Kakor

På Carunas webbplatser används kakor (cookies) och övriga dylika tekniker, som hjälper att utveckla Webbplatsens innehåll. 

Webbplatserna har både kakor placerade av Caruna och kakor från reklamnätverk, analystjänsteleverantörer och sociala medier. De här parterna kan samla in och behandla uppgifter som samlats in genom kakorna enligt sina egna dataskyddsprinciper och uppgifterna kan också behandlas utanför EU/EES-området. Mer information finns på tjänsteleverantörernas webbplatser, t.ex. Google och Facebook.

Hantering av kakor

Du kan samtycka till användningen av kakor på denna webbplats. Du hittar alternativen under knappen Kakinställningar. Där ser du även indelningen av kakorna per kategori och kakornas giltighetstider.

Samtyckena till kakor är enhets- och webbläsarspecifika och deras giltighetstid gäller högst ett år.

Om du vill kan du ändra inställningarna för all internetanvändning och förbjuda kakorna via inställningarna i din webbläsare. I många webbläsare är det också möjligt att specifikt förbjuda kakor från tredje parter. Du kan även radera kakor som sparats på din enhet via inställningarna i din webbläsare.

Utan kakor kan våra webbplatser och deras funktioner, t.ex. chatt och inloggning till vår elektroniska tjänst, kanske inte fungera som förväntat.

Kakornas ändamål

På våra webbplatser används kakor bland annat för följande ändamål:

  • För att verkställa tjänstens funktioner, till exempel chattjänsten och inloggning på den elektroniska tjänsten.
  • Uppföljning och analys av användning av tjänsten (t.ex. Google Analytics).
  • Förbättring och personanpassning av användarupplevelsen.
  • Riktande av innehåll.
  • Inriktning av reklam på tredje parters webbsidor.

Dessutom kan användaruppgifterna från webbplatserna kombineras med kunduppgifterna för att kartlägga kundernas behov (t.ex. Google Analytics användar-id).

Kakornas giltighetstid

På webbplatserna används både sessionsspecifika och permanenta kakor. Sessionsspecifika kakor raderas då användaren stänger webbläsaren. Permanenta kakor lagras på användarens enhet i en viss tid eller tills användaren raderar dem. Giltighetstiden för permanenta kakor beror på kakan och kan som längst i regel vara två år. De kakor som används på webbplatsen och deras giltighetstider finns förtecknade i kakinställningarna.