Mitä tapahtuu käytöstä poistetuille sähköpylväille?

Artikkeli
Sähköpylväitä puretaan.
Vanhojen sähköpylväiden kierrätystä ja elinkaarta seurataan Carunassa tarkoin, sillä ne sisältävät vaarallisia kyllästysaineita. Mitä vanhoille pylväille tapahtuu? Ketkä pylväitä voivat käyttää? Ja voiko niistä rakentaa vaikka puutarhapenkin?

Miksi käytöstä poistetut sähköpylväät ovat vaarallisia?

”Vanhoissa, ennen 2000-luvun alkua asennetuissa sähköpylväissä on kahdentyyppisiä kyllästysaineita: kupari-kromi-arseeniyhdisteitä (CCA) ja vähäisessä määrin myös kreosoottia. Kylläste estää pylvästä lahoamasta, mutta väärin käsiteltynä se voi olla vaaraksi ihmisten, eläinten ja ympäristön turvallisuudelle. Sekä CCA että kreosootti ovat haitallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa jopa syöpää. Vanhat pylväät eivät aiheuta vaaraa maastossa, mutta ne eivät saa joutua lähikosketuksiin ihmisten, eläinten tai ravinnon kanssa”, kertoo Carunan vastuullisuuspäällikkö Piia Häkkinen.

CCA-kyllästeen käyttö on jo kielletty EU:ssa, ja myös kreosootin käytöstä sähköpylväissä on Carunalla luovuttu. Reilun 15 vuoden ajan Caruna on käyttänyt lahonsuojaominaisuuksiltaan hieman heikompia mutta turvallisempia kuparisuolakyllästeisiä C-pylväitä, joita vastaavaa tavaraa on myynnissä myös kotitalouskäyttöön.

Mitä puretuille sähköverkon pylväille tapahtuu?

Maastosta purettavat pylväät ovat lähes poikkeuksetta vanhoja CCA- tai kreosoottikyllästeisiä pylväitä. 

”Puramme vuosittain huomattavia määriä vanhoja sähköpylväitä: vuonna 2022 käytöstä poistettiin yli 1 300 kilometriä ilmajohtoverkkoa ja sen myötä yli 2 600 tonnin edestä kyllästettyjä puupylväitä”, kertoo Piia.

Suurin osa pylväistä päätyy vaarallisena jätteenä käsittelylaitokselle, jossa pylväät hyödynnetään energiantuotannossa. Jätepylväiden kuljetuksia purkutyömailta jätteenkäsittelylaitokselle seurataan sähköisten siirtoasiakirjojen avulla.

Tarkoin harkituissa poikkeustapauksissa Caruna saattaa luovuttaa hyväkuntoisia pylväitä ammattimaiseen tai teolliseen uudelleenkäyttöön. Vanhoja, hyväkuntoisia pylväitä saa käyttää esimerkiksi maatalousrakennusten kantavissa puurakenteissa, makean tai murtoveden puisissa rakenneosissa, meluaidoissa, liikenneväylien aidoissa, perustuksissa ja maan tukirakenteissa – mutta ei missään tapauksessa esimerkiksi asunnoissa, leikkipuistoissa tai hyötykasvien kasvatukseen käytettävissä rakenteissa. Pylväitä luovutetaan ainoastaan lainsäädännön sallimissa puitteissa luovutuksen edellytykset täyttäville ammattimaisille tai teollisille toimijoille ja hyvin perusteltuun käyttötarkoitukseen.

On olemassa myös yhteiskäyttöpylväitä, jolloin samassa pylväässä on sähköverkon lisäksi katuvaloverkkoa tai teleyhtiöiden linjoja. Tällöin sähköverkkoa purettaessa saattaa pylväs jäädä toisen käyttäjäosapuolen käyttöön, jolloin myös pylvään hallinta siirtyy toiselle taholle.

Pylvään luovutuksesta tehdään aina kirjallinen sopimus, ja uusi omistaja sitoutuu huolehtimaan pylvään hävittämisestä vaarallisena jätteenä, kun se on elinkaarensa päässä.

Miten pylväitä on päätynyt yksityiseen käyttöön?

Vanhat sähköpylväät ovat yllättävän haluttua tavaraa, sillä ne kestävät hyvin lahoa – paremmin kuin uudet, hellemmillä menetelmillä käsitellyt pylväät. Yli 15 vuotta sitten käytössä olleet lahonsuoja-aineet ovat kuitenkin tujua tavaraa ja aiheuttavat vaaraa joutuessaan tekemisiin ihmisen ihon tai ravinnon kanssa. Tästä syystä pylväitä ei luovuteta yksityiseen käyttöön, eikä niistä missään nimessä tule rakentaa vaikkapa hyötykasvilavaa, puutarhapenkkiä tai leikkimökkiä.

”Yksityiset ihmiset eivät useinkaan tiedosta pylväiden vaaroja tai niitä koskevaa lainsäädäntöä. Pylväitä kysellään aina välillä ja pylväitä saatetaan myös viedä purkutyömailta ilman lupaa. Ennen vanhaan pylväiden käyttöä ei ollut rajoitettu yhtä hyvin kuin nykyään. Silloin tällöin vielä nykyäänkin pylväitä löytyy väärästä käytöstä esimerkiksi penkkeinä koulujen pihoilta, missä niitä ei missään tapauksessa saisi olla”, jatkaa Piia.

Panostusta projektien jälkiseurantaan

Caruna huolehtii, että sähköverkosta poistettavat pylväät toimitetaan asianmukaisesti hävitettäväksi tai uusiokäytettäväksi. Urakoitsijat on ohjeistettu seuraamaan, että pylväät noudetaan maastosta sovitusti.

Myös projektien jälkiseurantaa on parannettu: Osana jälkiseurantaa käydään läpi maasto puretun sähköverkon jäljiltä ja katselmoidaan purkumateriaalien käsittely. Caruna seuraa purkumateriaalien käsittelyä myös pistokokein.

Pylväs maastossa.

Törmäsitkö maastossa epämääräiseen pylväskasaan?

Ota yhteyttä, niin selvitämme, miksi pylväät ovat maastossa ja huolehdimme, että ne päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn.

Kaikki maastosta löytyvät pylväät eivät suinkaan ole sähköpylväitä: kyllästettyjä pylväitä purkautuu myös muun muassa tele- ja katuvaloverkoista. Kaikki pylväät eivät myöskään sisällä haitallisia kemikaaleja, vain ammattilainen pystyy päättelemään kyllästeaineen ulkonäön perusteella. 

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Lue lisää