Investoinnit Suomeen vaarantuvat, jos sähkönjakelijoiden asema luotottajien silmissä heikkenee

Blogi
Noora Neilimo-Kontio
Noora Neilimo-Kontio
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Energiavirasto esittää muutoksia sähkönjakeluyhtiöiden vahvistettuihin valvontamenetelmiin kesken meneillään olevan valvontajakson eli vuoden 2022 alusta. Vahvistetun valvontapäätöksen muuttaminen kesken valvontajakson on hyvin poikkeuksellinen toimenpide. Suomalainen poliittinen ympäristö ja sähkönjakelun sääntely on perinteisesti katsottu hyvin ennustettavaksi, mikä on turvannut alhaisen riskin ja sitä kautta kustannustehokkaan rahoituksen sähköverkon kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden kasvavaa sähkönkäyttöä. Tämä on näkynyt muuta markkinaa ja muita maita alhaisempana riskilisänä sidotun pääoman rahoittamisen kustannuksessa.

Vastikään voimaantulleet päivitykset sähkömarkkinalakiin ja Energiaviraston esittämät muutokset yhtiöiden valvontamalliin kesken valvontajakson herättävät toimialalla huolta ja epätietoisuutta niiden vaikutuksesta alan toimijoihin. Ehdotetut muutokset ovat taloudellisesti merkittäviä ja ne vaikuttavat sekä sähkönjakeluyhtiöiden operatiiviseen toimintakykyyn että poliittisiin ja sääntelyä koskeviin riskeihin. Pitkällä aikavälillä muutokset vaikuttavat myös rahoituksen hintaan ja sijoittajien investointihalukkuuteen. Viime kädessä ylimääräiset kustannukset siirtyvät aikanaan kuluttajien maksamiin hintoihin.

Kansainvälinen luottoluokittaja Standard & Poors on myös havainnut riskien kasvun. Yhtiö on ilmoittanut Carunan tulevaisuudennäkymien heikentyneen merkittävästi valvontamenetelmämuutosten vuoksi. Muutosta perustellaan erityisesti suurella pudotuksella sitoutuneen pääoman markkina-arvossa sekä valvontamallin mukaisessa kohtuullisessa tuotossa.

Muutoksen katsotaan olevan poikkeuksellinen eurooppalaisessa vertailussa

Standard & Poorsin mukaan esitetyt muutokset laskevat suomalaisen valvontaviitekehyksen arviota tasolta ”vahva” tasolle ”kohtuullinen” ja että riski vastaaville yllättäville muutoksille on kasvanut. S&P onkin laittanut Carunan luottoluokituksen jatkon ns. arviointiin (CreditWatch Negative), joka indikoi mahdollista luottoluokituksen pudotusta.

Suomessa ja Euroopassa käydään paljon poliittista keskustelua siitä, kuinka tärkeää vihreän siirtymän edistämisessä on pitää pää kylmänä ja poliittinen päätöksenteko systemaattisesti haluttuun suuntaan ohjaavana. Voidaankin kysyä, onko päättäjien ja viranomaisen tarkoitus heikentää energiamurroksessa kriittisessä roolissa olevien sähkönjakeluyhtiöiden toimintaedellytyksiä ja samalla investointeja suomalaiseen infrastruktuuriin?

Lue lisää