Elproduktion

Intresset för egen elproduktion har ökat de senaste åren och Carunas distributionsnät har nu upp till 20 000 anslutna kraftverk, varav merparten solkraftverk i anslutning till småhus. Med den pågående energiomställningen använder nästan alla nya kraftverk förnybara energikällor.

Aurinkopaneelit katolla järvimaisemassa

Anslutning av produktionsanläggning till elnätet

Caruna måste underrättas om all produktionsanläggning som matar el till Carunas distributionsnät via anslutningen, t.ex. solpaneler, små vindkraftverk, batterier och laddare för elbilar.

Nainen sohvalla tietokone sylissään.

Våra tjänster för småproducenter

När du har fått ett inkopplingstillstånd för din produktionsanläggning från oss kan du följa elförbrukningen och mängden överskottsel som produceras på Caruna+. El som produceras och förbrukas av produktionsanläggningar på upp till 100 kW mäts av samma elmätare i mätperioder på en kvart och nettoberäknas, dvs. adderas samman.

Carunan liittymishinnasto

Energisammanslutningar

Husbolag får större möjligheter till egen mångsidig elproduktion genom att bilda en energisammanslutning. Då en energisammanslutning bildas kan den producerade elen också nyttjas i bostäder och affärslokaler. Vilken småproducent som helst kan bilda en energisammanslutning. Den samproducerade energin fördelas då i avtalade proportioner mellan energisammanslutningens medlemmar.

Aurinkopaneeleita asennettuna niitylle.

Produktionsanslutningar

Anslutning av en produktionsanläggning till elnätet förutsätter en elanslutning. Om kapaciteten hos den produktionsanläggning som ska installeras på en befintlig anslutning är större än anslutningens säkringsstorlek kan förbrukningsanslutningen behöva omvandlas till en produktionsanslutning. Om det ännu inte finns en anslutning måste en helt ny anslutning beställas för driftsättning av produktionsanläggningen.