Carunan kansalaiskysely sähköautoilusta: nuoret suosivat julkisia latauspisteitä

Mediatiedote
sähköautoilu
Suomessa on enemmän sähköautoja kuin koskaan. Traficomin mukaan vuonna 2023 sähköautojen ensirekisteröinnit kasvoivat yli 100 prosenttia. Caruna toteutti maaliskuussa 2024 kyselyn suomalaisten sähköautoilijoiden kokemuksista. Kyselyn tulosten mukaan nuoret suosivat julkisia latauspisteitä. Sähköautoilun talvihaasteet ovat hidas lataus ja kantaman epävarmuus.

Carunan kyselyn mukaan noin puolet sähköautoilijoista lataa autoa kotona tai taloyhtiössä päivittäin ja noin kolmasosa viikoittain. 

Joukosta erottuvat 35–44 –vuotiaat, joista 61 % vastasi lataavansa autoaan kotona päivittäin, eikä yksikään vastannut lataavansa autoaan kotona harvemmin kuin kerran viikossa. 25–34 –vuotiaista 40 % lataa sähköautoaan kotona maksimissaan kaksi kertaa viikossa. 

Hieman alle puolet vastaajista lataa autoaan julkisilla latauspisteillä vähintään kerran kuussa. Yli 65-vuotiaista 26 % lataa autoaan julkisilla latausasemilla vähintään kerran kuussa, kun 18–24 –vuotiailla vastaava luku on 80 prosenttia.  

"Kyselyn mukaan näyttää siltä, että nuoret lataavat autoaan huomattavasti useammin julkisilla latauspisteillä. On vaikea sanoa, mistä tämä johtuu. Voi toki olla, että nuoret matkustavat useammin pitkää matkaa tai asuvat vuokra-asunnoissa, joissa lataamismahdollisuudet ovat heikommat", Carunan innovaatiopäällikkö Matti Uusipaasto pohtii. 

Nuoret aikuiset hyödyntävät edullisen yösähkön 

Suosituin aika ladata sähköautoa on iltaisin klo 18.00–21.00 (41 % vastaajista). Sen sijaan 35–44 –vuotiaista kaikki vastasivat lataavansa autoa klo 24–03. 

Uusipaasto muistuttaa, että sähkönkäytön siirto pois piikkitunneilta on sekä ekologista että taloudellista. Hän kannustaakin ihmisiä hyödyntämään autojen ja latureiden ominaisuuksia, joilla latauksen voi ajoittaa yölle. Esimerkiksi spot-sopimuksen tai yötariffin avulla voi saada myös selvää säästöä. 

“Kyselyn mukaan edelleen näyttää siltä, että monet laittavat sähköauton lataukseen suoraan töistä ja muista menoista saapuessa”, Uusipaasto sanoo. 

Vain alle kolmasosa ei ole kohdannut haasteita sähköautoilussa tänä talvena 

Carunan kyselyssä selvitettiin myös, millaisia haasteita sähköautoilijat ovat kohdanneet tänä talvena. Vain alle kolmasosa (27 %) sähköauton käyttäjistä vastasi, että ei ole kokenut tänä talvena mitään haasteita sähköauton käytössä. 

Yli 70 % vastaajista sen sijaan on kokenut sähköauton käytössä haasteita. 

Kysyttäessä millaisia haasteita sähköautoilijat ovat kohdanneet, 25 % vastaajista kertoi haasteeksi liian hitaan latauksen. Viidennes vastaajista (19 %) vastasi, että sähköauton kantama ei ole riittänyt tai kantama on ollut epävarma. Sen sijaan vain 10 % koki haasteeksi julkisten latausasemien vähyyden.  

Julkisten latausasemien määrä ei nouse suureksi haasteeksi vastaajien keskuudessa. Latausasemia onkin muutaman vuoden sisällä noussut tiuhaan ympäri Suomea, mikä on näkynyt Carunalla lisääntyvinä liittymäkyselyinä.  

Jakeluverkon kapasiteetin riittävyys on edellytys sähköisen liikenteen lisääntymiseen. Kapasiteetin kasvattaminen puolestaan edellyttää investointeja sähköverkkoon, jotta puhdas siirtymä Suomessa voi toteutua. Tammikuun alussa voimaan tulleet kaikkia sähkönjakeluyhtiöitä koskevat valvontamenetelmät vaikeuttavat tarvittavien investointien tekemistä. 

Carunan kyselyyn vastaajista noin 85 prosenttia ajaa bensa- tai dieselautolla ja noin 13 % hybridi- tai sähköautolla. Kolmasosa (29 %) vastaajista ostaisi tällä hetkellä sähköauton, jos menisi autokaupoille. 

“Vaikka kaikki Suomen sähköautoilijat eivät lataakaan autojaan pika- tai suurteholatureilla juuri samaan aikaan, on jakeluverkon silti kestettävä yllättävät tehopiikit. Sähköverkoilta vaaditaankin jatkossa enemmän, jotta saadaan latausnopeudet ihmisiä miellyttävälle tasolle”, Uusipaasto sanoo. 

Kysely toteutettiin Bilendi Oy:n M3 Research verkkopaneelissa helmikuussa 2024. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava. Tutkimus toteutettiin Carunan toimeksiannosta. 

Linkki Traficomin tiedotteeseen sähköautojen määrästä: https://traficom.fi/fi/ajankohtaista/vuonna-2023-nahtiin-sahkoautojen-ensirekisteroinneissa-ennatyslukuja

Lue lisää Carunan sähköautokyselystä

Lue lisää