Carunan avainasiakkaiden hoidossa huomioidaan asiakastarpeet ja alueelliset kehitysnäkymät

Uutinen
Carunan avainasiakkaiden hoidossa huomioidaan asiakastarpeet ja alueelliset kehitysnäkymät
Kesäkuusta 2022 alkaen Carunalla on ollut käytössä uudistettu avainasiakkaiden hoitomalli kunta-asiakkaille sekä keskisuurille ja suurille asiakkaille. Tavoitteena on vahvistaa alueellisten näkökulmien ja nopeasti muuttuvien asiakastarpeiden huomioimista sähköverkon kehittämisessä.

Uudistettu asiakkuuksien hoitomalli selkeyttää vastuunjakoa ja vahvistaa aluekohtaisten asiakasnäkökulmien huomioimista sähköverkon kehittämisessä. Yhteistyön kärki on asiakkaillemme merkittävien ja ajankohtaisten asioiden ja tarpeiden läpikäynti, mutta keskustelemme myös juuri nyt erittäin ajankohtaisen energiakriisin ja -murroksen vaikutuksista asiakkaidemme toimintaan.

Myynti- ja asiakaspäälliköiden erikoisosaamista on isojen hankkeiden läpivienti ja ratkaisukeskeisyys

Carunan Myynti- ja asiakasratkaisut -tiimistä löytyy monipuolista osaamista niin teknisesti kuin taloudellisesti parhaiden asiakasratkaisujen löytämiseksi. Myynti- ja asiakaspäälliköt Joni Kokkonen, Lauri Latosaari, Markus Talka ja Lassi Vuokko toimivat Carunan keski- ja suurjännitteisen jakeluverkon yli kahdeksansadan avainasiakkaan pääasiallisena kontaktina. Tiimin palvelupäällikkö Jaana Varis vastaa muun muassa CRM-järjestelmän kehittämisestä sekä asiakasdatan hyödyntämisestä, jotta se tukee avainasiakastyötä paremmin.

”Tarjoamme asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja. Ennen kaikkea haluamme kuunnella asiakkaidemme toiveita ja kehitysideoita Carunan suuntaan, jotta voimme tukea asiakkaidemme toimintaa mahdollisimman sujuvasti”, kertoo Carunan myyntijohtaja Ilkka Möttönen.

Möttösen tiimi lupaa myös tunnistaa tulevaisuuden tärkeät asiakkaat kuten aurinkopuistojen hankekehittäjät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tuorein esimerkki tästä on Kemiönsaaren aurinkovoimala, Ruda Solpark.

”Reagoimme ketterästi markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Meillä on loistavat asiantuntijat ratkomaan monenlaisia haasteita. Tulemme edelleen panostamaan asiakkaiden liittymä- ja investointiprojektien hankekehitykseen energiamurroksen vauhdittamiseksi."

Kuntayhteistyötä tehdään strategisesta ja taktisesta näkökulmasta, jotta sähköverkot mahdollistavat asiakastarpeet myös tulevaisuudessa

Carunan alue- ja rakennuttajapäälliköt toimivat tiiviissä yhteistyössä varmistaen tehokkaan toiminnan kuntien ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

”Alue- ja rakennuttajapäälliköt keskittyvät rakennuttamisen johtamiseen ja sidosryhmäsuhteiden hoitoon. Heillä on talon paras tieto asiakastarpeista ja ’kentällä’ tapahtuvista asioista”, sanovat Carunan aluejohtajat Kalle Liuhala ja Jukka Ihamäki.

”Aluepäälliköt vastaavat strategisesta yhteistyöstä kuntien suuntaan. Se sisältää muun muassa sekä kuntien että sähköverkon kehitysnäkymät ja näiden yhteensovittamisen. Tällä hetkellä energiasektori on voimakkaassa murroksessa. Paikallisten muutostrendien tunnistaminen on nyt erityisen tärkeää, jotta sähköverkkoa osataan kehittää alueen asiakkaiden tarpeisiin oikea-aikaisesti”, kertoo Ihamäki.

Rakennuttajapäälliköiden vastuulla ovat myös käynnissä olevat ja tulevat sähköverkon rakentamishankkeet kuntien alueilla.

”Haluamme erityisesti tunnistaa mahdolliset yhteisrakentamispotentiaalit. Meillä on tässä vahva osaaminen”, painottaa Liuhala.

Carunan aluepäälliköinä toimivat Anne Mankki (Uusimaa), Joel Seppälä (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Joensuun keskusta), Marko Koitijärvi (Lounais-Suomi ja Satakunta) sekä Olli Kujanperä (Pohjanmaa ja Koillismaa).

Carunan rakennuttajapäälliköitä ovat Ville Lundgren (Uusimaa), Tommi Kivisoja (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Joensuun keskusta), Antti Salonen (Lounais-Suomi ja Satakunta) sekä Jere Mättö (Pohjanmaa ja Koillismaa).

”Alue- ja rakennuttajapäällikkö muodostavat dynaamisen duon, joka taipuu moneen. Heillä on hoidettavanaan Carunan verkkoalueen 80 kuntaa”, kertovat Liuhala ja Ihamäki.

Lue lisää