Sinimäen uuden sähköaseman rakentaminen etenee, erityishuomio turvallisuudessa ja vastuullisuudessa

Mediatiedote
Sähkönjakeluyhtiö Caruna rakentaa Espoon Sinimäkeen uutta sähköasemaa, joka palvelee suoraan 15 000 espoolaista ja takaa välillisesti yli 140 000 asukkaan sähkönsaannin. Hankkeen yhteydessä rakennetaan myös kuuden kilometrin mittainen suurjännitteinen maakaapeliyhteys Leppävaaran ja Sinimäen sähköasemien välille. Työntekijöiden ja alueen asukkaiden turvallisuus on varmistettu hankkeessa kokonaisvaltaisesti jo rakentamisen suunnittelusta lähtien.

Carunalle toimitusketjun vastuullinen toiminta on ensiarvoisen tärkeää. Uuden sähköaseman työmaan lähellä liikkuvien kaupunkilaisten turvallisuuden takaamiseksi työmaa on aidattu, eikä sivullisia pääse sähköaseman alueelle lainkaan. Alueella on rakennustöiden ajan tavallista enemmän liikennettä, jonka ohjaus on suunniteltu etukäteen, ja suunnitelma on hyväksytetty Espoon kaupungilla.

Työmaa-alueen vieressä kulkee vilkas kevyen liikenteen väylä, jonka turvallisuutta on pyritty parantamaan muun muassa lisäämällä tavallista enemmän varoitusmerkkejä työmaasta, erityisesti pyöräilijöiden näkökulmasta. Tiheän kuusikon vuoksi näkyvyys väylältä ei ole paras mahdollinen, ja siksi lisäkyltit ovat tarpeen.

Työmaalla työskentelevien turvallisuudesta vastaa pääurakoitsija Destia, joka valvoo työturvallisuutta päivittäin. Lisäksi työturvallisuuden toteutumista käsitellään viikoittaisissa tarkastuksissa, työvaihekohtaisissa laatu- ja riskisuunnitelmissa sekä töiden aloituspalavereissa. Carunan periaatteena on, että niin kaikilla carunalaisilla kuin yhtiön palkkaamilla urakoitsijoillakin on oikeus päästä työpäivän päätyttyä ehjänä kotiin.

”Työmaalla pidetään hyvää huolta turvallisuudesta. Olemme esimerkiksi tehneet 110 kV:n voimajohdot jännitteettömiksi stabilointi- ja paalutuskoneiden vaikutusalueelta. Olemme myös vahvistaneet maata työkoneiden turvallisen liikkumisen varmistamiseksi, koska Sinimäen maaperä on pehmeää. Lisäksi olemme vuokranneet maata Espoon kaupungilta työmaan sisäiseen liikenteeseen", Destian työmaapäällikkö Teijo Viinikainen kertoo.

Kaapelointityö haittaa väliaikaisesti kevyttä liikennettä Leppävaaran ja Sinimäen välillä

Osana hanketta rakennetaan kuuden kilometrin mittainen suurjännitteinen maakaapeliyhteys Leppävaaran ja Sinimäen sähköasemien välille. Alueella on paljon jalankulkuliikennettä.

”Kaapelointityömaat suojataan ja merkitään ilman muuta asianmukaisesti, mutta toivomme, että alueella liikkuvat kiinnittävät myös itse huomiota turvallisuuteensa. Kaivantojen vuoksi kevyen liikenteen väyliä joudutaan hetkellisesti sulkemaan ja kulku ohjaamaan vaihtoehtoisille reiteille. Lisäksi väylille kulkeutuu väistämättä hiekkaa ja muuta maa-ainesta, ja vaikka puhdistamme väyliä säännöllisesti, näistä saattaa silti koitua haittaa väylien käyttäjille”, Viinikainen Destialta jatkaa.
 
Kaapelointityö aloitettiin Leppävaaran päästä keväällä, ja se valmistuu vuoden 2022 lopulla. Heinä-elokuussa työ keskittyy Kilo–Leppävaara-alueelle ja etenee Friisinmäen ja Nuijalan välille elo–syyskuussa. Maan alle kaivetaan kuusi voimakaapelia sekä erillinen valokuitukaapeli.

Sinimäen sähköaseman rakennushanke pähkinänkuoressa:

Sähkönjakeluyhtiö Caruna rakentaa Espoon Sinimäkeen uutta sähköasemaa, joka korvaa käyttöikänsä päähän tulleen vanhan Nuijalan sähköaseman. Hankkeella turvataan koko Espoon sähkönsiirron tulevaisuuden tarpeita: uusi sähköasema palvelee suoraan 15 000 espoolaista ja takaa välillisesti yli 140 000 espoolaisen sähkönsaannin. Sähköasema  mahdollistaa osaltaan sähkökäytön kasvua Espoossa. Se tukee siten myös Espoon kasvua ja kaupungin hiilineutraalia tulevaisuutta.

Osana hanketta rakennetaan kuuden kilometrin mittainen suurjännitteinen maakaapeliyhteys Leppävaaran ja Sinimäen sähköasemien välille. Uusi sähköasema otetaan käyttöön vuonna 2022. Hankkeen pääurakoitsija on Destia.  

Sinimäen suunnittelussa on otettu alusta asti huomioon tehokkuuden ohella myös ympäristön suojeleminen ja naapuruston kuuleminen. Työmaan turvallisuus on Sinimäessä ykkösasia, ja siitä Caruna huolehtii kokonaisvaltaisesti yhdessä Destian kanssa.

Sinimäen sähköaseman rakennustyömaa

Lue lisää