Sähköä kaikille, olosuhteista riippumatta

Blogi
Talven kylmät pakkaspäivät ovat lisänneet sähkönjakeluverkon kuormitusta ja aiheuttaneet ongelmia etenkin ulkomailla. Suomessakin yhteiskuntamme toimintakyky on riippuvainen sähköverkon toimivuudesta. Sähköä tarvitaan yhä enemmän, kun yhteiskunta sähköistyy. Riittääkö kapasiteetti, ja mikä on huoltovarmuus? Voiko Texas tapahtua meillä?

Naapurissamme Ruotsissa kova pakkanen paljasti maan sähköverkon rakenteelliset ongelmakohdat. Tilanne oli pahin maan eteläosissa, jossa sähköverkon voimajohdot ovat Pohjois-Ruotsia heikompia. Suuri osa Ruotsin sähköstä tuotetaan pohjoisessa, ja talven pakkasilla sähköä ei pystytä jakelemaan vanhoja voimajohtoja pitkin riittävästi. Ongelmat johtuivat siis nimenomaan sähköverkon kapasiteetista. 

Ruotsalaisia kehotettiin välttämään paljon sähköä vievien laitteiden käyttöä ja pyydettiin säästämään sähköä erityisesti aamuisin ja iltaisin, jolloin kulutus on suurinta. Verkon ongelmat ulottuivat myös teollisuuteen, ja esimerkiksi paperikoneita jouduttiin ajamaan alas.    

Kapasiteettiongelmat eivät ilmesty tyhjästä

Verkon huono kapasiteetti ja se, ettei sään ääri-ilmiöihin oltu varauduttu, näkyi myös Yhdysvaltain Texasissa. Poikkeuksellisen kylmä sää sai kotitaloudet lisäämään lämmitystehoja, mikä äkillisesti nosti osavaltion sähkönkulutusta. Samanaikaisesti tuotanto laski pakkasen aiheuttamien ongelmien takia. Texasin sähköverkkoa hallinnoiva yhtiö ehti viime hetkillä säännöstelemään sähkön käyttöä eli toisin sanoen katkaisemaan sähkön jakelun "vähemmän kriittisiltä" seuduilta ennen koko sähköverkon romahtamista. Häiriö kuitenkin katkaisi sähköt 4,5 miljoonalta asukkaalta.  

Suomessa kylmä sää ei ole toistaiseksi vaikuttanut sähkön jakelun luotettavuuteen. Kuitenkin pääosin 1950–60-luvulla rakennettu verkkomme vaatii jatkuvaa ja pitkäjänteistä kehitystyötä, kuten sähköasemien uudistamista ja rakentamista. Energiateollisuus arvioi sähkön kulutuksen kasvavan 10–20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Viimeksi kasvu on ollut yhtä vahvaa 1990-luvulla.

Meillä on selkeät merkit sähkön kysynnän kasvusta, kun yhteiskunta sähköistyy, ja sähköllä korvataan fossiilisia polttoaineita. Niinpä suomalaisten sähköverkkojen huoltovarmuuden eteen on tehtävä työtä jo nyt. Muuten edessä on Texasin ja Ruotsin kaltainen alueiden eriarvoistuminen: "vähemmän tärkeillä" alueilla ei saa imuroida tai lämmittää saunaa pakkaspäivien iltoina.  

Akkuvarastot rakastavat älykästä sähköverkkoa 

Etsimme Carunalla kustannustehokkaita ratkaisuja sähkön jakelun varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa. Yhdessä Fortumin kanssa kehittämämme merikontin kokoinen akku liitettiin keskijänniteverkkoomme viime vuonna, ja sillä paikataan huolto- tai vikatilanteiden aiheuttamia sähkökatkoja.

Yhteiskuntamme sähköistyminen vaikuttaa merkittävästi Suomen sähkönjakeluverkkoihin. Nyt tehtävillä kehitysinvestoinneilla pystytään nappaamaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Toimitusvarmuuden parantamisen lisäksi investoinneilla lisätään verkkoon älykkyyttä ja kapasiteettia, joilla varmistetaan verkon tehokkaampi etäohjaus ja viankorjaus sekä hiilineutraalin, uusiutuvan sähkön jakelukapasiteetti – säällä kuin säällä.

Lue lisää