Elbilar

Sähköauto sopii myös niille, joilla ei ole latausmahdollisuutta kotona

Laddning av elbil 

Antalet elbilar och laddhybrider ökar i snabb takt globalt och i Finland. Elbilarnas frammarsch återspeglas både i tillväxten av det offentliga nätet av laddningsställen och i försäljningen av privat laddningsutrustning. Båda växer i jämn takt.

Läs mer om laddning av elbilar

Laddningslösningar för elbilar 

Vid inköp av laddningsställen för elbilar bör man ta hänsyn till faktorer som antalet körkilometrar och behovet av laddningseffekt samt fastighetens elsystem och elanslutningens fria kapacitet. Elsystemets skick, ålder och utförande i ett bostadshus har stor betydelse för vilken typ av laddningslösningar som rekommenderas för fastigheten och hur säkert det är att ladda en elbil, t.ex. direkt från ett hushållsuttag. 

Ta del av laddningslösningar för elbilar

Elbilar i husbolag 

Vilken beredskap har ert husbolag att ladda elbilar för närvarande? Hur mycket ledig kapacitet finns det i ert husbolag och hur många bilar kan laddas med den? Läs om hur du ordnar du laddningen av elbilar i ert husbolag

Läs mer om elbilar i husbolag

Inköp av laddstationer i husbolag 

För att installera laddstationer för elbilar måste fastighetsägaren fatta ett beslut – i ett husbolag innebär det ett gemensamt beslut av delägarna på bolagsstämman. I de beslut som husbolaget fattar är det viktigt att alla delägare behandlas lika när kostnader och ansvar fördelas.

Läs om inköp av laddningsstationer