Carunan kansalaiskysely: Nuorilla on halua osallistua energiansäästötalkoisiin

Mediatiedote
Carunan kansalaiskysely: Nuorilla on halua osallistua energiansäästötalkoisiin
Lähestyvän energiansäästöviikon kunniaksi jakeluyhtiö Caruna toteutti kansalaiskyselyn nuorten energiansäästöön liittyen syyskuussa 2023. Kyselyssä selvitettiin suomalaisten nuorten kokemuksia, tietoja ja asenteita energiankäytöstä. Nuorista suurin osa on valmis sähkönkulutuksen tasaamiseen.

Energiansäästössä nuoret suosivat matalan kynnyksen keinoja, kuten pyykinpesun tai suihkussa käymisen tehostamista. 56 % nuorista sanoo olevansa valmis vain täysien pyykki- tai astianpesukonekuormien pesemiseen. Esimerkiksi kuormanohjauksen hankkimiseen on valmis vain 7 prosenttia nuorista.  

Ylivoimaisesti suurin osa (85 %) on valmis sähkönkulutuksen tasaamiseen ruuhkahuippujen ulkopuolelle. Puolet nuorista (53 %) odottaa kuitenkin hyötyvänsä siitä itse taloudellisesti. Sähkönkulutuksen tasaaminen on merkittävässä roolissa etenkin sähköpulan riskitilanteessa.  

”Onpa hienoa, että nuoret haluavat vaikuttaa asioihin. Kulutusjouston rooli tulee korostumaan tulevaisuudessa uusiutuvan tuotannon yleistyessä. Sähkön kulutushuippujen tasaamisesta on taloudellista hyötyä etenkin pörssisähkön käyttäjille. Kaikkien energiakäyttäytymisellä on kuitenkin merkitystä”, sanoo Carunan innovaatiopäällikkö Verneri Kohonen.  

Nuoret haluavat Suomeen lisää uusiutuvaa energiaa – monelta puuttuu kuitenkin tietoa 

Uusiutuvat energiamuodot keräävät nuorten keskuudessa laajaa kannatusta. Monelta kuitenkin puuttuu tietoa eri energiamuodoista. Kysymykseen ”Millä energiamuodolla tuotettua sähköä haluaisit Suomessa tuotettavan enemmän”, noin puolet (48 %) toivoo Suomeen lisää tuulivoimaa, 42 % aurinkovoimaa ja 38 % vesivoimaa. Fossiilisten polttoaineiden osuus vastauksista jää hyvin pieneksi (turve 9 %, kivihiili 6 % ja öljy 4 %).  

Noin 26 % nuorista ei osaa sanoa, millä energiamuodolla tuotettua sähköä haluaisi Suomessa tuotettavan enemmän.  

Kyselystä selviää myös, että nuoret saavat paremmin tietoa energia-asioissa somesta (38 %) kuin perinteisestä mediasta (33 %).  

Kyselyssä selvitettiin myös nuorten tyytyväisyyttä tarjolla olevan tiedon määrään. Nuoret ovat pääosin (67 %) tyytyväisiä saatavilla olevan tiedon määrään energia-asioista.  

”Lokakuun energiansäästöviikko on loistava hetki miettiä omaa energiankäyttöään ja sitä, mikä kaikki siihen vaikuttaa”, Kohonen sanoo.  

Carunan kyselyyn vastasi 500 18–25 -vuotiasta suomalaista. Otos on sukupuoleltaan ja maantieteelliseltä sijainniltaan kansallisesti edustava. Kyselyn tulokset ovat liitteenä. 

Lue lisää