Ovatko hyvinvoinnin avaimet hukassa?

Blogi
Lasse Konttinen
Lasse Konttinen
Tulevaisuuden hyvinvointi rakennetaan tämän päivän ratkaisuilla. Ulkomaiset investoinnit Suomeen tuottavat verovaroja yhteiskunnan kasvaviin kustannuksiin, kuten vanhustenhoitoon sekä puolustukseen. Viime aikoina investointeja on tehty etenkin uusiutuviin energianlähteisiin, jotka kasvattavat siirrettävän energian määrää Suomessa. Työtä on tehty määrätietoisesti, sillä Suomessa sähkön hinta on ollut yksi Euroopan halvimmista ja jakelukin pitkistä etäisyyksistä ja saaristosta riippumatta Euroopan seitsemänneksi halvinta.
Lasse Konttinen

Kantaverkkojen ja jakeluverkkojen työnjako voi olla vaikea hahmottaa. Tätä helpottaa, kun ajattelee lisääntyvän energian suurena määränä uusia autoja, jotka tarvitsevat tiet liikkuakseen tuotantolaitokselta suomalaisten koteihin ja yrityksiin. Kantaverkot toimivat sähkön valtateinä, kun taas jakeluverkot edustavat alempaa tieverkkoa, maanteitä pihateihin asti. Kotiin ei pääse, jos tiet eivät ole kunnossa. Kumpaakin verkkoa tarvitaan tehokkaaseen sähkön siirtoon.

Sähköverkkojen investointikyky päätetään tänä vuonna vuosille 2024–2031. Sähköverkon valvontamenetelmien kehitys on avainasemassa energiamurroksen toteuttamisessa. Jakeluverkkojen investointikyvyn takaamiseksi tarvitaan investointeihin kannustavat valvontamenetelmät. Jakeluyhtiöiden kustannukset ovat kasvaneet valtavasti mm. inflaation takia, joten on kriittistä, että tämä kasvu tulee läpi menetelmiin. Kannusteet investointien kustannustehokkuuteen tulee säilyttää, sillä siitä hyötyvät asiakkaat ja koko yhteiskunta.

Myös hallitusohjelmassa halutaan edistää puhdasta siirtymää ja varmistaa siihen tarvittavat investoinnit. Tämä tarkoittaa myös jakeluverkon osalta investointikyvyn varmistamista.

Nykyinen suunnitelma uudeksi valvontamalliksi karsii sähköverkkojen investointikykyä kannustaen pitkällä aikavälillä koko yhteiskunnalle kalliisiin ratkaisuihin. Energiaviraston tehtävä on varmistaa sähköverkon kehittäminen asiakkaan tarpeita vastaavaksi kohtuullisella hinnoittelulla, mutta nykyinen ehdotus varmistaa pitkällä aikavälillä välttävän verkon kalliilla hinnalla.

On keskeistä saada uudessa valvontamallissa innovaatioille ja joustoille aidosti toimiva kannuste. Jakeluverkoilla on merkittävä rooli kaivattujen kulutusjoustojen mahdollistajana ja ne tukevat asiakkaiden kulutusjoustoja, kunhan valvontamalli pysyy kehityksessä mukana.

Sähköverkkojen seuraava haaste on uusiutuvan energian siirron varmistaminen, joka ei onnistu ilman merkittäviä sähköverkkoinvestointeja. Jos sähköverkkoja ei rakenneta ripeästi, niistä voi muodostua puhtaan ja uusiutuvan energian pullonkaula. Tällöin uusiutuvan energian investoinnit hidastuvat ja siirtyvät Suomen ulkopuolelle vieden mukanaan yhteiskunnan tarvitsemat verovarat. Uusiutuvan energian investointien ja sähköverkon kohtalonyhteys vaatii kannusteita investointeihin. Hyvinvoinnin avaimia ei saa hukata.

Lue lisää