Caruna uudistaa Nurmijärvi-Hyvinkää välillä kymmenen kilometriä vanhoja ilmajohtoja

Mediatiedote
Vanhaa Carunan 110 kilovoltin voimajohtoa uusitaan Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä noin kymmenen kilometrin pituudelta. Vanha voimajohto on rakennettu olympiavuonna 1952, ja se on viimein tullut elinkaarensa päähän. Voimajohdon saneeraus parantaa sähkön toimitusvarmuutta Hyvinkäällä ja Riihimäellä ja lisää voimajohdon siirtokapasiteettia. Tulevaisuudessa se vastaa kasvavan sähkönkulutuksen tarpeisiin.

Voimajohto uusitaan Fingridin Nurmijärven sähköaseman ja Carunan Vatikon sähköaseman (Hyvinkää) väliltä. Carunan asiakkaille projekti näkyy työmaiden lisäksi parempana sähkön toimitusvarmuutena. 

Verkonsaneerauksen yhteydessä yli neljäkymmentä vanhaa sähköpylvästä vaihdetaan uuteen. Vanhat pylväät kierrätetään asianmukaisesti, jotta ympäristölle vaarallisia rakennusmateriaaleja ei päädy luontoon.  

“Alun perin käyttöikänsä päähän tulleen voimajohdon saneerauksen yhteydessä oli tarkoitus rakentaa kokonaan uusi voimajohto Hyvinkään eteläpuolelle ja näin kasvattaa sähköverkon siirtokapasiteettia Hyvinkään ja Riihimäen alueilla. Uudet Energiaviraston kaikkia jakeluyhtiöitä koskevat valvontamenetelmät heikentävät Carunan investointiedellytyksiä, joiden takia voimajohtohanke siirtyy tulevaisuuteen”, sanoo Carunan aluepäällikkö Jukka-Pekka Laherto.  

Valvontamallimuutoksen myötä sähköverkon proaktiivinen kehittäminen ei ole mahdollista samalla tavoin kuin aiemmin. Caruna ei voi tehdä verkon investointeja enää tulevaisuutta ennakoiden, jolloin uusien sähkönkäyttäjien tarpeisiin vastaaminen hidastuu. 

Jatkossa Hyvinkään ja Riihimäen sähkönkäyttö kasvaa 

Hyvinkään ja Riihimäen sähkönkulutus on kasvussa, ja alueilla tarvitaan lisää sähkönsiirtokapasiteettia. Energiamurroksen eteneminen alueilla näkyy tällä hetkellä etenkin lämmityksen, teollisuuden ja liikenteen sähköistymisessä sekä sähkön pientuotannon lisääntymisessä.  

Aurinkovoiman määrä Hyvinkäällä ja Riihimäellä on lähes nelinkertaistunut vuodesta 2020. Sähköverkkoon kytkettyjä aurinkovoimaloita löytyy Riihimäeltä ja Hyvinkäältä lähes 1 400 kappaletta, joista suurin osa on yksityishenkilöiden omakotitalojen katolla. Sähköisiä ajoneuvoja alueella on noin 3 300, mikä on noin 10 % alueen autoista.  

Laherton mukaan Hyvinkään ja Riihimäen alueilla on käynnissä paljon erilaisia alueellisia kehityshankkeita, jotka toteutuessaan lisäävät alueen sähkönkäyttöä huomattavasti. Caruna on toiminnassaan pyrkinyt tunnistamaan alueen kehityskulkuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja kehittämään sähköverkkoaan niiden perusteella.  

”Sähköistymisen lisääntymisen myötä sähköverkon proaktiivinen kehittäminen on erittäin tärkeää, jotta sähköverkko ei toimi pullonkaulana energiaintensiivisten hankkeiden etenemisessä. Vuoden vaihteessa voimaan astuneet uudet valvontamenetelmät rajoittavat Carunan investointitasoja, mikä tarkoittaa siirtymistä verkon tulevaisuuden tarpeita ennakoivasta kehittämisestä reaktiiviseen toimintaan, jossa investointeja käynnistetään vasta tarpeen konkretisoituessa”, Laherto kertoo. 

Lue lisää