Sähkövero ja sähköveroluokat

Sähkönsiirtolasku sisältää sähköveron, joka on aina sähkönjakeluyhtiön laskutettavana.

Sähkövero on suoraan valtiolle maksettava vero, jonka sähkönjakeluyhtiö kerää. Sähkövero veloitetaan kulutuksen perusteella ja sen määrä on ilmoitettu laskussa samanmuotoisena komponenttina kuin siirtohinta. Sähköveroluokkia on kaksi.

Sähköveroluokat

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan 1, elleivät he ole muuta ilmoittaneet. 2 veroluokkaa voivat hakea vain yritykset, joilla on tietty toimiala. Edullisempaa 2 veroluokkaa maksetaan esimerkiksi teollisuudessa ja ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytettävästä sähköstä. 

Sähkövero 1.1.2021 alkaen

  • Veroluokka 1: 2,79372 c/kWh (sis. alv 24 % ja huoltovarmuusmaksu)
  • Veroluokka 2: 0,07812 c/kWh (sis. alv 24 % ja huoltovarmuusmaksu)

Sähköveroluokan muuttaminen

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan 1, elleivät he ole muuta ilmoittaneet. Sähköveron muutoksista tulee aina ilmoittaa Carunalle lomakkeella, jonka löydät tältä sivulta. Veroluokka 2 kuuluu vain yritysasiakkaille, henkilöasiakkaat ovat aina veroluokassa 1. 

Yrityksen käyttöpaikalla suoritettava toiminta määrittää kohteen veroluokan. Yrityksen tulisi varmistaa, että kyseisessä kohteessa harjoitettava toiminta on veroluokan 2 mukaista. Veroluokan 2 piiriin kuuluvat sähkön valmisteverosta annetun lain mukaista toimintaa kuten tietyt teollisuusyritykset sekä ammatillinen kasvihuoneviljely. Yrityksen tulee toimittaa Carunalle kirjallinen vakuutus veroluokan muutoksesta, jos se on oikeutetta alempaan veroluokkaan. 

Veroluokan muutoksesta sopimukselle ilmoitetaan oheisella lomakkeella. Lomakkeen voi täyttää asiakas itse tai hänen edustajansa. Jos täytät lomakkeen asiakkaan edustajana, tarvitset valtakirjan.

Jos tarvitset lisätietoja sähköveroluokan muutokseen liittyen, niin lähetä meille kysymys chatin kautta.

Täytä lomake

Lisätietoa TOL-luokasta

Veroluokan muutoshakemuksen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan yrityksen toimialan TOL-luokka. Lomakkeella tulee ilmoittaa yrityksen päätoimialaluokka sekä mahdollinen sivutoimialaluokka. Yrityksen päätoimialan ei tarvitse olla oikeutettu alempaan veroluokkaan, mutta käyttöpaikalla käytetty sähkön käyttötarkoitus tulee vastata toimialaa, jolla on mahdollisuus hyödyntää 2 veroluokkaa (toimialat B, C, D & E).

Katso toimialaluokitukset

Mittaus ja lukemien ilmoitus

Jos kohteen koko sähkönkäyttö kuuluu sähköveroluokkaan 2, sähkö mitataan Carunan sähkömittarilla. Sähkönsiirtolaskulla sähkövero veloitetaan 2 veroluokan mukaan.

Jos kohteella harjoitetaan toimintaa, joka on osittain oikeutettu alempaan veroluokkaan, alemman veroluokan sähkönkulutus pitää mitata erikseen. Mittaus voidaan järjestää Carunan sähkömittarilla tai asiakkaan omalla sähkömittarilla eli takamittarilla. Sähköurakoitsijasi vastaa takamittauksen asentamisesta sekä tarvittavista sähkötöistä kiinteistössä.

  • Jos veroluokan 2 mukaista käyttöä mitataan omalla takamittarilla: voit hakea verohyvityksen Verohallinnon Oma Vero -palvelusta.
  • Jos veroluokan 1 mukaista käyttöä mitataan omalla takamittarilla: sähkövero veloitetaan 2 veroluokan mukaisesti Carunan sähkönsiirtolaskulla. Takamittauksen laskutustiedot otetaan huomioon kerran vuodessa ilmoittamasi mittarilukeman perusteella. 

Sinun vastuullasi on ilmoittaa Carunalle oman takamittauksen mittaustiedot vuosittain. Lähetämme lukemien ilmoituspyynnön sähköpostitse. 

Jos kohde on kokonaisuudessaan oikeutettu alempaan veroluokkaan, tai käytössä on Carunan sähkömittarit, takamittausta ei tarvita.

Sähkönjakelun ja sähköveron osuus, Caruna Oy
Sähkönjakelun ja sähköveron osuus, Caruna Espoo