutusta. Oman käytön ylittävän sähköenergia myydään puolestaan sähkömarkkinoille valitun sähkönmyyntiyhtiön kautta. 

Ammattimainen sähköntuotanto koskee suuria voimalaitoksia, jotka tuottavat energiaa Suomen sähkömarkkinoille. Tällaista on esimerkiksi suuret tuulivoima- ja aurinkopuistot sekä sähkövarastot.

Tuotantolaitteiston liittäminen sähköverkkoon

Pienimuotoinen sähköntuotanto liitetään useimmiten asiakkaan nykyisen käyttöpaikan yhteyteen. Tuotettu sähköenergia mitataan saman sähkömittarin kautta, ja tuotettu energia vähennetään kulutetusta energiasta samalla aikajaksolla.

Useimmiten kaikkea tuotettua sähköenergiaa ei saa kulutettua omaan käyttöön samalla aikajaksolla, jolloin syntyy ylijäämäsähköä. Voit myydä ylijäämäsähkön valitsemasi sähkönmyyntiyhtiölle. Sinulla täytyy olla sopimus ylijäämäsähkön myynnistä, jotta voimme antaa laitteistollesi kytkentäluvan, vaikka laitteisto on mitoitettu optimaalisesti.

Jos aiot myydä tuottamaasi sähköenergiaa markkinoille tai suurennat käyttöpaikan sulakekokoa tuotannon takia, voi kyseeseen tulla tuotantoliittymä. Tuotantoliittymä on sähköliittymä, joka on tarkoitettu ensisijaisesti sähkön tuottamiseen markkinoille, ja sen yhteydessä voi olla tuotannon omakäytön lisäksi myös muuta kulutusta, jota katetaan omalla tuotannolla.

Lue lisää tuotantolaitoksista

Sähköntuotannon toteutusvaihtoehdot

Suurin osa Carunan jakeluverkkoon liitetyistä pienvoimaloista käyttää auringon tuottamaa energiaa aurinkopaneelien kautta. Useimmat aurinkovoimaloista on liitetty pientalojen tai maatilarakennuksen yhteyteen, joiden katoille on asennettu useampi aurinkopaneeli. Aurinkopaneelien tuottama sähkö kattaa pienestä osuudesta merkittävään määrään kiinteistön kuluttamasta sähköstä. Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää myös sähköauton lataamiseen.

Jos aiot tuottaa sähköä itse muuten kuin aurinkopaneeleilla, tarkistathan voimalaitoksen teknisen toteutuksen asiakaspalvelustamme.

Tutustu toteutusvaihtoehtoihin

Energiayhteisö

Taloyhtiöt voivat ottaa oman sähköntuotannon monipuolisemmin käyttöön perustamalla energiayhteisön. Aikaisemmin taloyhtiön voimalaitosta on voitu hyödyntää vain kiinteistösähkön tarpeeseen, kuten yhtiön yhteisiin tiloihin, teknisiin laitteisiin ja valaistukseen. Energiayhteisön perustaminen mahdollistaa tuotetun sähkön käyttämisen asuntojen ja liiketilojen hyödyksi. Taloyhtiön tuottama sähkö voidaan jakaa energiayhteisön jäsenille laskennallisesti ilman sähkömittareiden kytkentämuutoksia. Yhteisesti tuotettu energia jaetaan energiayhteisön jäsenille sovittujen jakosuhteiden mukaisesti.

Energiayhteisön voi perustaa myös kuka tahansa pientuottaja. Näitä voivat olla kauppakeskukset, kampusalueet ja maatalouden kiinteistöt, joilla on useampi mittari.

Lue lisää energiayhteisöistä