Energiamurrokseen vastaaminen edellyttää rohkeutta kokeilla

Blogi
Elina Lehtomäki
Elina Lehtomäki
Sähköverkkojohtaja
Vielä kymmenen vuotta sitten en uskonut taittavani kesälomareissua sähköautolla ja valikoivani majoitusta sen perusteella, onko auton lataus mahdollista. Sähköä kulutetaan nykyisin hetkittäin ja yllättäen paljonkin. Tehopiikit laittavatkin verkon suunnittelun ja hallinnan uusiin raameihin.

Perinteisesti sähköä on tuotettu suurissa voimalaitoksissa, joista se on kulkeutunut kodeille ja muille sähkönkäyttäjille ensin kantaverkon ja sitten jakeluyhtiöiden kautta. Sähkönkulutus ja -tuotanto on ollut stabiilia ja ennakoitavaa, ja näin ollen pitkäjänteinen sähköverkon suunnittelu ja hallinta on perustunut pitkälti historiatiedon hyödyntämiseen.

Energiamurroksen myötä kaikki muuttuu

Sähkönkulutus ja -tuotanto astuvat pois perinteistä ja hyppäävät tulevaisuuteen. Liikenteemme sähköistyy hurjaa vauhtia ja aiheuttaakin verkkoomme eniten energiankulutuksen lisäystä. Samaan aikaan lämmitysmuodoissa tapahtuu muutoksia ja loppuasiakkaat tuottavat myös itse sähköä. Jakeluverkossa suurin muutos ei kuitenkaan ole energian kokonaiskulutuksen nousu, vaan hetkittäisten tehovirtausten muutokset.

Sääriippuvaiset ja uusiutuvat energiamuodot laittavat pelikentän uusiksi

Tällä hetkellä sähkön suurimpia haasteita on se, ettei sitä voida laajamittaisesti varastoida, vaan sitä tulee käyttää samassa suhteessa kuin sähköä tuotetaan. Sääriippuvaiset uusiutuvat energiamuodot ja myös sähkönkäyttökohteiden muutokset tekevät tuotannon ja kulutuksen ennustamisesta haastavaa. Jotta voimme rakentaa aikaa kestävää, kustannustehokasta verkkoa, on tärkeää panostaa jakeluverkon älykkääseen systeeminhallintaan, ja tämä edellyttää myös jakeluyhtiöiden ja asiakkaiden yhteistyön tiivistämistä.

Ratkaisuja on jo, mutta lisää tarvitaan

Sähkönkulutushuiput osuvat talviaikaan ja arkipäiviin usein klo 8–9 ja klo 17–19 välille. Yksi ratkaisu kotitalouksien ja sähkönjakeluyhtiön yhteistyön parantamiseksi on kuormanohjaus eli sähkömittarin kautta tehtävä kodin lämmityksen ja lämminvesivaraajien päällä olon ohjaus. Usein palvelua hyödyntää pörssisähkön ostajat, mutta se sopii myös aurinkopaneelien omistajille. Kuormanohjaus palvelee myös jakeluverkkoa, kun kulutusta siirtyy pois ruuhkatunneilta hiljaisempaan ajankohtaan. Näin voidaan varmistaa, ettei paikallista sähköverkkoa tarvitse mitoittaa suurimpien yksittäisten tehopiikkien varalta. Asiakkaiden on helppo valita itselleen sopivin latausaika mittarin ohjauksen piirissä olevalle lämminvesivaraajalle tai muulle kuormalle Caruna Plus -palvelussa.

Sähkönjakeluverkon hallinnan parantaminen edellyttää vielä uusia innovaatioita. Meidän on rohkeasti tehtävä pilotointia erilaisista palveluista ja teknologioista. Toistaiseksi emme osaa varmasti sanoa millaista tulevaisuuden sähkönkäyttö ja -tuotanto on tai millaisia tarpeita jakeluverkolle tulee. Siksi on tärkeää, että voimme mallintaa erilaisia vaihtoehtoja ja testata erilaisia ratkaisuja, kuten akku- tai loppukäyttäjäpilotteja.

Uudet innovaatiot tarvitsevat tilaa syntyäkseen. Energiamurroksen edellyttämän ketterän palvelu- ja teknologiakehityksen vuoksi on tärkeää, että myös lainsäädäntö kannustaa nykyistä paremmin pilottien tekemiseen.

Lue lisää