Tulevaisuudessa energiantuotantoa ja -kulutusta pitää pystyä ennustamaan paremmin

Artikkeli
Älykäs sähköverkko mahdollistaa monta asiaa: uusiutuvien energialähteiden liittämisen jakeluverkkoon sekä ylimääräisen tuotannon ohjaamisen erilaisiin joustovaihtoehtoihin, kuten akkuihin, sähköautoihin tai lämminvesivaraajiin.
Infograafi energiamurroksesta

"Yksittäinen kuluttaja voikin helposti toimillaan mahdollistaan jakeluverkolle joustoa: jo nyt kuormanohjauksen avulla tiettyä sähkönkulutusta, kuten lämminvesivaraajan tai sähköauton laturin on voinut käynnistää pörssisähkön ostajille edullisemmaksi tulevina yötunteina. Sama toimii myös päiväsaikaan niille, joilla omat aurinkopaneelit tuottavat sähköä auringonpaisteessa", sanoo Carunalla järjestelmänhallinnan kehityksestä vastaava Timo Kaartio.  

Samalla varmistetaan, ettei paikallista sähköverkkoa tarvitse kasvattaa isommaksi suurien yksittäisten tehopiikkien varalta. 

Sähkönkulutushuiput osuvat talviaikaan ja arkipäiviin usein klo 8–9 ja klo 17–19 välille ja kuormanohjauksen avulla kulutusta siirtyy pois ruuhkatunneilta hiljaisempaan ajankohtaan. Jakeluverkon hallinnan parantaminen edellyttää kuitenkin vielä uusia innovaatioita.  

"Toistaiseksi emme osaa varmuudella sanoa millaista tulevaisuuden sähkönkäyttö ja -tuotanto on tai millaisia tarpeita jakeluverkolle tulee. Siksi on tärkeää, että voimme mallintaa erilaisia vaihtoehtoja ja testata erilaisia ratkaisuja, kuten akku- tai loppukäyttäjäpilotteja", sanoo Kaartio. 

Yksi esimerkki uudenlaisesta akkuratkaisusta on Carunan Propellihattukilpailun voittanut Polar Night Energy, jonka hiekkalämpövarastoon voidaan varata uusiutuvalla sähköllä tuotettua lämpöä silloin kun tuotantoa on liikaa. Lisäksi esimerkiksi julkisen liikenteen teholatauspisteiden verkosta ottaman tehon määrää voidaan tasata akkuratkaisuilla. 

"Tämänkaltaisten ratkaisujen ja ketterän palvelu- ja teknologiakehityksen vuoksi on tärkeää, että myös lainsäädäntö kannustaa nykyistä paremmin pilottien tekemiseen", Kaartio kertoo.

Aurinkopaneelit, sähköauton lataus, lämmitysratkaisut – energiatehokkuus paranee lisäämällä verkkoon älyä 

Yhteiskunnan eri sektoreiden sähköistyminen, siirtyminen sähköiseen liikenteeseen ja elämämme vahvempi digitalisoituminen kasvattaa päivittäin tarvitsemaamme sähkömäärää. Jakeluverkossa suurin muutos ei kuitenkaan ole energian kokonaiskulutuksen nousu, vaan hetkittäiset suuret tehon vaihtelut. 

Uudet käyttökohteet, kuten sähköautojen pikalataus tai lämmityskomponentit, tarvitsevat sähköä lyhyen ajan suuren määrän. Näin ollen myöskään sähkönkulutus ei ole samaa tasaista kulutusta kuin ennen. Muutos kulutuksessa ja tuotannossa laittaa sähkönjakeluverkon paikoitellen kovan paineen alle.  

Perinteinen jakeluverkko ei enää pysty kantamaan sille asetettua epätasaista kuormitusta, vaan sen tulee tehdä työnsä älykkäämmin. 

Sähköverkko mitoitetaan aina tiettyyn tarpeeseen ja kustannustehokkaimmillaan se on silloin, kun kulutus ja tuotanto kohtaavat toisensa. Jos verkossa tapahtuva sähkönsiirto on liian suurta, ei asiakkaiden kulutustarpeita pystytä täyttämään. Jos siirto on taas liian pientä, on toiminta tehotonta.  

"Uusiutuvien energiamuotojen tuotanto sekä kulutuksen satunnaiset tehopiikit tulee kuitenkin saada kohtaamaan ja jännite pysymään stabiilina. Tähän tarvitaan älykästä sähköverkkoa, joka yksinkertaisimmillaan tarkoittaa verkon luotettavuutta ja kannattavuutta parantavaa automaatiota", Kaartio sanoo. 

Lue lisää