Socialt ansvar

Vår verksamhet har betydande direkta och indirekta samhälleliga konsekvenser både lokalt och nationellt.

Värdekedja

En ansvarsfull värdekedja är viktig för oss och därför vill vi att också våra inköp ska vara transparenta.

Caruna som arbetsgivare

Att värna om våra anställdas välbefinnande, delaktighet och jämlikhet är hörnstenar i vår verksamhet.

Försörjningsberedskap

Caruna har en beredskapsplan för eldistribution och störningssituationer, som uppdateras och granskas med jämna mellanrum.

Ett säkert elnät

Vi planerar, bygger och underhåller vårt elnät i enlighet med lagstadgade krav, branschstandarder och bästa praxis.

Effekter på samhället

Vår verksamhet har betydande direkta och indirekta ekonomiska konsekvenser både lokalt och nationellt.

Dialogarbete

Vi diskuterar med våra kunder bland annat via regelbundna möten och webbenkäter.

En levande säkerhetskultur i Carunas leveranskedja

Att trygga säkerheten i alla situationer ingår i Carunas säkerhetsledarskap. Vårt säkerhetsledarskap bygger på en modell för kontinuerlig förbättring.