Joensuussa opiskelija-asuntokohteissa pilotoidaan uudentyyppistä energiayhteisöä

Mediatiedote
Joensuussa opiskelija-asuntokohteissa pilotoidaan uudentyyppistä energiayhteisöä
Joensuussa pilotoidaan uudenlaista energiayhteisöä. Kaksi opiskelijataloa muodostaa virtuaalisen energiayhteisön, jossa toisen talon aurinkopaneelien tuottamaa energiaa voidaan hyödyntää molemmissa kiinteistöissä.  

Joensuussa opiskelijat asuvat seuraavat pari vuotta kerrostaloissa, joissa on käynnissä uudenlainen energiayhteisöpilotti. Yhden talon katolla energiaa tuottaa 80 aurinkopaneelia. Pilotissa testataan, voiko paneelien tuottamaa energiaa käyttää alueen toisessa opiskelijatalossa. Pilotti kestää vuoden 2025 loppuun asti.  

Uudessa pilotissa energiaa jaetaan eri osoitteissa sijaitsevien sähkön käyttöpaikkojen välillä, mikä ei aiemmin ole ollut mahdollista. Nykyinen lainsäädäntö sallii energiayhteisöt vain samalla tontilla ja sähköliittymillä sijaitseville kiinteistöille. 

Taloyhtiö jakaa aurinkopaneelien tuottamaa energiaa asukkaille ja vähentää tarvetta ostaa sähköä. Jos paneelit tuottavat energiaa yli asukkaiden tarpeen, sähkönmyyjä ostaa ylimääräisen tuotannon.  

Carunan innovaatiopäällikkö Verneri Kohosen mukaan Joensuun pilotissa halutaan varmistaa, että markkinatoimijoilla on kyky ja työkalut toteuttaa virtuaalinen energiayhteisö jo olemassa olevalla infrastruktuurilla. Samalla kerrytetään kokemusta siitä, miten virtuaalinen energiayhteisö palvelee asiakkaita. 

"Haluamme kannustaa uusiutuvien energialähteiden hankintaan ja uusiutuvan tuotannon kasvattamiseen, jotta Suomen ilmastotavoitteet saavutetaan”, Kohonen kertoo.  

Sekä Pohjois-Karjalan sähkö että Karelia-ammattikorkeakoulu haluavat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden energiajärjestelmiä. 

"Haluamme ehdottomasti olla mukana luomassa yhteistyössä tulevaisuuden ratkaisuja energiamurroksessa, ja odotamme mielenkiinnolla pilotista saatavia tutkimus- ja kehittämistuloksia sekä mahdollisia uusia avauksia energiamarkkinoille”, sanoo Karelia-ammattikorkeakoulun projektiasiantuntija Kim Blomqvist. 

Energiayhteisöt kannustavat uusiutuvan energian hankintaan  

Uusiutuvan energian määrä Suomessa kasvaa hurjaa vauhtia. Samalla ovat kasvaneet myös energiayhteisöjen määrät. Energiayhteisö on maksuton palvelu, jolla taloyhtiön aurinkopaneelien tuotto voidaan käyttää kaikkien kiinteistön asuntojen tai liiketilojen hyödyksi.  

Energiayhteisöjen perustamisen mahdollistaa vuonna 2021 voimaan tullut laki, joka sallii energiayhteisön perustamisen taloyhtiössä. Tällä hetkellä laki sallii kiinteistöjen sisäiset energiayhteisöt, jolloin yhteisön jäsenten pitää kuulua samaan sähköliittymään. Pilotissa kokeillaan, miten yhteisö toimii, kun kohteet sijaitsevat eri osoitteissa. 

“Toivottavasti näemme virtuaalisten energiayhteisöjen lisääntymistä tulevaisuudessa. Näin saamme kuluttajille uusia tapoja vaikuttaa energiakansalaisena, pienentää sähkölaskua ja hillitä ilmastonmuutosta. Myös lainsäätäjiltä kaivataan tukea erilaisten energiayhteisöjen tunnistamiseen, jotta pelisäännöt voidaan vakiinnuttaa, Kohonen sanoo. 

Pilotissa ovat mukana Joensuun Elli, sähkönjakeluyhtiö Caruna, Pohjois-Karjalan sähkö ja Karelia-ammattikorkeakoulu.  

“Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellillä on Carunan sähköverkossa 45 asuinkohdetta, joissa 14 on aurinkopaneeleja. Energiayhteisöpilotilla haluamme kokeilla, voisiko kaikista kohteistamme muodostaa yhden energiayhteisön”, Joensuun Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen sanoo.  

Lue lisää