Lohjalla kaivettiin maan alle lähes viisi kilometriä sähköverkkoja

Mediatiedote
Lohjalla kaivettiin maan alle lähes viisi kilometriä sähköverkkoja
Caruna saneerasi vanhaa ilmajohtoverkkoa maakaapeliksi Lohjalla. Ilmajohtoverkko on rakennettu vuosina 1970–1990, joten se oli tulossa käyttöikänsä päähän. Projektissa tehtiin yhteistyötä kaupungin ja puhelinverkkotoimijoiden kanssa, jotta maata ei tarvinnut kaivaa auki montaa kertaa. Projekti parantaa sähkön toimitusvarmuutta lohjalaisille.

Jakeluverkkoyhtiö Caruna uusi 4,6 kilometriä sähköverkkoa Lohjan Vieremän ja Perttilän alueella sekä Helsingiuksentien eteläpäässä. Vajaan kolmen kilometrin matkalta sähköverkon kaapelointi tehtiin yhdessä puhelinoperaattoreiden DNA:n ja Lounean kanssa, jolloin saatiin samassa urakassa laitettua maahan myös puhelinverkkoja. Lisäksi Lohjan kaupunki uusi kaupungin katuvaloverkkoa. 

“Kun monella toimijalla on tarve kaivaa maata, koitetaan kaivamiset yhdistää. Näin maata ei tarvitse avata monta kertaa eivätkä kuntalaiset joudu sietämään niin montaa työmaata. Kaivamisreitit suunnitellaan yhteistyössä, jotta reitit saadaan sovitettua yhteen ja urakan toteuttaa sama urakoitsija kaikille. Tässä projektissa urakoitsijana toimi N3M Power Oy”, Carunan projektipäällikkö Tony Fagerström sanoo. 

Projekti parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja lisää sähköverkon kapasiteettia. Sähköverkkoon pystytään nyt liittämään aiempaa enemmän esimerkiksi uusiutuvaa energiaa.  

Ilmajohtoverkot katosivat maisemasta  

Verkonsaneerauksen yhteydessä purettiin 4,8 kilometriä vanhaa ilmalinjaa. 

Projekti alkoi vuonna 2022, ja se saadaan lopulliseen päätökseen tänä vuonna. Vanhat ilmajohtopylväät on purettu, ja ne odottavat työmaalla poishakemista. Uusi sähköverkko on jo otettu käyttöön. 

“Asiakkaille suurin muutos on maisemallinen: vanhat puupylväät ja ilmajohtoverkko eivät näy enää maisemassa ja luonto saa ennallistua. Nyt sähkö- ja televerkko on piilossa maan alla ja samalla suojassa myös myrskyltä ja lumikuormalta – sen paljastavat vain jakokaapit teiden varsilla”, Fagerström sanoo. 

“Lohjan kaupungilla oli projektissa iso rooli. He kutsuivat toimijat kokoon ja löysimme yhdessä hyvät kohteet, joissa yhteiskaivuuta voitiin toteuttaa. Muutenkin yhteistyö kaikkien toimijoiden kanssa sujui erinomaisesti”, Fagerström kehuu. 

Sähköistymisen lisääntymisen myötä sähköverkon kehittäminen on erittäin tärkeää, jotta sähköverkko ei jää pullonkaulaksi energiaintensiivisten hankkeiden etenemisessä. Kiristynyt sääntely vaikuttaa negatiivisesti puhtaan siirtymän etenemiseen Carunan toimialueilla. 

Lue lisää