Kuka saa investoida Suomeen?

Blogi
Jyrki Tammivuori
Jyrki Tammivuori
Carunan toimitusjohtaja
Sosiaalisen median kirjoituksia lukiessa tämä kysymys tulee usein mieleen. Kuten minäkin, moni toivoo suomalaisten sijoittavan enemmän Suomeen. Toivon myös, että yhä useampi sijoittaja tulisi Suomen ulkopuolelta. Olemme pieni kansantalous ja tarvitsemme lisää sijoituksia ympäri maailmaa. Jos ulkomaalainen investoija päättää sijoittaa tänne, on se osoitus Suomen onnistumisesta. Tämän tulisi olla ylpeyden aihe. Samalla meidän on hyväksyttävä, että yhtiöt saavat kohtuullista tuottoa sijoituksilleen. Ellei näin olisi, yhtälö olisi kestämätön.
Jyrki Tammivuori

Carunan toimitusjohtajana tarkastelen tilannetta erityisesti sähkönjakeluyhtiön näkökulmasta. Sähkönsiirtoa ja -jakelua on kehitetty Suomessa määrätietoisesti. Onneksemme verkkomme ovat monia eurooppalaisia maita vahvemmassa kunnossa, kiitos muun muassa sähkösaunojen ja merkittävien verkon toimitusvarmuutta parantaneiden investointien. Samaan aikaan sähkönjakelun keskihinta on Suomessa merkittävästi eurooppalaisen keskitason alapuolella. Olemme myös etujoukoissa valmiina puhtaan energian tarjoamiseen ja hyödyntämiseen, jossa sähköä tarvitaan entistäkin enemmän. Päättäjämme ovat siis tehneet hyviä päätöksiä. Tästä meidän on syytä kiittää laajaa joukkoa virkamiehiä ja poliitikkoja.

Sähkö lämmittää, liikuttaa ja mahdollistaa hyvinvoinnin kehittymisen. Sähkönjakeluyhtiöt ovat vastuussa tämän arvokkaan ‘pääoman’ jakelusta ja varmistavat, että sähköä jaellaan luotettavasti – nyt ja tulevaisuudessa. Sähköverkkojen rakentaminen ja ylläpito on kallista. Verkkoihin on investoitu jo miljardeja euroja, ja ennuste on, että seuraavien 10 vuoden aikana niihin investoidaan vielä 14 miljardia lisää. Sähköjakeluyhtiöt ovat luonnollisia monopoleja omilla alueillaan. Sähkönjakeluyhtiöiden toimintaa valvoo Energiavirasto, ja valvonnan säännöt ovat kaikille samat. Valvonta koskee niin asiakasmaksuja kuin yhtiöiden sallittua tuottotasoa. On välttämättömyys, että valvonta kannustaa jakeluyhtiöitä kehittämään ja tehostamaan toimintaansa, riippumatta yhtiön omistuspohjasta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että riittävä kannattavuus ja tuottotaso vaadittaville investoinneille ja sitoutuvalle pääomalle on turvattava. Tämä on lopulta asiakkaiden ja koko suomalaisen yhteiskunnan eduksi, kun sillä varmistetaan yhteiskunnan sähköistyminen ja suomalaisen huoltovarmuuden parantuminen.

Investoinneille, joiden odotetaan kestävän vuosikymmeniä, nopeat muutokset ja epävakaus ovat myrkkyä. Muutokset vaikeuttavat investointien suunnittelua sekä toteuttamista. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa myös sähkönjakeluyhtiöihin. Materiaalien hinta on noussut ja saatavuus on vaikeutunut. Lisäksi lainojen kustannukset ovat nousseet merkittävästi.

Muutoksia toimintaympäristöön tuovat myös uusi hallitusohjelma ja sähköjakeluyhtiöitä koskevan valvontamallin muutokset. Parhaimmillaan muutokset vievät eteenpäin Suomen kilpailukykyä, työllisyyttä ja tätä kautta kotitalouksien ostovoimaa, mutta lopputulos voi olla juuri päinvastainen. Sähköistyvässä yhteiskunnassa puhtaasti tuotettu ja toimitusvarmasti jaeltu sähkö on kilpailuetu ja avittaa Suomen mahdollisuuksia houkutella sähköintensiivistä teollisuutta.

Sähkönjakeluyhtiöiden investointien kannattavuudella varmistetaan niiden kyky jatkaa luotettavan sähkönjakelun tarjoamista kaikissa olosuhteissa. Riittävä kannattavuus mahdollistaa investoinnit uuteen teknologiaan, parantaa infrastruktuuria ja varmistaa toiminnan kestävyyden pitkällä aikavälillä. Ilman kohtuullista ja turvattua tuottotasoa sähkönjakeluyhtiöt eivät pystyisi vastaamaan yhteiskunnan kasvaviin tarpeisiin ja säilyttämään sähkön toimitusvarmuutta.

Asiakkaat ovat kaiken tämän keskiössä. Sähkönjakelun parantaminen takaa heille luotettavan sähkön saatavuuden sekä mahdollistaa kaivatut joustot sähköjärjestelmäämme. Jo nyt sähköverkkomme on niin vahva, että aurinkopaneeleiden tuottama sähkö voidaan ladata takaisin verkkoon ja pian sähköautojen akut voivat toimia myös sähkövarastona, jota ladataan halvan sähkön aikaan ja hyödynnetään, kun sähkön tuotannosta on pulaa. Älymittareiden avulla luomme asiakkaille todellisen pääsyn sähkömarkkinoille sekä kulutuksen että tuotannon osalta.

Sähkönjakeluverkkojen investointikyky ja toimitusvarmuus on taattava ennakoitavalla, pitkäjänteisellä ja tulevaisuuden hyvinvointiin katsovalla päätöksenteolla, vaikka mikä olisi, vaikka mitä tulisi, vaikka mikä muuttuisi. Me tuomme sinulle sähkön.

Lue lisää