Sähköautot

Sähköauton latauksen optimointi sähkönhinnan mukaan tuo jopa 40-50 % säästöt energiakustannuksissa verrattuna ohjaamattomaan lataukseen. Automaattisilla digitaalisilla palveluilla optimointi ei vaadi vaivaa asiakkaalta: auto kytketään kotilatausasemaan kiinni, ja järjestelmä huolehtii varsinaisen lataustapahtuman ajoituksesta.

Latauksessa oleva sähköauto

Sähköauton tullessa taloon autojen lämmitystolpat kaapeleineen on syytä vaihtaa kovempaa kuormitusta kestäviin laitteisiin. Samalla voidaan joutua kasvattamaan sähköliittymän kokoa, jotta lataus ei häiritse muuta arjen sähkönkulutusta.

Latausenergiaa riittää vuositasolla, hetkellisesti voi olla rajoitteita

Sähköautojen vuositason latausenergia ei ole ongelma. Jos kaikki Suomen henkilöajoneuvot olisivat sähköautoja, lisääntyisi Suomen kokonaiskulutus noin 10 %. 

Sähköjärjestelmälle hetkellinen latausteho voi tulla ongelmaksi, jos sähköä ei yksinkertaisesti ole saatavilla, kun sähköautoilijat sitä haluavat. Paikalliselle jakeluverkolle suuri hetkellinen latausteho voi synnyttää paikallisia pullonkauloja, ja kaikkea lataustehoa ei voida siirtää asiakkaille.

Sähköautojen latausteho on merkittävä: 700 000 sähköauton yhteenlasketun lataustehon on arvioitu olevan 4,5 GW. Määrä on suurempi, mitä Suomen vesivoimalat pystyvät tuottamaan täydellä teholla.

Älykäs lataus on avain verkon toiminnan optimointiin

Sähköverkot on mitoitettu todennäköistä huippukulutusta vastaavaksi. Jos huippukulutus nousee sähköautojen latauksen myötä, sähköverkkoja pitää vahvistaa. Vahvistaminen voi tarkoittaa esimerkiksi suuremman muuntajan tilaamista, vaikka edellisessä muuntajassa olisi käyttöikää vielä vuosikymmeniä jäljellä.

Sähköautoilun vaikutuksia on tutkittu Norjassa, jossa sähköautoja oli jo 22 % vuoden 2021 lopussa. Tutkimuksen mukaan sähköautojen lataus voi nostaa jakeluverkkoinvestointeja 7 %:lla, mikäli älykkäitä ratkaisuita ei huomioida. Suomessa vastaava nousu tarkoittaisi satojen miljoonien eurojen lisäinvestointitarvetta jakeluverkkoyhtiöille. 

Sähkönkulutuksen tasaamista kiinteistöverkossa on aiemmin huomioitu niin sanotulla vuorottelulla, jossa sähkölämmitys ja sähkösauna eivät ole yhtä aikaa päällä. Sähköautojen osalta tarvitaan fiksumpia ja dynaamisempia ratkaisuja, jotta sähköautoilun hyödyt saadaan toteutettua ja kustannukset pidettyä alhaisina asiakkaille.