Liittyminen keskijänniteverkkoon

Yleistä keskijänniteliittymistä

Keskijänniteliittymästä puhutaan, kun liitytään suoraan Carunan keskijännitteiseen sähkönjakeluverkkoon. Yleensä keskijänniteliittymä tarvitaan, kun tehontarve ylittää 0,7 MVA. Sähköntuotantoliittymien kohdalla raja menee 0,3 MVA:sta alkaen.

Keskijänniteliittymän sähköntoimitus tapahtuu 20 kilovoltin jännitteellä. Keskijänniteliittymä on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat suuria sähkönkäyttäjiä, kuten kauppakeskukset ja teollisuuslaitokset.

Yli 15 MVA liittymät liitetään tavallisesti suurjännitteiseen jakeluverkkoon. Tehorajat ovat suuntaa antavia, ja niistä voidaan poiketa, jos siihen on perusteltuja syitä.

Selvitä liitettävyys Carunan kapasiteettikartasta

Kun tehontarve tai tuotantolaitoksen teho on tiedossa, ensin selvitetään verkkoon liitettävyys halutussa paikassa ja tehdään toteutuksen esisuunnittelu. Carunan kapasiteettikartasta voit alustavasti tarkistaa, onko liittymälle tilaa keskijänniteverkossa.

Sähköliittymän esisuunnittelu alkaa, kun Caruna on tarkastanut liittymän liitettävyyden. Esisuunnittelussa määritellään liittymän toimitusaika ja sähköverkkoon liittämisestä aiheutuvat laajennuskustannukset.

Tarkista keskijänniteverkon vapaa kapasiteetti karttapalvelusta

Carunan karttapalvelusta voit tarkastaa haluamasi alueen keskijännitteisen sähköverkon kapasiteettitilanteen. Samasta palvelusta voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä tekemällä esiselvityspyynnön keskijänniteliittymästä.

Siirry karttapalveluun

Verkon vapaa kapasiteetti

Kartta näyttää alustavasti Carunan verkosta pisteet, joihin voidaan liittää kulutusta tai tuotantoa 1-5 MVA. Kartan näyttämä tulos pitää tarkistaa vielä Carunalla. Voit tehdä yhteydenottopyynnön karttapalvelussa.

Keskijänniteliittymien urakoitsijaohjeet

Urakoitsija, etsitkö keskijänniteliittymien ohjeita? Löydät ohjeistukset muun muassa keskijänniteliittymän suunnitteluun, käyttöönottoon sekä suojaukseen urakoitsijasivultamme. 

Tutustu ohjeisiin