Tulevaisuuden verkkoyhtiö

Tämän päivän verkkoyhtiö keskittyy vahvasti toimitusvarmuuden parantamiseen. Tulevaisuuden verkkoyhtiö tarjoaa monipuolisia palveluita ja alustan energiamurroksen toteuttamiseen.

Toimitusvarmuus parantunut

Sähköverkkoyhtiöt ovat investoineet 6,5 miljardia euroa vuosina 2010-2020. Investointimäärät ovat kasvaneet 50 % vuodesta 2012 eteenpäin. Ilmajohtojen maakaapelointi ja olemassa olevien ilmajohtojen johtokatujen leventämiset ovat vähentäneet asiakkaiden kokemia sähkökatkoja merkittävästi. Esimerkiksi vuoden 2019 Aapeli-myrsky ja vuoden 2020 Aila-myrskyt synnyttivät ennätyksellisen kovia myrskytuulia, mutta laajoilta sähkökatkoilta vältyttiin pitkälti jakeluverkkoyhtiöiden toimitusvarmuusinvestointien takia.

Myös Caruna on uusinut sähköverkkoaan säänkestäväksi nopealla tahdilla, mikä on vähentänyt merkittävästi vikojen määrää ja kestoa aiempiin myrskyihin verrattuna. Sähköverkkoihin on lisätty myös automaatiota, jolla sähköt saadaan nopeammin palautettua asiakkaille. 2010-luvun alussa Carunan asiakkaista noin 60 % oli sähkömarkkinalain toimitusvarmuuskriteerien (6/36 tuntia) mukaisen verkon piirissä. Vuonna 2020 toimitusvarmuuskriteetit täyttyivät jo yli 90 %:illa asiakkaista.

Energiamurroksen toteuttaminen vaatii uusia investointeja 

Energiamurroksen toteuttaminen vaatii valtavasti investointeja, näistä noin 14 miljardia euroa kohdistuu suoraan jakeluverkkoyhtiöihin. Tulevaisuuden jakeluverkkoyhtiö ei pelkästään siirrä sähköä, vaan tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden osallistua vihreän energiajärjestelmän kehittämiseen. 

Iso osa energiajärjestelmän tulevista muutoksista koskee nimenomaan paikallisten jakeluverkkoyhtiöiden toimintaa. Aurinkosähköä tuottavien asiakkaiden määrä Carunan verkossa on jo 50 000 vuonna 2030, ja sähkö virtaa jakeluverkossa molempiin suuntiin. Samaan aikaan sähköisiä autoja on jo neljännes Suomen autokannasta. Latauslaitteet vaativat paljon hetkellistä tehoa sähköverkosta. Myös kaukolämmön sähköistyminen sähkökattiloiden ja erilaisten lämpöpumppujen myötä tuo verkkoon uusia isoja sähkönkulutuskohteita, jotka jakeluverkkoyhtiöiden on mahdutettava sähköverkkoon.

Tulevaisuuden verkkoyhtiö

Vaihteleva sähköntuotanto ja kulutus vaativat älykästä sähköverkon ohjausta. Jakeluverkko hyödyntää teollisen mittaluokan ja kotitalouksien sähkövarastoja. Tulevaisuuden jakeluverkkoyhtiö tarjoaa myös monipuolisia palveluita asiakkailleen aina energiansäästöpalveluista erilaisiin joustopalveluihin. Osaa asiakkaiden kulutuksesta voidaan esimerkiksi ohjata toimijoiden kautta, jotka kokoavat pienistä kuormista isompia kokonaisuuksia. 

Valtavat investoinnit niin infrastruktuuriin kuin palveluihin vaativat verkkoyhtiöiltä tehokasta toimintaa. Digitaalisuus on yksi tehostamisen avainkeinoista, mikä mahdollistaa entistä tehokkaamman sähköverkkoinfran hyödyntämisen ja paremmat palvelut asiakkaille.

Tulevaisuuden jakeluverkkoyhtiön toimintaedellytykset osaamisen, ICT-järjestelmien, investointimahdollisuuksien sekä sääntelyn osalta on oltava kunnossa, jotta sähköä siirtyy asiakkaille luotettavasti ja kohtuullisin kustannuksin. 

Investointien määrät