Vermoon rakennettava ilmavesilämpöpumppu mahdollistaa espoolaisten lämmityksen sähköistymisen ja edistää energian kiertotaloutta

Artikkeli
Espoon Vermossa sijaitsevan lämpölaitoksen tontille rakennetaan uutta sähköpohjaista tuotantokapasiteettia, ilmavesilämpöpumppulaitosta. Projekti on jo käynnissä ja se saadaan ajettua tuotannolliseen käyttöön vuoden 2023 alkupuoliskolla. 

Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteiskuntamme sähköistymistä monipuolisesti. Sähköistymisestä puhuttaessa monelle tulee mieleen joko sähköautot tai uusiutuva sähköntuotanto, mutta merkittävä tekijä on myös lämmityksen sähköistyminen.
 
Fortum on pitkään valmistellut kaukolämpöverkkonsa hyödyntämistä uudenlaiseen käyttöön. Nyt rakenteilla on Suomen suurin, täysin päästötöntä lämpöä tuottava ja kaukolämpöverkkoon kytkettävä ilmavesilämpöpumppulaitos Espoon Vermoon. Lämmitystekniikka on testattu pilottilaitoksilla ja parhaillaan siirrytään testauksesta tositoimiin.
 
"Toinen pilottilaitoksistamme on pyörinyt Vermossa jo kohta vuoden. Molemmat pilotit perustuvat samaan tekniikkaan, ja niistä saatujen hyvien tuloksien myötä olemme voineet skaalata samaa tekniikkaa kymmenkertaiseen mittakaavaan", kertoo Fortumin New Solutions -yksikön vetäjä Thomas Ekholm.
 
Yksinkertaistettuna ilmavesilämpöpumppu toimii siten, että se ottaa lämpöä ilmasta ja siirtää sen sähköllä toimivan lämpöpumpun avulla kaukolämpöverkkoon. Sähkö on päästötöntä, joten sähköpohjainen kaukolämpö on fossiilisilla polttoaineilla tuotettua huomattavasti ilmastoystävällisempää. 
 
"Tuotantolaitoksen lämmitysteho on karkeasti 10 megawattia, mikä on merkittävä määrä. Muutos ei näytä asukkaille muuten kuin katukuvassa Raide-Jokerin radanvarressa, mutta siellä seinien sisällä tuotetaan lämmitystä useille tuhansille kiinteistöille."

Lämmityksen sähköistymisen edellytys on kestävä jakeluverkko

 Ilmavesilämpöpumpputeknologialla poraudutaan energian kiertotalouden ytimeen, sillä laitoksella tuotetaan päästöttömän kaukolämmön lisäksi lähialueen asukkaille myös kaukokylmää. Saman laitoksen käyttäminen sekä kylmän että lämmön tuottamiseen onkin tuotannollisesti erittäin järkevää.
 
Lämmöntuotannon sähköistyessä siirtokapasiteetin olemassaolo ja riittävyys on ehdoton edellytys projektien toteutumiselle. Caruna toimittaa tuotantolaitokselle poikkeuksellisen suuren, yli 10 megawatin kokoisen liittymän. Työt alkavat keväällä ja liittymä toimitetaan viimeistään kesän puolivälissä. 
 
"Fortumin projekti on energiamurroksen ytimessä ja vie lämmitysratkaisut ihan uuden äärelle. Carunan tehtävä on auttaa asiakkaitaan energiamurroksen läpiviennissä, ja uusi ilmavesilämpöpumppu palvelee myös Espoon kaupungin hiilineutraaliustavoitteita", Carunan avainasiakaspäällikkö Lassi Vuokko summaa.
 
Ekholm jatkaa, että lämmöntuotannon sähköistyessä siirtokapasiteetin olemassaolo ja riittävyys ovat ehdottomia edellytyksiä sille, että projekti voidaan viedä maaliin.
 
"Yleensä saman kokoluokan projektit vievät vuosikausia, ja nyt tässä edetään kunnianhimoisen aikataulun mukana. Meille onkin ensiarvoisen tärkeää, että sähköä on saatavilla, ja se osaltaan mahdollistaa Fortumin muutosmatkan kohti puhdasta kaukolämpöä."

Havainnekuva Espoon Vermoon rakennettavasta ilmavesilämpöpumppulaitoksesta.

Lue lisää