Sähköverkon parannustyöt Joensuussa on saatu maaliin – verkko on älykkäämpi kuin koskaan

Mediatiedote
Sähköverkon parannustyöt Joensuussa on saatu maaliin – verkko on älykkäämpi kuin koskaan
Carunalla on Joensuussa yli 1400 kilometriä sähkönjakeluverkkoa, johon on tehty viime vuosina parannusinvestointeja. Nyt verkon suunnitellut parannukset on saatu maaliin, ja sähkön toimitusvarmuus on lähes sata prosenttia. Älykäs sähköverkko on valmis myös uusiutuvan energian lisääntymiselle.

Carunan jakeluverkko Joensuussa on lähes täysin maakaapeloitu, joten se on suojassa sekä ilkivallalta että myrskytuhoilta.  

“Olemme saaneet Joensuussa jakeluverkkomme toimitusvarmuustavoitteet valmiiksi tänä vuonna. Jakeluverkosta on siirretty maan alle käytännössä kaikki mitä on voitu”, iloitsee Carunan aluepäällikkö Joel Seppälä

Joensuun viimeisimmässä kunnostusprojektissa on purettu ilmajohtoverkkoa 47 kilometriä, ja maakaapeliverkkoa on rakennettu 53 kilometriä. Yli tuhat vanhaa sähköpylvästä on poistettu ja kierrätetty uudelleenkäytettäväksi.  

Lisäksi sähköverkon kunnostustöiden yhteydessä neljä pylväsmuuntajaa vaihdettiin modernimpaan ja ympäristöystävällisempään puistomuuntamoon, jonka ympärillä on öljyä keräävä kaukalo.  

Vihreä siirtymä etenee Joensuussa 

Vaikka verkon parannustyöt on saatu valmiiksi ja sähköverkot maan alle suojaan, vihreä siirtymä ja kaupungin sähköistyminen vaativat jatkuvaa työtä vahvojen sähköverkkojen ylläpitämiseksi. 

Joensuussa Carunan verkkoalueella on yli 500 aurinkopaneelia, joiden yhteenlaskettu teho on 6,4 megawattia. Lisäksi lämmitys ja liikenne sähköistyvät kovaa vauhtia. Kaupunkiin on suunnitteilla suuren kokoluokan aurinkovoimapuisto sekä merkittävää vedyn tuotantoa. Muutoksista seuraa tarve vahvistaa ja lisätä yhteyksiä kantaverkkoon. 

“Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että uusiutuvaa energiaa pystytään liittämään verkkoon, joten uusia sähkönsyöttöpaikkoja tarvitaan, jotta kapasiteetti riittää. Nykyisen sähkönsyötön kapasiteetti on tulossa täyteen. Ikääntyvä maakaapeliverkko edellyttää lisäksi saneerausinvestointeja”, Seppälä sanoo. 

Yksi esimerkki uudenlaisesta sähkönkäytöstä ovat energiayhteisöt. Joensuussa meneillään olevassa pilotissa testataan, voiko kerrostalon aurinkopaneelien tuottamaa energiaa hyödyntää toiseen sähköliittymään kuuluvassa kerrostalossa.  

Lue lisää Joensuun energiayhteisöpilotista 

Caruna on sähkönjakelija Joensuun kaupunkialueella (vanha Joensuun kaupungin alue). 

Lue lisää