Miljöansvar

Vår verksamhet påverkar vårt nätområde och syns på det på många sätt. Vi sanerar, underhåller och bygger upp det nya elnätet samt det elnät som ska tas ur bruk. I all vår verksamhet strävar vi efter att minska skadlig miljöpåverkan och stärka positiv miljöpåverkan.

Vi värnar om den gemensamma miljön

Vi beaktar naturvärden: vi respekterar naturen och dess mångfald, våra material är långlivade och vi förbättrar kontinuerligt energi- och materialeffektiviteten i våra verksamheter.

Energieffektivitet

Vi optimerar energieffektiviteten både på systemnivå och på våra verksamhetsställen.

Taxonomi

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem för hållbar finansiering som definierar miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet.

Läs mer om våra miljöpåverkningar och åtgärder i Carunas årsrapport.

Carunas årsrapport