Elskatt och skatteklasser

Elöverföringsfakturan inkluderar elskatt, som alltid eldistributionsbolaget fakturerar.

Elskatten är en skatt som betalas direkt till staten och debiteras av eldistributionsbolaget. Debiteringen utgår från förbrukningen och beloppet anges på fakturan som en komponent i samma form som överföringspriset. Det finns två elskatteklasser.

Elskatteklasser

Alla våra kunder hör automatiskt till skatteklass 1, om de inte har meddelat annat. Skatteklass 2 kan bara sökas av företag inom vissa branscher. Denna förmånligare skatt betalas t.ex. för el som används i industri och professionell växthusodling.  

Elskatt fr.o.m. 1.1.2021 

  • Skatteklass 1: 2,79372 c/kWh (inkl. moms 24 % och försörjningsberedskapsavgift) 
  • Skatteklass 2: 0,07812 c/kWh (inkl. moms 24 % och försörjningsberedskapsavgift) 

Ändra elskatteklass

Alla våra kunder hör automatiskt till skatteklass 1, om de inte har meddelat annat. Elskatteändringar ska alltid anmälas till Caruna på en blankett, som du hittar på den här sidan. Skatteklass 2 gäller bara företagskunder, personkunder har alltid skatteklass 1.  

Företagets verksamhet på förbrukningsstället bestämmer objektets skatteklass. Företag ska säkerställa att verksamhet som idkas på objektet i fråga är förenlig med skatteklass 2. Skatteklass 2 omfattar verksamhet förenlig med lagen om punktskatt på elström, såsom vissa industriföretag samt professionell växthusodling. Företaget ska lämna en skriftlig försäkran om ändrad skatteklass till Caruna om det har rätt till den lägre skatteklassen.  

Ändring av skatteklassen i avtalet anmäls med vidstående blankett. Blanketten kan fyllas i av kunden själv eller dennes representant. Om du fyller i blanketten som kundens representant behöver du en fullmakt. 

Behöver du mer information om ändring av elskatteklass så kan du skicka en fråga till oss via chatten.

Fyll i blanketten

Mer information om TOL-klassen

I samband med ansökan om ändring av skatteklass begärs uppgift om företagets TOL-klass enligt näringsgrensindelningen. Klassificeringen av företagets huvudsakliga bransch och eventuellt sekundära bransch ska anges på blanketten. Företagets huvudsakliga bransch behöver inte ge rätt till den lägre skatteklassen men ändamålet för den el som används på förbrukningsstället ska motsvara en bransch med möjlighet att utnyttja skatteklass 2 (branscherna B, C, D & E).

Se Statistikcentralens näringsgrensindelning