Tuotantoliittymä

Kulutusliittymä voidaan muuttaa tuotantoliittymäksi, jos tuotantolaitteiston teho ylittää kulutusliittymän liittymisoikeuden mukaisen sulakekoon suurimman tuotantotehon. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotantoliittymällä on enemmän sähköntuotantoa kuin sähkönkulutusta. Jos tuotantolaitteistoa varten ei ole sähköliittymää, on sitä varten tilattava uusi liittymä.

Kulutusliittymän muuttaminen tuotantoliittymäksi

Jos liittymällesi asennettavan tuotantolaitteiston teho on suurempi kuin olemassa olevan liittymän sulakekoko mahdollistaa, voidaan kulutusliittymä muuttaa tuotantoliittymäksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Caruna tekee uuden sopimuksen kulutusliittymän muuttamisesta tuotantoliittymäksi ja sähköurakoitsijasi suurentaa liittymän pääsulakkeet liittymän pääkeskuksessa.  

Tuotantoliittymän muutoksesta veloitamme liittymismaksu- ja verkkopalveluhinnaston mukaisesti liittymismaksuna liittymän toteutuksesta syntyneet verkon välittömät laajennuskustannukset, jotka sisältävät verkon suojauksen muutoskustannukset. Selvitämme kustannukset aina tapauskohtaisesti tuotantolaitteiston koon ja mahdollisten verkonrakennustoimenpiteiden mukaisesti.

Asiantuntijamme ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä sopimusten tekemisestä.

Esimerkki 1

Suunnittelemasi aurinkovoimalan teho on 6 kW ja liittymän sulakekoko 3x25A (17 kW): voit liittää tuotantolaitteiston verkkoon ilman liitettävyyden tarkistamista, muutoksia sulakkeisiin tai liittymissopimukseen.

Esimerkki 2

Suunnittelemasi aurinkovoimalan teho on 20 kW ja liittymän sulakekoko 3x25A (17 kW): tarkista tuotantolaitteiston liitettävyys asiakaspalvelijalta chatin kautta ennen hankintaa. Laitteiston käyttöönotto edellyttää muutoksia sulakkeisiin sekä liittymissopimukseen.

Tarkista liittymisoikeuden mukaisen liittymän sulakekoon suurin tuotantoteho alla olevasta taulukosta.

Jos et tiedä minkä kokoinen liittymisoikeus liittymälläsi on, voit tarkistaa sen Caruna Plussasta. Jos liittymissopimuksen tietoja ei näy palvelussamme, on mahdollista, että sähköliittymän omistajatietoa ei ole päivitetty Carunalle esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä. Jos liittymän pitäisi olla omistuksessasi, päivitä sähköliittymä nimiisi omistajanvaihtolomakkeella.

Päivitä sähköliittymän omistajuus
Liittymän sulakekokoSuurin tuotantoteho (kW tai kVA)
3x16 A11
3x25 A17
3x35 A24
3x50 A35
3x63 A44
3x80 A55
3x100 A69
3x125 A87
3x160 A111
3x200 A139
3x250 A173

Uusi tuotantoliittymä

Tuotantolaitteiston liittäminen verkkoon edellyttää sähköliittymää. Jos sellaista ei vielä ole, tilaa tuotantolaitteiston käyttöönottoa varten uusi liittymä.

Tyypillisesti uusia liittymiä tilataan tuotantolaitteistoille, kun tuotantolaitteiston ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa sähköä ja myydä sitä markkinoille, ja kulutusta on vain tuotannon omakäytön verran. Esimerkiksi aurinko- ja tuulipuistoja varten tehdään usein uusi tuotantoliittymä.

Uutta tuotantoliittymää varten kartoitamme tuotantolaitteiston tehon perusteella liittämiskohdan nykyisestä verkosta. Rakennamme tarvittaessa uuden liittämiskohdan tontin rajalle asti, jolloin liittymän toimitusaika on muutamia kuukausia. Asiakkaana sinun tulee huolehtia tontin sähköistyksestä liittämiskohdasta eteenpäin oman sähköurakoitsijasi avulla. Tontin sisäiseen sähköistykseen kuuluu liittymisjohdon ja sähköpääkeskuksen hankinta ja asennus samaan tapaan kuin uusilla kulutusliittymillä.

Veloitamme uudesta tuotantoliittymästä liittymismaksu- ja verkkopalveluhinnaston mukaisesti liittymismaksuna liittymän toteutuksesta syntyneet verkon välittömät laajennuskustannukset, jotka sisältävät verkon suojauksen muutoskustannukset. Selvitämme kustannukset aina tapauskohtaisesti tuotantolaitteiston koon ja tarvittavien verkonrakennustoimenpiteiden mukaisesti.

Tilaa liittymä

Tilauslomake on tarkoitettu pääosin kulutusliittymien tilaamiseen. Voit kuitenkin tilata lomakkeella myös tuotantoliittymän. Kirjaa liittymätilauksen lisätietoihin tuotantomuoto (aurinko, tuulivoima, biokaasu tms.) ja suunniteltu tuotantoteho, niin asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä tuotantoliittymän toteutuksesta.

Ammattimainen sähköntuotanto - tuotantoteho yli 2 MVA

Suuret voimalaitokset tuottavat sähköenergian Suomen sähkömarkkinoiden käyttöön.  Esimerkkejä voimalaitoksista ovat suuret tuulivoima- ja aurinkopuistot, tahtikoneet sekä tulevaisuudessa sähkövarastot.

Tuotantolaitoksen liittäminen sähköverkkoon selvitetään tapauskohtaisesti. Asiakkaan edustajan tulee olla hyvissä ajoissa yhteydessä asiantuntijoihimme, jotta tuotantolaitoksen liittämisen edellytykset voidaan kartoittaa. Liitettävien voimalaitosten tulee täyttää Fingridin järjestelmätekniset vaatimukset (VJV) ja sähkövarastoilla (SJV).

Verkonrakennustyö voi kestää puolesta vuodesta useampaan vuoteen. Kesto riippuu hankkeen laajuudesta, maantieteellisestä sijainnista ja sähköverkon kapasiteetista.

Jos toivottu liittymisteho ei ole saatavissa, voimme ehdottaa tuotantolaitoksen liittämistä pienemmällä kapasiteetilla tai kartoittaa vaihtoehtoisen liittymispisteen liittymälle.

Liittymisen hinnoittelu määräytyy rakennettavan verkon kustannusten ja kapasiteettivarausmaksun mukaisesti.

Liittymisteholtaan 2–5 MVA kokoiset tuotantolaitokset liittyvät Carunan keskijännitteiseen jakeluverkkoon, joiden liityntää varten rakennamme asiakaskytkemön tyypillisesti tontin rajalle, johon asiakkaan liittymisjohto voidaan liittää pistosyöttönä. Carunan kytkemössä on asiakkaan liityntää varten energiamittauksella ja suojauksella varustettu kaukokäytettävä katkaisijakenno.

Yleensä liittymisteholtaan yli 5 MVA kokoiset tuotantolaitokset liittyvät omalla liittymisjohdolla Carunan sähköasemalle rakennettavaan omaan 20 kV katkaisijakennoon tai 110 kV suurjännitteiseen jakeluverkkoon.

Tuotantolaitoksen liittämisen kartoitusta varten tarvitsemme ainakin seuraavia tietoja:

  • Suunniteltu tuotantotapa
  • Suunniteltu tuotantoteho ja sen mahdollinen portaittainen kasvu 5 vuoden aikaikkunassa
  • Onko tarvetta kahdennetulle yhteydelle
  • Lähestymiskartat investoinnin potentiaalisista sijainneista, joista ilmenee asiakkaan laitteiston suunniteltu paikka kiinteistöllä
  • Liittyjän nimi ja yhteystiedot
  • Lisätiedot investoinnin aikataulusta, kaavoituksesta ja hankkeeseen liittyvistä lupa-asioista

Voit toimittaa edellä mainitut tiedot Carunan urakoitsijapalveluun tai avainasiakastiimille.

Liitettävien tuotantolaitteistojen ja sähkövarastojen tulee täyttää Fingridin kulloinkin asettamat järjestelmätekniset vaatimukset (VJV ja SJV), jotka määräytyvät voimalaitoksen ja sähkövaraston tyypin A, B, C tai D mukaisesti.