Huoltovarmuus korostuu kiristyneessä turvallisuustilanteessa – Jörgen Dahlqvist aloittaa Sähköpoolin toimikunnan puheenjohtajana

Mediatiedote
Carunan käyttötoiminnasta vastaava johtaja Jörgen Dahlqvist on aloittanut Sähköpoolin toimikunnan puheenjohtajana 20.5.2022. Sähköpooli on osa energiasektorin huoltovarmuustyöstä huolehtivista pooleista.

Teollisuuden ja liikenteen sähköistäminen sekä suomalaisen ja uusiutuvan energiantuotannon lisääminen vaativat suomalaiselta sähköverkolta älykkyyttä, joustavuutta ja kasvavaa kapasiteettia. Ilman näitä ei ole parempaa energiaomavaraisuutta ja Venäjästä riippumattomuutta. Sähkönkulutuksen arvioidaan kasvavan lähes 50 % vuoteen 2040 mennessä.

"Kiihtyvän sähköistymisen ohella meidän on huolehdittava velvoitteistamme huoltovarmuuskriittisenä yhtiönä, mikä tarkoittaa investointeja sähköverkon kehittämiseen. Ukrainan tilanne on nostanut entistä vahvemmin esille huoltovarmuuden jatkuvan kehittämisen tärkeyden. ​Caruna on määrätietoisesti uudistanut sähköverkkoaan ja verkon toiminnan taustalla olevia järjestelmiä sekä varautumistamme pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen", kertoo Jörgen Dahlqvist, joka vastaa Carunan sähköverkkojen käyttötoiminnasta.

Sähköpoolin toimintaa ohjaa Huoltovarmuuskeskus yhdessä Energiahuoltosektorin kanssa.

 

Lue lisää