Energiayhtiöiden tiedonvaihtojärjestelmä datahub

Energiayhtiöiden tiedonvaihtojärjestelmä datahub

Datahub on Fingridin tiedonvaihtojärjestelmä, jota energiayhtiöt (sähkönmyynti- ja siirtoyhtiö) hyödyntävät. Datahub otettiin käyttöön helmikuussa 2022, ja se on käytössä kaikilla Suomen sähkönmyynti- ja siirtoyhtiöillä.

Datahub parantaa sähkönkäyttäjän, sähkönmyyjän ja sähkönsiirrosta vastaavan osapuolen toimintaa tarjoamalla kaikille osapuolille ajantasaista tietoa niin sopimuksista kuin sähkömittarilta saatavista tiedoista. Jatkossa kaikki tiedonvaihto asiakkaiden myyjänvaihtoihin ja muuttoihin liittyen kulkee myyjä- ja siirtoyhtiöiden välillä datahubin kautta.

Sähkönkäyttäjä löytää datahubista sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten oman sähkönkäyttöpaikan kulutustiedot, sopimus- ja asiakastiedot. 

Kaikki edellä mainitut tiedot siirrettiin yhteiseen tiedonvaihtojärjestelmään datahubiin helmikuun 2022 lopussa.

Katso Fingridin video datahubista.

Tietoturva ja yksityisyydensuoja

Tietoturva ja yksityisyydensuoja on varmistettu ja tietoihin on pääsy vain niillä, joilla siihen on oikeus. Kun tiedot löytyvät yhdestä paikasta, myös niiden jäljitettävyys on helpompaa.

Kysymyksiä ja vastauksia datahubista

Mikä on datahub?

Datahub on energiayhtiöiden yhteinen tiedonvaihtojärjestelmä, joka otettiin käyttöön helmikuun lopulla 2022.

Datahubista asiakas löytää sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten oman sähkönkäyttöpaikan kulutustiedot, sopimustiedot ja asiakastiedot. Kaikki edellä mainitut tiedot siirrettiin yhteiseen tiedonvaihtojärjestelmään datahubiin. Kaikki tiedonvaihto asiakkaiden myyjänvaihtoihin ja muuttoihin liittyen kulkee myyjä- ja siirtoyhtiöiden välillä datahubin kautta. 

Asiakkaalla ei ole pääsyä samaan datahub-järjestelmään kuin energiayhtiöillä, vaan asiakkaiden käytössä on oma webbiportaali.

Mitä minun tulee asiakkaana tehdä?

Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Datahub, joka on energiayhtiöiden yhteinen järjestelmä, parantaa sähkönkäyttäjän saamaa palvelua, kun tiedonvaihto eri osapuolten välillä on reaaliaikaista.

Näkyykö muutos laskulla?

Laskulla oleva käyttöpaikkatunnus on 18-numeroa pitkä GSRN-tunnus. Uusi tunnus ei vaikuta laskujen maksuun.

Mitä tietoja datahubista oikein löytyy?

Asiakas voi seurata kaikkien sähkönkäyttöpaikkojensa kulutustietoja yhdestä järjestelmästä, datahubin asiakasportaalista, riippumatta jakeluverkko- ja sähkönmyyntiyhtiöstä. Esimerkiksi jos sinulla on koti ja kesämökki eri paikkakunnalla, näet molempien käyttöpaikkojen tiedot samasta paikasta eli datahubin asiakasportaalista.

Muuttuuko asiakastietojeni käsittely datahubin vuoksi?

Kaikki tiedonvaihto myyjä- ja siirtoyhtiöiden välillä kulkee datahubin kautta. Keskitetyn järjestelmän käyttö on sähkönmyyjien ja siirtoyhtiöiden lakisääteinen velvoite.

Tiedonvaihtotapa ei vaikuta asiakkaasta käsiteltäviin tietoihin, ja tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä.

Datahubin käyttöönoton myötä asiakkaat yksilöidään luotettavasti. Yhteisten asiakastietojen (nimi, henkilötunnus, postiosoite sekä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) pääasiallinen päivitysvastuu datahubiin on asiakkaan sähkönmyyjällä.

Olemme päivittäneet datahubin johdosta kuvausta henkilötietojen käsittelystä asiakasrekisterimme rekisteriselosteessa.

Carunan asiakasrekisterin seloste
Kuka ylläpitää datahub-palvelua?

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö. 

Mistä saan lisätietoa datahubista?

Lisää tietoa datahubista löytyy Fingridin verkkosivuilta: www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub